Beperken toegang tot dodelijke middelen

Door doorlopende monitoring van locaties en methoden van suïcide worden deze in beeld gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het registratiesysteem van de forensische artsen van de GGD. Analyse van de data kan bijdragen aan advies over mogelijke veiligheidsmaatregelen.