Nieuwsbrief #10

2 april 2018

Nieuwsbrief #10

Lijst


Lijst

Goed nieuws! We staan in het lijstje aanbieders van erkende instrumenten voor sociale veiligheid van de Onderwijsinspectie.


Inhoud

 • Het is weer tijd voor de voorjaarsmeting!
 • Meld u aan: Inspiratiemiddag Sociale Veiligheid
 • Machtiging sociale veiligheidsmonitor voor inspectie
 • De brugklas: dat is iets té spannend
 • Preventie van angst bij jonge kinderen
 • Samenwerking OKT en PIT op scholen waar vroeger Sprint werd uitgevoerd
 • Aansluiting Hart & Ziel met preventieve trainingen
 • Houd regelmatig onze website in de gaten

Het is weer tijd voor de voorjaarsmeting!

Voor deze meting bevelen wij aan dat de leerkrachten voor alle leerlingen vanaf groep 2 de SDQ invullen. De leerlingen in groep 5 t/m 8 kunnen nu de Vragenlijst Sociale Veiligheid (VSV) invullen eventueel gelijk met de SDQ kindvragenlijst (groep 7 en 8).

Heeft u veel nieuwe leerlingen op school? Dan kunt u gemakkelijk een nieuw EDEX-bestand uploaden in Hart & Ziel en bent u weer helemaal up to date.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl of te bellen met telefoonnummer 020 5555 5495.


Aanmelden voor de inspiratiemiddag Sociale Veiligheid in de Hortus

Wat kunt u doen als:

 • Uit de monitor blijkt dat er gepest wordt in een klas
 • Leerlingen zich niet veilig voelen in een klas
 • U de groepsdynamiek wilt verbeteren

Deze vragen kunnen aan bod komen tijdens de inspiratiemiddag op 17 mei a.s. van 14.30 uur tot 17.00 uur. Anniek Verhagen, specialist sociale veiligheid en groepsprocessen, gaat deze middag met jullie aan de slag. Op deze dag leert u wat de succesfactoren zijn voor het verbeteren van de sociale veiligheid op uw school.

Lees meer.


Machtiging Sociale Veiligheidsmonitor

Deze maand hebben alle directeuren van Hart & Ziel scholen een brief ontvangen met daarin een machtigingsformulier voor de sociale veiligheidsmonitor. Door het invullen van de machtiging versturen wij per 1 juli a.s. automatisch de uitkomsten (anoniem) naar de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee voldoet uw school aan de monitoringeis van de Wet Sociale Veiligheid.

Lees meer.


De brugklas: dat is iets té spannend

Heeft u kinderen in groep 8 die opzien tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs? Bijvoorbeeld omdat ze op de basisschool gepest werden, angstig of onhandig in de omgang met anderen zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen? Dan kunnen zij in de zomervakantie deelnemen aan Plezier op School.

Lees meer.


Preventie van angst bij jonge kinderen

U herkent ze misschien wel: kleuters die overmatig angstig en verlegen gedrag vertonen. Komend najaar kunnen de ouders van deze kinderen deelnemen aan de training: Cool Little Kids. Het doel is angstklachten bij deze kinderen te verminderen, waardoor ze lekkerder in hun vel zitten en uiteindelijk beter tot leren komen. Het betreft een pilot waarbij in eerste instantie gestart wordt met 2 groepen. De kosten worden vergoed door de gemeente. Deelnemers aan deze training worden geselecteerd via basisscholen en voorscholen.

Heeft uw school interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maartje Goudriaan (van Prezens): mgoudriaan@prezens.nl /
06-1295 6432


Samenwerking OKT en PIT op scholen waar vroeger Sprint werd uitgevoerd

De Ouder- en Kindteams werken al jaren samen met een groot aantal scholen in het basisonderwijs als het gaat om kinderen met grensoverschrijdend gedrag. Deze scholen maken gebruik van Hart & Ziel om de kinderen met grensoverschrijdend gedrag goed in beeld te krijgen. In de voorgaande jaren kreeg een klein deel van de kinderen daarna een Sprinttraining. Op 1 januari 2018 zijn de Ouder- en Kindteams gestopt met deze trainingen. Dat betekent niet dat de Ouder- en Kindteams gestopt zijn met de zorg voor kinderen met grensoverschrijdend gedrag. Op een groot deel van de scholen waar vroeger Sprint werd aangeboden gaan de Ouder- en Kindteams nu samenwerken met PIT. Op een aantal scholen is die samenwerking al van de grond gekomen. Op andere scholen kan dat nog gebeuren, als scholen aangeven dat zij zelf ook extra aandacht aan deze groep willen besteden.

Lees meer.


Wat als een leerling meer nodig heeft?

Met Hart & Ziel kunt u tijdig problemen signaleren en deze aanpakken in de klas. Maar soms is een aanpak op school onvoldoende en is er extra hulp bij nodig. In veel gevallen kunt u dan gebruik maken van het preventieve trainingsaanbod via het Ouder- en Kindteam.

Hoe kunt u met Hart & Ziel zien welke training bij welk kind past? Een leerling met gedragsproblemen en druk gedrag past bijvoorbeeld niet in een training voor kinderen met stil en teruggetrokken gedrag zoals de VRIENDEN training. Dit kind zou wel veel baat kunnen ondervinden bij een SEMMI-training. Om u een handje op weg te helpen hebben wij hiervoor een overzicht gemaakt. In dit overzicht  ziet u welke scores in Hart & Ziel matchen met het preventieve zorgaanbod van onder andere het Ouder- en Kindteam. Klik hier (PDF, 34 kB) voor het overzicht.

Lees meer.


Houd regelmatig onze website in de gaten voor het laatste nieuws

Hierop staat bijvoorbeeld dat u €3.000,- subsidie kan aanvragen om een Gezonde School te worden of dat u aan dit uitroepteken  in het groepsoverzicht kunt zien dat de leerling een gesprek wil met de leerkracht.

https://www.hartenzielmonitor.nl/


Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het najaar van 2018 verschijnen.


Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief