Machtiging Sociale Veiligheidsmonitor

3 april 2018

Deze maand hebben alle directeuren van Hart & Ziel scholen een brief ontvangen met daarin een machtigingsformulier voor de sociale veiligheidsmonitor. Door het invullen van de machtiging versturen wij per 1 juli a.s. automatisch de uitkomsten (anoniem) naar de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee voldoet uw school aan de monitoringeis van de Wet Sociale Veiligheid.

Waarom machtigen?

De sociale veiligheid wordt binnen Hart & Ziel gemonitord met de Vragenlijst voor Sociale Veiligheid (VSV). De inspectie wil de VSV-gegevens automatisch van de uitgever van de vragenlijst ontvangen. Het gaat dan om de gemiddelde score op schoolniveau (groep 6 t/m 8) voor de onderdelen: welbevinden op school, feitelijke veiligheid en ervaren veiligheid. De inspectie kijkt naar de uitslagen op schoolniveau. De inspectie beoordeelt niet alleen de mate van veiligheid, maar vooral ook de inspanning van de school om de school veiliger te maken.

Let op:

  • Alleen scholen die de machtiging vóór 1 juni a.s. hebben teruggestuurd kunnen wij meenemen naar de jaarlijkse terugrapportage naar de inspectie.
  • In verband met de representativiteit van de gegevens worden alleen klassen meegenomen waar 75% of meer van de leerlingen van de VSV heeft ingevuld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Thera Knopperts: tknopperts@ggd.amsterdam.nl / 020 555 5495.