Nieuwsbrief #12

1 april 2019

Nieuwsbrief #12

Hart & Ziel nieuws

Lijst


Inhoud

 • Voorjaarsmeting al gepland?
 • Samen weten we meer: plan een Hart & Ziel gesprek!
 • Scholing voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 - Sociale veiligheid meten, en dan?
 • Nieuw: VSV inspectierapportage maken
 • Pittige groep? Geef u op voor Hart & Ziel inspiratiebijeenkomst - Grip op je groep!
 • Een goed klassenklimaat...hoe dan?
 • Oproep: deel uw successen en win een VVV-bon t.w.v. €25,-!
 • Meer aandacht voor welbevinden? Schrijf u in voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School
 • Maak een welbevinden scan van uw school
 • Welke score past bij welke preventieve training?
 • Houd regelmatig onze website in de gaten

Voorjaarsmeting al gepland?

Naast een fikse voorjaarsschoonmaak is het ook weer tijd voor de Hart & Ziel voorjaarsmeting. Deze tweede meting van het schooljaar geeft niet alleen inzicht in het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen, maar ook of ingezette interventies effectief zijn geweest of dat er voor de laatste periode van het jaar nog meer nodig is.

Wij adviseren voor alle leerlingen vanaf groep 2 de SDQ in te vullen, eventueel aangevuld met de CHEXI voor executieve functies en de ABSQ gedragsvragenlijst vanaf groep 4. De sociale veiligheidsvragenlijst (VSV) vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 zelf in, eventueel aangevuld met de SDQ kindvragenlijst (groep 7 en 8). Het overzicht met wat wij adviseren te meten en welke stappen u daarna dan kunt zetten vindt u ook in onze Kalender.


Samen weten we meer: plan een Hart & Ziel gesprek!

Bent u klaar met het invullen van de SDQ en de VSV? En wilt u met de resultaten aan de slag of een plan maken voor het komende schooljaar? Dan kunnen we naar u toe komen* om samen de school en groepsresultaten van dit jaar te bespreken. Het is handig dat de OKA dan ook weer aansluit zodat zij/hij op eventuele zorgvragen kan inspringen en de behoefte aan trainingen kan inventariseren. Wilt u een afspraak hiervoor maken? Mail dan naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl of bel naar 020-5555487.

*Scholen buiten Amsterdam kunnen we telefonisch ondersteunen.


Scholing voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 - Sociale Veiligheid meten, en dan?

De leerkracht heeft een belangrijke rol in het voorkomen van pesten.
Monitoren is een eerste mooie stap. Hoe te handelen is de volgende.

Voor leerkrachten die de Hart & Ziel Vragenlijst Sociale Veiligheid (VSV) hebben afgenomen organiseren wij een scholing op woensdagmiddag 17 april. In deze scholing leren leerkrachten de uitkomsten interpreteren, hoe het gesprek aan te gaan met leerlingen en hoe ze het welbevinden van leerlingen in de klas kunt bevorderen. De training is gratis en wordt aangeboden samen met Rachelle Solomons, Onderwijsadviseur bij Het ABC. Deelnemers ontvangen gratis de e-learning van de antipestmethode PRIMA voor het hele team!

Lees meer (PDF, 57 kB)


Nieuw: VSV inspectierapportage maken

Intern begeleiders en schooldirectie kunnen vanaf 1 mei de VSV rapportage zelf uitdraaien met hierin de cijfers die we ook aan de Inspectie aanleveren. Hoe doet u dit? Ga in Hart & Ziel naar uw school. Onderaan de pagina vindt u de knop "VSV inspectierapport", klik hierop en selecteer het gewenste schooljaar. Klik vervolgens op "PDF Inspectierapport".

Hoe zat het ook alweer met de Inspectie?
De Inspectie van het Onderwijs wil jaarlijks van alle scholen de gegevens uit de sociale veiligheidsmonitor ontvangen. Als uw school toestemming heeft gegeven voor het delen van deze gegevens met de Inspectie van het Onderwijs dan leveren wij deze gegevens zonder extra werk voor u bij hen aan. Het gaat hierbij om gegevens op drie terreinen, namelijk: pesten (feitelijke veiligheid), welbevinden en ervaren veiligheid. De gegevens zijn altijd gemiddelden en nooit gegevens van individuele leerlingen. In deze inspectierapportage wordt uw school vergeleken met andere scholen uit heel Nederland. Zo wordt gekeken naar hoe uw school scoort ten opzichte van andere scholen.


