Nazorg voor suïcidepogers

Actieve toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers op de Spoedeisende Hulp

Een casemanager van de GGD benadert actief mensen die na een suïcidepoging worden gezien bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Voor ontslag uit het ziekenhuis, krijgen deze patiënten een psychiatrisch consult en een advies voor nazorg. De taak van de casemanager is om de mensen gedurende een half jaar te motiveren om het zorgadvies te blijven volgen. De casemanager bevordert de continuïteit van zorg met als doel herhaalde suïcidepogingen te voorkomen. Ook krijgen we inzicht in de samenstelling van de groep suïcidepogers, de mate waarin de huidige zorgketen toereikend is en welke lacunes er zijn. Met deze inzichten zetten we ons in om de preventiestructuur en zorgketen rondom suïcide te verbeteren.