Nieuwsbrief #13

29 oktober 2019

Nieuwsbrief #13

Hart & Ziel nieuws

Lijst


Inhoud

 • Start najaarsmeting
 • Leerkracht uit dienst? Zet account uit!
 • Vragenlijst Sociale Veiligheid verandert
 • Hart & Ziel gaat landelijk
 • Blijf een held!
 • Volg Hart & Ziel op LinkedIn!
 • Collega Thera Knopperts weg bij Hart & Ziel
 • Nieuws voor scholen in Amsterdam

Start najaarsmeting

Zit de Edex in Hart & Ziel? Hebben alle nieuwe leerkrachten een account? Dan ben je helemaal klaar voor de najaarsmeting van Hart & Ziel!

Hoe zat het ook al weer? Vul in ieder geval voor alle leerlingen in de klas een SDQ in. Laat leerlingen van groep 6, 7 en 8 zelf de VSV invullen.  Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen ook de leerling SDQ invullen. Analyseer na de meting de resultaten. Doe dit ook met je eventuele duo en ib.

Let op: Als er achter een uitkomst van een leerling een    staat dan wil deze leerling met je in gesprek over de vragenlijst. Een goede aanleiding om tot gesprek te komen.

Mocht je nog vragen hebben of problemen ondervinden, neem dan gerust contact met ons op.

Veel succes en een fijn schooljaar!

Het Hart & Ziel team


Leerkracht uit dienst? Zet account uit!

Om de privacy van scholen en leerlingen te waarborgen doen wij er alles aan om  Hart & Ziel zo veilig mogelijk te maken. Een van de maatregelen die je als school zelf kunt treffen om de privacy te waarborgen is het goed beheren van de accounts binnen Hart & Ziel.

Dit betekent:  als een leerkracht of ib’er niet meer werkzaam is op uw school, zet dan haar of zijn account uit.

Kijk ook goed wie je toegang geeft tot het systeem en waarvoor. Stel jezelf de vraag of het nodig is vanuit zijn of haar functie.

In dit korte instructiefilmpje zie je hoe je gemakkelijk accounts uit zet.

Verwerkingsovereenkomst of productendienstenovereenkomst nog niet ondertekend? Stuur hem zo snel mogelijk ondertekend terug.


Vragenlijst Sociale Veiligheid september 2019

Vanaf dit schooljaar voegen wij een nieuwe vraag toe aan de Vragenlijst Sociale Veiligheid (VSV) om de ervaren veiligheid van leerlingen te meten. Uit onderzoek naar de VSV is namelijk gebleken dat de conflictschaal – die gebruikt werd om de ervaren veiligheid te meten – niet per definitie de veiligheidsbeleving van de leerlingen weergeeft. Daarom is besloten om naast de conflictschaal de vraag ‘Hoe veilig voel je je op of rond school?’ toe te voegen. Deze vraag geeft een beter beeld over de veiligheidsbeleving en daarmee de ervaren veiligheid van de leerlingen. De conflictschaal levert wel interessante inzichten op over conflicten in de klas en zal daarom in de VSV blijven bestaan, maar wordt niet teruggekoppeld naar de Onderwijsinspectie.

Zie de website van de Gezonde School voor meer informatie.

Bekijk hier de Factsheet  Voel ik me veilig in de klas.      (PDF, 149 kB)


GGD-Hollands Midden met Hart & Ziel van start

Met ingang van dit schooljaar zijn  6 nieuwe basisscholen in de regio Hollands Midden van start gegaan met Hart & Ziel. Zij doen mee aan een pilot van de GGD Hollands-midden. Met behulp van Hart & Ziel gaan de scholen, samen met de GGD en partners in het (preventieve) jeugddomein, de zorg voor leerlingen op en rond school vormgeven. Dit doen zij, net als in Amsterdam, met als doel om het welbevinden en de sociale veiligheid op school te verbeteren en kinderen indien nodig toe te leiden naar (preventieve) zorg.  Bij succes wil de GGD de Hart & Ziel methode verder uitrollen over de regio.


Blijf een held!

De Week Tegen Pesten 2019 is net voorbij. Dit jaar was het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. De Aanpak van pesten vindt natuurlijk niet alleen in deze week plaats. Op de website van de week tegen pesten staan heel veel leuke materialen en lessen die het hele jaar door te gebruiken zijn. Kijk ook eens naar de afleveringen van het klokhuis tegen pesten. Leuk ter inspiratie of om met je leerlingen te bekijken. https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/pesten


Volg Hart & Ziel op LinkedIn!