16 mei: Pittige groep? Geef u op voor de Hart & Ziel inspiratiebijeenkomst - Grip op je groep!

We nodigen jullie graag uit voor de Hart & Ziel inspiratiebijeenkomst 2019. Dit jaar gaat de inspiratiebijeenkomst over groepsdynamica en hoe je hieraan werkt in deze uitdagende tijd met leerkrachtentekorten, leerlingen die makkelijk van school veranderen, passend onderwijs en de multiculturele samenleving.

U bent van harte uitgenodigd, dus zet hem alvast in uw agenda!


Een goed klassenklimaat...hoe dan?

Er zijn allerlei manieren om een goede sfeer in uw klas te creëren, waarbij leerlingen zich prettig voelen en optimaal tot leren kunnen komen. Een paar van de belangrijkste zaken die hieraan bijdragen hebben we voor u op een rijtje gezet in een checklist. Nieuwsgierig? Bekijk hem hier of op onze website!

Meer achtergrondinformatie over deze en andere factoren die bijdragen aan een mentaal gezonde school en klassenklimaat vindt u hier.


Oproep: deel uw successen en win een VVV-bon t.w.v. €25,- !

Hebt u zelf voorbeelden die u toepast in uw klas om het klassenklimaat te verbeteren? We horen het graag!

Mail ons: hartenziel@ggd.amsterdam.nl. De meest inspirerende voorbeelden maken kans op een VVV-bon t.w.v. €25,-  


Meer aandacht voor welbevinden? Schrijf u in voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School

Wilt u meer aandacht voor het welbevinden en sociale veiligheid op uw school? Vraag dan vandaag nog het Ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van €3.000,-. Van 4 maart tot en met 18 april 2019 kunnen scholen zich inschrijven via https://mijngezondeschool.nl/. U kunt de ondersteuning bijvoorbeeld gebruiken voor een schoolbrede aanpak voor welbevinden of een extra training voor kinderen met sociaal emotionele problemen.

Ondersteuningsaanbod tegen pesten

Zoekt u bijvoorbeeld nog een educatief programma voor sociale veiligheid? Het animatiefilmpje hieronder laat zien wat werkt tegen pesten.

Samenvatten zijn er 3 programma's in het basisonderwijs waarvan uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze werken. Wij raden deze programma's daarom van harte aan!

Klik voor meer informatie over de voorwaarden van het ondersteuningsaanbod op: Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.


Maak een welbevinden scan van uw school

Om beter te bepalen waar u het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School voor in wilt zetten, kunt u gebruik maken van de welbevinden scan. Hiermee kijken we samen waar bij u op school op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid het goed gaat en waar er nog ontwikkelpunten zijn. Onderdelen die aan bod komen zijn de schoolbrede educatieve aanpak, signalering, ouders en omgeving en visie en beleid.

Wilt u hiermee aan de slag of bent u nieuwsgierig naar de scan? Neem dan contact met ons op.


Welke score past bij welke preventieve training?

Soms lukt het niet om problemen in de klas op te lossen. Er is iets extra's nodig om kinderen hulp te bieden. Maar wat? Er is zo'n groot en divers aanbod dat men door de bomen het bos niet meer ziet. In Amsterdam kunt u uw Ouder- en Kindadviseur raadplegen. Via de Ouder- en Kindteams kunt u kosteloos gebruik maken van preventieve trainingen in de wijk of op school. Wilt u weten welke Hart & Ziel score past bij welke training? Klik dan hieronder op het overzicht.

Aansluiting-Hart-en-Ziel-op-preventieve-trainingen (PDF, 57 kB)

Buiten Amsterdam zijn ook centra voor jeugd en gezin of de JGZ die trainingen verzorgen.


Houd regelmatig onze website in de gaten voor het laatste nieuws


Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het najaar van 2019 verschijnen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gebruikt maakt van het programma Hart & Ziel.


Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief