Nieuwsbrief #8

1 april 2016

Nieuwsbrief #8

Onderwerp

Nieuwsbrief April 2017

Lijst


De Hart & Ziel screeningsperiode gaat weer van start

Let op: Wilt u voldoen aan de wet sociale veiligheid? Laat dan de leerlingen van groep 6 t/m 8 dit schooljaar nog de Vragenlijst Sociale Veilgheid invullen.


Nieuw !! Vragenlijst Sociale Veilgheid

Per 1 april is in Hart & Ziel de "Vragenlijst Sociale Veiligheid" (VSV) te gebruiken. In de zoektocht naar een betrouwbaar meetinstrument naar de veiligheidsbeleving van leerlingen is de samenwerking gezocht met KIVA en het anti-pest consortium. Met de VSV kan een school voldoen aan de Wet Sociale Veiligheid. In deze wet staat dat scholen een inspanningsverplichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren en moeten monitoren wat hiervan het effect is, om zo het beleid te verbeteren. Jullie kunnen de lijst in laten vullen door alle leerlingen uit groep 6 t/m 8. De volgende aspecten worden gemeten in deze lijst:

  1. Welbevinden op school. Aan de leerlingen wordt gevraagd of ze zich op hun gemak voelen in de klas, erbij horen, zichzelf kunnen zijn en of het een leuke klas is.
  2. Feitelijke veiligheid. Aan de leerlingen wordt gevraagd of ze gepest worden en zo ja, hoe.
  3. Ervaren veiligheid. Aan de leerlingen wordt gevraagd of kinderen in de klas veel ruzie maken, elkaar pesten, elkaar uitschelden of gemeen tegen elkaar doen.
    Verder wordt aan de leerlingen die aangeven gepest te worden nog gevraagd waar ze gepest worden, door wie en of ze dit aan iemand verteld hebben.

De uitkomsten worden gegeven per kind, per klas en per school. De inspectie kijkt naar de uitslagen op schoolniveau. Klassen en leerlingen blijven anoniem. De inspectie beoordeelt niet alleen de mate van veiligheid, maar vooral ook de inspanning van de school om de school veiliger te maken.

Wij werken momenteel aan een groepsrapportage voor leerkrachten zodat zij nog beter inzicht krijgen in deze veilgheidsbeleving in hun klas en naar aanleiding van de resultaten ook kunnen handelen in de klas. Deze groepsrapportage zal in schooljaar 2017/2018 beschikbaar zijn.

Download hier de handleiding Kindlijst VSV (PDF, 196 kB)


Met de CHEXI meer zicht op het executief functioneren van uw leerlingen

Met ingang van 1 april kunt u als Hart & Ziel school meer zicht krijgen op het executief functioneren van uw leerlingen. In Hart & Ziel is namelijk de Checklist Executive functioning Inventory (CHEXI) opgenomen. De CHEXI meet werkgeheugen en inhibitie. Het werkgeheugen regelt de informatiestromen in je geheugen. Het bepaalt wat nu relevant is, wat later en wat meteen overboord kan. Inhibitie is het vermogen om je gedrag te remmen. Deze 'rem' zorgt ervoor dat je je gedrag kunt inhouden, onsuccesvol gedrag kunt stoppen en je kunt verzetten tegen afleidende prikkels. Beide hebben grote invloed op het succes van de leerling op school.

De CHEXI kan voor alle leerlingen worden ingevuld. U kunt ook kijken welke kinderen hoog scoren op de SDQ subschaal "aandachtstekort en hyperactiviteit" en alleen voor deze kinderen de CHEXI invullen. Op basis van de resultaten kunt u, samen met de ouders, de leerling meer gericht ondersteunen en een handelingsplan inzetten. Meer tips en informatie over wat u kunt doen om kinderen met matige executieve functies te ondersteunen vindt u op de volgende website.

Wilt u de CHEXI gaan gebruiken voor uw leerlingen? Stuur dan een e-mail naar: hartenziel@ggd.amsterdam.nl.


Hart & Ziel bijeenkomst "Executieve functies bij kinderen""

Ook dit jaar is de Hart & Ziel themabijeenkomst weer druk bezocht. Ruim 60 ib'ers en leerkrachten hebben de bijeenkomst over executieve functies bijgewoond. Dr Mariët van der Molen gaf antwoord op vragen als: wat zijn executieve functies? Waarom zijn ze zo belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière en daarbuiten? En wat kan je als school doen om leerlingen met zwakke executieve functies te ondersteunen? Aan alle deelnemers aan de bijeenkomst is een hand-out van haar presentatie gestuurd. Mocht u deze (nog) niet ontvangen hebben stuur dan een e-mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl.

Volgend jaar organiseren we weer een bijeenkomst, dus houd onze website en je e-mail in de gaten voor de uitnodiging!


Welke trainingen moet de gemeente volgend schooljaar (extra) inkopen?

Hierop heeft u invloed! Registreer de preventieve zorg die uw leerlingen ontvangen in Hart & Ziel. Zo kunnen wij de gemeente en het OKT beter adviseren en inzicht geven in de inzet van trainingen qua aantallen en de effectiviteit. Op basis daarvan kunnen zij trainingen (extra) inkopen en sturen op meer of minder inzet van bepaalde trainingen.

Hoe u zorg registreert vindt u in de volgende handleiding (PDF, 336 kB). Het is makkelijk en kost niet veel tijd!


€3.000,- subsidie om een Gezonde School (welbevinden) te worden

Vanaf 15 maart 2017 opent een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod voor scholen die een Gezonde School willen worden. De €3.000,- zijn in zetten voor taakuren, het aanvragen van een themacertificaat en/of erkende gezonde school activiteiten. Als u dit wenst kunnen wij, of onze collega's u hierbij extra ondersteuning bieden.

Meer informatie

https://www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod-2017


Help mee om angst en somberheid onder kinderen beter te herkennen en ontvang een VVV-bon van €50,-!

Wij zoeken scholen die mee willen werken aan een onderzoek over het herkennen van angst en somberheid bij kinderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die leerlingen zelf invullen in groep 5, 6, 7 en/of 8. De GGD Amsterdam onderzoekt deze vragenlijst samen met het VU medisch centrum.

Als u deelneemt ontvangt uw school een VVV-bon ter waarde van €50,-. Alle kinderen krijgen als dank een klein cadeautje. Binnenkort zullen we uw school benaderen over deelname aan het onderzoek. We zullen dan toelichten wat het onderzoek precies inhoudt. Bent u geïnteresseerd of wilt u alvast meer weten over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker: Leonie Klaufus (lklaufus@ggd.amsterdam.nl).


Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het najaar van 2017 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.


Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief