Fijn! in je brein

10 september 2020

De GGD Amsterdam en het VU medisch centrum zijn gestart met het onderzoek ‘Fijn! in je brein’. In deze studie wordt onderzocht hoe goed je met vragenlijsten angst en somberheid bij kinderen en adolescenten kan herkennen. Onder adolescenten onderzoeken we daarnaast ook een vragenlijst die suïcidaliteit herkent. Kinderen en adolescenten vullen zelf de vragenlijsten in. Zij weten het beste wanneer ze wel of niet lekker in hun vel zitten. Dit onderzoek is erg belangrijk, omdat angst, somberheid en suïcidaliteit vaak voorkomt onder kinderen en adolescenten. Helaas hebben ouders, leerkrachten en hulpverleners dit vaak niet door.

Waarom meedoen?

Veel scholen maken al gebruik van de vragenlijsten. De vragenlijsten worden gebruikt om kinderen en adolescenten die niet lekker in hun vel zitten te herkennen. Zij kunnen dan hulp krijgen. Maar we weten niet zeker of de vragenlijsten net zo goed werken als in het buitenland. Dit is wel erg belangrijk! Want stel je voor dat de vragenlijsten niet zo goed werken. Dan worden kinderen geselecteerd voor hulp die geen hulp nodig hebben. Of erger: kinderen die hulp nodig hebben, worden niet herkend.

Door mee te doen kun je helpen kinderen en adolescenten met angst, somberheid of suïcidaliteit beter zichtbaar te maken. En dat zorgt ervoor dat ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Alle kinderen en adolescenten tussen de 8 en 19 jaar kunnen meedoen, ook kinderen en adolescenten die goed in hun vel zitten.

Kinderen en adolescenten die meedoen aan het onderzoek krijgen als dank een cadeautje. Per klas die meedoet ontvang de leerkracht een VVV bon ter waarde van 25 euro.

Vragenlijst herkent angst en depressie bij kinderen goed

Hoe weet je of een kind last heeft van angst of een depressie? Maak gebruik van de vragenlijst RCADS. Dit is een vragenlijst die kinderen op school invullen. Uit onderzoek blijkt dat de lijst goed werkt in het herkennen van angst en depressie bij kinderen.

Verschillende korte versies van de RCADS-vragenlijst zijn met elkaar vergeleken. De versie met 22 vragen blijkt het beste te werken. Het gaat om 15 vragen over angst en 7 vragen over depressie. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Amsterdam, in samenwerking met het VU medisch centrum en de Vrije Universiteit.

Nieuwe schooljaar

Vanaf schooljaar 2020-2021 zal deze versie met 22 vragen worden gebruikt. Op basisscholen wordt de vragenlijst gebruikt in het leerlingvolgsysteem Hart & Ziel. Op middelbare scholen is de lijst onderdeel van de landelijke gezondheidsvragenlijst Jij en Je Gezondheid.

Meer weten?

Lees het wetenschappelijk artikel op https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-2444-5, doi: 10.1186/s12888-020-2444-5, of neem contact op met de onderzoeker: Lklaufus@ggd.amsterdam.nl.

RCADS staat voor Revised Child Anxiety and Depression Scale.

Wil je meer weten?

Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Grote kans dat het antwoord daar tussen staat.

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met de onderzoeker Leonie Klaufus via onderstaande gegevens:

E-mail: lklaufus@ggd.amsterdam.nl
Telefoonnummer: 06 22727681