Samenwerking OKT en PIT op scholen waar vroeger Sprint werd uitgevoerd

3 april 2018

De Ouder- en Kindteams werken al jaren samen met een groot aantal scholen in het basisonderwijs als het gaat om kinderen met grensoverschrijdend gedrag. Deze scholen maken gebruik van Hart & Ziel om de kinderen met grensoverschrijdend gedrag goed in beeld te krijgen.

In de voorgaande jaren kreeg een klein deel van de kinderen daarna een Sprinttraining. Op 1 januari 2018 zijn de Ouder- en Kindteams gestopt met deze trainingen. Dat betekent niet dat de Ouder- en Kindteams gestopt zijn met de zorg voor kinderen met grensoverschrijdend gedrag. Op een groot deel van de scholen waar vroeger Sprint werd aangeboden gaan de Ouder- en Kindteams nu samenwerken met PIT. Op een aantal scholen is die samenwerking al van de grond gekomen. Op andere scholen kan dat nog gebeuren, als scholen aangeven dat zij zelf ook extra aandacht aan deze groep willen besteden.

Wat houdt de samenwerking in

De ouder- en kindadviseurs gaan, zoals u gewend bent, met u in gesprek naar aanleiding van de Hart & Ziel screening of een verzoek van u. PIT sluit als dat nodig is aan en kan een bredere screening en aanvullende hulp bieden. PIT kan een belangrijke meerwaarde hebben, gezien hun expertise met deze groep. Er worden altijd afspraken gemaakt: wat u als school zelf nog kan doen, wat de ouder- en kindadviseur en/of de PIT-medewerker doet en, als dat nodig is, welke hulp er daarnaast nog ingezet kan worden. Dat kan een training zijn van Alles Kidzzz of Semmi, maar ook gesprek met een jeugdpsycholoog op het Ouder- en Kindteam of de inzet van specialistische hulp.

Mocht u meer willen weten, neem dan contact op met uw ouder- en kindadviseur of met de teamleider van het betrokken Ouder- en Kindteam.