Jeugdpreventiewijzer

13 februari 2018

De Jeugdpreventiewijzer is een database/website die door de GGD wordt ontwikkeld met alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in Amsterdam en Amstelland worden aangeboden.

De databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is hierbij leidend. De in de jeugdpreventiewijzer opgenomen preventieprogramma's richten zich zowel op de lichamelijke als op de psychosociale gezondheid. Van elk preventieprogramma wordt doel, doelgroep, aanpak, indicaties en contra indicaties vastgelegd. Tevens wordt aangegeven welke zorgaanbieders het programma aanbieden. Om snel een geschikt programma te vinden kan gebruik worden gemaakt van een zoekfunctie. De Jeugdpreventiewijzer motiveert professionals en andere betrokkenen om een passende interventie te zoeken bij gesignaleerde gezondheidsproblemen.

Doel

Inzicht in het aanbod van (veelbelovende en effectieve) preventieprogramma's.

Doelgroep

Professionals werkzaam in de preventieve jeugdzorg of gezondheidszorg.