Lichte verstandelijke beperkingen (LVB) in de Amsterdamse OGGZ-populatie: prevalentie in kaart gebracht met de MoCA

13 februari 2018

Het voorkomen van LVB in verschillende OGGZ-doelgroepen wordt in kaart gebracht met behulp van een kort screeningsinstrument voor LVB, de Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Tevens wordt de sensitiviteit en specificiteit van de MoCA om LVB-problematiek te signaleren bepaald.

Doel

Het onderzoek is gericht op een (meer) nauwkeurige bepaling van de prevalentie van LVB-problematiek in verschillende OGGZ-populaties in Amsterdam op basis van een screeningsinstrument dat reeds valide is gebleken en succesvol wordt toegepast bij andere doelgroepen: de Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Aangezien de MoCA niet eerder is toegepast bij de doelgroep van de OGGZ wordt tevens de bruikbaarheid van het instrument voor de signalering van LVB-problematiek binnen de OGGZ onderzocht.
Het onderzoek heeft als doel de volgende vragen te beantwoorden:
1. Wat is de prevalentie van LVB-problematiek in de populatie die gebruik maakt van het Amsterdamse OGGZ-systeem?
2. Hoe verschillen de diverse subgroepen binnen de OGGZ met betrekking tot de prevalentie van LVB-problematiek?
3. Welke invloed heet LVB-problematiek op het functioneren van cliënten in de OGGZ en het (de uitkomsten van) zorgproces?
4. Wat is de sensitiviteit en specificiteit van de MoCA om LVB-problematiek in de doelgroep van de OGGZ te signaleren?

Doelgroep

Het Amsterdamse OGGZ-systeem en de OGGZ-doelgroep