Hart en Ziel

23 november 2018

Sociaal-emotionele problemen van kinderen dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden onderkend en aangepakt.

Het geringe bereik van preventie is echter momenteel het belangrijkste knelpunt in de strijd tegen sociaal-emotionele problemen.

Hart en Ziel is een werkwijze binnen het primair onderwijs waar kinderen met een verhoogde kans op sociaal-emotionele problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zonodig toegeleid naar (veelbelovende en effectieve) preventieprogramma. Jaarlijks wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht met onder andere de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) die door de leerkracht wordt ingevuld. Met behulp van de module 'Aanpak in de klas' kan de leerkracht kijken hoe hij/zij het kind het beste kan ondersteunen.

De intern begeleider bekijkt (met het zorgteam) de kinderen die op de vragenlijsten hoog scoren. Ouders van kinderen die iets extra's nodig hebben worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider. Samen besluiten zij om het kind al dan niet toe te leiden naar een passend preventieprogramma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de JeugdPreventiewijzer. De JeugdPreventiewijzer geeft een overzicht van alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in Amsterdam en Amstelland worden aangeboden.

Doel

Volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Vroegsignalering en interventie van kinderen met een verhoogde kans op sociaalemotionele problemen.

Doelgroep

Basisschoolkinderen in groep 2 t/m 8.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: egz@ggd.amsterdam.nl