Film Stille Dilemma's

De film Stille Dilemma’s is een documentaire van en over mensen met een licht verstandelijke beperking. Met commentaar en toelichting door deskundigen, hulpverleners en betrokkenen.

De film Stille Dilemma’s is een documentaire van en over mensen met een licht verstandelijke beperking. Met commentaar en toelichting door deskundigen, hulpverleners en betrokkenen.

De film maakt onderdeel uit van de website www.stilledilemmas.nl, waar meer uitgebreide informatie te vinden is. Deze website bevat de film, tien video interviews met deskundigen en hun persoonlijke profielen, een beknopte handleiding voor voorlichtingsbijeenkomsten en verwijzingen (links) naar het Amsterdamse zorgnetwerk. Zij bieden methodische handvatten voor hulpverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving, gezin, onderwijs, werk en instellingen voor hulp en ondersteuning.

Of iemand moeite heeft met leren, hangt af van het IQ (intelligentie quotiënt) en de zelfredzaamheid. Bij mensen die moeilijk leren, ligt het IQ tussen de 50 en 85. Het gemiddelde IQ van de Nederlandse bevolking ligt rond de 100. Daarnaast is ook de mate van zelfredzaamheid in het dagelijks leven belangrijk in het bepalen of iemand een licht verstandelijke beperking heeft; het gaat met name om de zelfredzaamheid in sociale situaties.

Doel

De film Stille Dilemma’s is gemaakt om te worden ingezet bij het bespreekbaar maken van het omgaan met kwetsbare mensen die hun weg zoeken naar het zelfstandig functioneren in de eigentijdse gemeenschap. De website biedt ondersteuning en suggesties voor hulpverleners. Met de films en de informatieve interviews kunnen hulpverleners een beter inzicht in de belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen, zodat zij hen goed kunnen begeleiden.

Inhoud

Het interactieve documentaire filmproject Stille Dilemma’s toont portretten van drie jonge mannen met een LVB-indicatie in hun zoektocht naar zelfredzaamheid in de moderne samenleving en een tiental interviews met deskundigen, hulpverleners en betrokkenen uit het zorgnetwerk.

Het zorglandschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking gaat in de komende jaren ingrijpend veranderen. Leidend daarbij is de wens om te komen tot een zorglandschap en een zorgstelsel dat mensen met een licht verstandelijke beperking veel meer in de gelegenheid stelt zelf de regie over het eigen leven te voeren (zelfredzaamheid), zodat zij optimaal kunnen functioneren binnen een eigen omgeving en een eigen sociaal netwerk en conform de eigen wensen en aspiraties kunnen participeren in de samenleving. Het toekomstige zorglandschap moet mensen met een licht verstandelijke beperking veel nadrukkelijker ondersteunen bij hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren.

Aan bod komen perspectieven en initiatieven van mensen met een licht verstandelijke beperking zelf, ontwikkelingen rond de professionele zorg en de maatschappelijke context.

Poster film Stille dilemma's (PDF, 1,1 MB)

De film is te vinden op www.stilledilemmas.nl.