Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18+

Heeft u ook wel eens een ‘niet-pluisgevoel’ bij mensen die u begeleidt of behandelt, maar die bij u komen voor andere vragen dan hun psychosociale gezondheid? En zoekt u naar mogelijkheden om met zo’n cliënt in gesprek te gaan over het signaal dat u heeft opgepikt en om hem/haar indien nodig door te verwijzen?

Voor zowel eerstelijns zorgprofessionals en professionals werkzaam in het sociaal domein als ook vrijwilligers in de wijk is er nu een signaleringswijzer voor psychosociale problematiek bij volwassenen (18+) ontwikkeld door Arkin, GGZ inGeest en GGD Amsterdam.

Doel van de wijzer is professionals en vrijwilligers te ondersteunen bij het herkennen en bespreekbaar maken van (beginnende) psychosociale klachten als angst, somberheid en eenzaamheid en het doorverwijzen naar passend aanbod.

Eenzaamheid en beginnende psychische klachten zijn niet altijd eenvoudig te herkennen. Bovendien rust er bij veel mensen een taboe op. Toch is vroegsignalering van groot belang; het op tijd herkennen en actie ondernemen kan voorkomen dat mensen afglijden naar ernstigere problemen. De nieuwe signaleringswijzer helpt hierbij.

Om juist gebruik van de wijzer te bevorderen, wordt deze bij voorkeur verstrekt tijdens een training, workshop of presentatie. Deze training beslaat een dagdeel en wordt op maat samengesteld. Voor vrijwilligers is de training gratis; voor professionele organisaties zijn de kosten in overleg. De training kan worden geboekt bij Mhamed El Ouafrassi van Arkin (stadsdelen Oost, Zuidoost, Noord, Centrum, West; mhamed.el.ouafrassi@puntp.nl) of Rian van Erp van GGZ inGeest (Nieuw-West, Zuid; r.vanerp@prezens.nl).

Heeft u vragen over (de ontwikkeling van) de Signaleringswijzer? Neem dan contact op met een van de ontwikkelaars: Rian van Erp, Mhamed El Ouafrassi, Francisca Flinterman (fflinterman@ggd.amsterdam.nl)