We posten op LinkedIn wekelijks nieuws omtrent welbevinden. Bijvoorbeeld tips over groepsvorming, de invloed van groene schoolpleinen op welbevinden, subsidies (!), trainingen die wij geven, en andere dingen die kunnen helpen om met welbevinden aan de slag te gaan. Zie je een interessant bericht van ons?
Deel deze dan met je eigen connecties! Bekijk hier onze LinkedIn pagina .


Collega Thera Knopperts weg bij Hart & Ziel

Helaas gaat onze zeer gewaardeerde collega Thera Knopperts ons verlaten. Ruim zeven jaar heeft zij zich ingezet voor de ontwikkeling van Hart & Ziel en de ondersteuning van scholen in met name Amsterdam Oost en Noord. Gelukkig blijft zij zich richten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, maar dan nu bij de GGD regio Utrecht. Vijf november is haar laatste werkdag. We gaan haar met Hart & Ziel missen!


Nieuws voor scholen in Amsterdam


Lijst

Trainingen 2019/2020

Komend jaar willen we jullie weer optimaal adviseren en inspireren, daarom biedt Hart & Ziel Amsterdamse scholen de volgende ondersteuning:

 • Adviesgesprek op de eigen locatie
 • Teampresentatie Werken met Hart & Ziel
 • Teamtraining signaleren met Hart & Ziel en aanpak in de klas.
 • Training sociale veiligheid meten en aanpak in de klas.
 • Inspiratiemiddag voor intern begeleiders (thema nog nader te bepalen, input welkom)

Hou de website in de gaten voor actueel aanbod of mail ons om een afspraak of een training aan te vragen.

Ken jij een ouder van een angstige peuter of kleuter?

Misschien is de gratis leerzame cursus Cool Little Kids dan interessant! Ouders leren manieren om hun kind meer zelfvertrouwen te geven en minder angstig te laten zijn. Er zijn nog een paar plekken vrij in Amsterdam. Mail mkoldijk@ggd.amsterdam.nl om de flyer voor ouders te ontvangen en kijk hier voor meer informatie.

Leer te Durven! volgt VRIENDEN voor het Leven op

Per 1 januari 2020 wordt er gestart met een nieuw preventieprogramma tegen angstproblemen bij kinderen uit de bovenbouw. Dit programma heet Leer te Durven! Net als VRIENDEN voor het Leven, is Leer te Durven! voor kinderen die angstproblemen hebben. Qua opzet lijken de trainingen op elkaar. En ook het selecteren van kinderen voor deze training gebeurt met behulp van de RCADS-vragenlijst die in Hart & Ziel door kinderen zelf kan worden ingevuld.

Het eerste onderzoek naar Leer te Durven! in Nederland laat goede resultaten zien in het verminderen van angstklachten bij kinderen. De Open Universiteit doet momenteel verder onderzoek naar een online variant van de training. Daarnaast zal Leer te Durven! worden doorontwikkeld aan de hand van ervaringen in de praktijk. Leer te Durven! zal in zowel Amsterdam als Rotterdam worden gegeven door preventiewerkers van de lokale GGZ-organisaties en wordt gefinancierd door de gemeenten.

Fijn VRIENDEN voor de onderbouw zal op een later moment worden opgevolgd.

Meer informatie:

https://www.ou.nl/-/project-leer-te-durven

https://leertedurven.ou.nl/

Meedenken over Hart & Ziel 2.0?

We zijn constant bezig met de verbetering van Hart & Ziel en willen volgend schooljaar een vernieuwde versie van Hart & Ziel lanceren. Hiervoor zijn we op zoek naar ervaringsdeskundige ib’ers die mee willen denken over de ontwikkeling van Hart & Ziel. Vind jij welbevinden en sociale veiligheid belangrijk? Heb je goede ideeën voor de verbetering van Hart & Ziel en hoe het beter ingezet kan worden in de praktijk? Meld je dan aan voor ons ib-expertteam!

Twee keer per jaar kom je op de GGD samen met andere ervaringsdeskundigen om te brainstormen over Hart & Ziel 2.0. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. Als bedankje voor je inzet krijg je een cadeaubon ter waarde van €25.

Stuur een mailtje met je naam, school en functie naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl om je aan te melden!

Gelukkige school

Wil je een meer veilige en gelukkige school maar kun je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken?

Meld je dan aan voor het project welbevinden via de Gezonde School. In dit project werkt Hart & Ziel samen met de gezonde school adviseur van de GGD en partners om de school aan een veilige en “gelukkige” school.


Houd regelmatig onze website in de gaten voor het laatste nieuws


Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het voorjaar van 2020 verschijnen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gebruikt maakt van het programma Hart & Ziel.


Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief

Lijst