Veel gestelde vragen Fijn! in je brein

Over welke vragenlijsten gaat het onderzoek?

De vragenlijsten die worden onderzocht zijn de RCADS-25 (Revised Child Anxiety and Depression Scale) en de ASQ (Ask Suicide-screening Questions). Deze vragenlijsten zijn in Nederland nog niet eerder onderzocht. De RCADS-25 en ASQ zijn makkelijke en korte vragenlijsten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen en adolescenten.

De RCADS-25 bestaat uit  25 vragen. De vragen gaan over angstige en sombere gevoelens, bijvoorbeeld ‘ik voel me onrustig’ en ‘ik slaap slecht’. De RCADS-25 wordt al veel gebruikt op basisscholen en middelbare scholen door onder andere de Jeugdgezondheidszorg.

De ASQ bestaat uit maximaal 5 vragen. De vragen gaan over (gedachten aan) zelfdoding, bijvoorbeeld ‘Heb je in de afgelopen paar weken het gevoel gehad dat jij of jouw gezin beter af zou zijn als je dood was?’. De ASQ wordt ook al veel gebruikt op middelbare scholen  en MBO’s door de Jeugdgezondheidszorg.

Voor kinderen van welke leeftijd is het onderzoek bedoeld?

Het onderzoek is bedoeld voor kinderen en adolescenten van 8 tot 19 jaar. De ASQ wordt alleen afgenomen bij adolescenten tussen de 12 en 19 jaar oud.

Hoe wordt het onderzoek ‘Fijn! in je brein’ uitgevoerd?

Het onderzoek wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Zo wordt het onderzoek uitgevoerd op basisscholen, middelbare scholen en MBO’s. Ook maken we gebruik van panel bureaus. Sommige kinderen en adolescenten vullen de vragenlijsten eenmalig in, andere kinderen en adolescenten vullen de vragenlijsten twee keer in. Weer andere kinderen en adolescenten vullen eenmalig een extra vragenlijst in. Daarnaast zullen we op school een aantal kinderen en adolescenten interviewen over angst, somberheid en op middelbare scholen en MBO’s ook over suïcidaliteit. De antwoorden op de vragenlijsten en uit de interviews vergelijken we met elkaar. Op die manier komen we erachter of de vragenlijsten die we onderzoeken goed werken.

Hoe gaat de GGD Amsterdam om met de verzamelde gegevens?

De onderzoekers kunnen alleen anonieme antwoorden zien. Dit houdt in dat de onderzoekers geen namen en geboortedatums zien van kinderen en adolescenten. De antwoorden zijn zo niet te herleiden tot individuele kinderen of adolescenten. Alleen de systeembeheerder van de computerprogramma’s waarin de vragenlijsten worden ingevuld, kan de namen en geboortedatums zien. Deze systeembeheerder heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij geen persoonlijke gegevens mag bespreken of delen met anderen.

Is deelname aan het onderzoek vrijwillig?

Ja, meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Deelnemers mogen op elk moment stoppen met het onderzoek. Hier hoeft geen reden voor gegeven te worden.

Lopen deelnemers aan het onderzoek enig risico?

Nee, meedoen aan het onderzoek brengt geen enkel risico met zich mee. Vragen naar angst, somberheid of suïcidaliteit leidt niet tot meer angst, somberheid en suïcidaliteit onder kinderen en adolescenten. Dit is uit diverse studies gebleken. Sterker nog: experts adviseren juist om openlijk over suïcidaliteit te praten, ook met adolescenten. Dat zou het risico op suïcidaliteit juist verminderen!

Wat als blijkt dat een kind/jongere last heeft van angst, sombere gevoelens of suïcidaal is?

De antwoorden die worden ingevuld, zijn voor de onderzoekers anoniem. De onderzoekers kunnen daarom niet zien welk kind angstig, somber of suïcidaal is. Daarom krijgen kinderen en adolescenten na afloop van het onderzoek een aantal tips mee naar huis. Deze tips gaan over wat je kan doen als je niet goed in je vel zit. De tips kun je hier lezen.

Uit het interview met de onderzoeker kan ook naar voren komen dat iemand niet goed in zijn/haar vel zit. De onderzoeker is ook hulpverlener. Als blijkt dat het niet goed gaat met een kind of adolescent, dan geeft de onderzoeker dit door aan de arts van de jeugdgezondheidszorg. Deze arts zorgt in overleg met de ouders en het kind of de adolescent voor passende hulp.

Waar kan ik terecht met klachten over het onderzoek?

Met klachten over het onderzoek kun je in eerste instantie contact opnemen met de onderzoeker van de GGD Amsterdam, Leonie Klaufus (lklaufus@ggd.amsterdam.nl).

Mocht je hierna niet tevreden zijn, dan kun je terecht bij de klachtencommissie van de GGD Amsterdam. Op de klachtenpagina van de GGD Amsterdam staat uitgelegd waar en hoe je een klacht kunt indienen.

Kan ik ook een onafhankelijke deskundige raadplegen over het onderzoek?

Ja, dat kan. Als je een onafhankelijke deskundige wilt raadplegen, kun je contact opnemen met dhr. Chaim Huyser. Chaim Huyser is kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij de Bascule. Dit is een organisatie die hulp biedt aan kinderen en adolescenten met psychische problemen. Chaim Huyser is niet bij het onderzoek betrokken, maar hij weet wel veel van het onderzoek af.

E-mail: c.huyser@debascule.com
Telefoonnummer: (020) 890 1000