Kleurrijke dagen

27 februari 2019

Kleurrijke dagen is een Initiatief van Prezens Preventie (toen GGZ Buitenamstel) in nauwe samenwerking met GGD Amsterdam. Het netwerk heeft als doel het voorkomen van depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse ouderen vanaf 50 jaar in Nieuw West. Depressie en angst komt vaak voor bij deze ouderen. Zij worden echter door de GGZ en andere zorg- en welzijnsorganisaties moeilijk bereikt. Het netwerk Kleurrijke dagen bestaat uit professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties, vriendendiensten en gemeente. Zij komen 2 a 3 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om elkaar te informeren, adviseren en ervaringen te delen in het bereiken van migrante ouderen. Elke bijeenkomst staat een thema centraal. Een spreker geeft een inleiding gevolgd door een discussie. De bijeenkomsten dragen bij aan samenwerking tussen de professionals en bevordert kennis ten aanzien van de doelgroep. De GGD zit dit netwerk voor, doet het secretariaat en draagt zorg voor de invulling.

Doel

Preventie van depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse ouderen in Nieuw-West en een beter toeleiden naar GGZ behandeling.

Doelgroep

Marokkaanse en Turkse 50-plussers in stadsdeel Nieuw West.