De brugklas: dat is iets té spannend

3 april 2018

Heeft u kinderen in groep 8 die opzien tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs? Bijvoorbeeld omdat ze op de basisschool gepest werden, angstig of onhandig in de omgang met anderen zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen> Dan kunnen zij in de zomervakantie deelnemen aan Plezier op School.

In Hart & Ziel scoren deze kinderen bijvoorbeeld geel of rood op de SDQ subschaal 'problemen met leeftijdsgenoten'. Ook de Vragenlijst Sociale Veiligheid kan een indicatie geven of een leerling hiervoor in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat hij/zij aangeeft gepest te zijn of zich niet op zijn/haar gemak te voelen in de klas.

Plezier op School is volgens het NJI effectief volgens goede aanwijzingen (meer info).

Arkin Jeugd en Gezin en Prezens bieden deze training aan. Neem contact op met uw Ouder- en Kind Adviseur om in contact te komen met de aanbieder van de training in uw stadsdeel. Of kijk op www.jeugdpreventiewijzer.nl.