GGZ preventie volwassenen Stuurgroep Amsterdam

13 februari 2018

De GGD formuleert eens per vier jaar samen met haar partners de speerpunten van preventie in de GGZ en legt deze vast in de nota volksgezondheid.

Voor het bereiken van de doelstellingen van deze speerpunten op het veld van GGZ preventie is het volgende noodzakelijk:

  • Samenwerking met alle aanbieders van GGZ preventie om afstemming te bereiken over bereik, kwaliteit en ketenaanpak.
  • Samenhang in het aanbod gefocust op de speerpunten.
  • Ontwikkelen van nieuw beleid.
  • Realisatie van acceptabele randvoorwaarden om preventie te kunnen uitvoeren.

Doel

Een samenhangend, kwalitatief goed en kwantitatief dekkend aanbod in GGZ preventie realiseren voor de stad Amsterdam.

Doelgroep

  • Einddoelgroep: volwassenen en ouderen wonend in Amsterdam.
  • Intermediaire doelgroep: Hoofden en medewerkers van GGZ preventie aanbieders.