Hulpaanbod voor nabestaanden

Bevorderen van een gevarieerd en toegankelijk lokaal hulpaanbod voor opvang en ondersteuning van nabestaanden

Nabestaanden van mensen die een zelfmoord hebben gepleegd, hebben een verhoogd risico zich zelf te doden. Ook is de kans op gecompliceerde rouw en depressie bij deze mensen groter.
Daarom is een toegankelijk en gevarieerd hulpaanbod voor nabestaanden in Amsterdam heel belangrijk. Er is een informatiefolder uitgegeven, met daarin een overzicht van het aanbod van verschillende zorgaanbieders.