Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2017

Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2017

Lijst

Al drie jaar op rij minder zelfdodingen in Amsterdam dan in de rest van Nederland. Dat nieuws haalde deze zomer de krant. Werpt de aanpak suïcidepreventie van de GGD Amsterdam haar vruchten af? Lees meer over het Amsterdamse suïcidepreventieprogramma in deze decembernieuwsbrief.


In deze nieuwsbrief

  • Daling suïcides in Amsterdam
  • Gatekeeperstrainingen in 2017
  • Blog: niet schrikken
  • Klantmanager aan het woord
  • Eenzaamheid is dodelijk gevaarlijk
  • Wat doet Amsterdam om eenzaamheid te verminderen?
  • Uitnodiging conferentie Suïcidepreventie Amsterdam

Daling suïcides in Amsterdam

De afgelopen drie jaar waren er naar verhouding minder zelfdodingen in Amsterdam dan in de rest van Nederland. Dit bericht haalde afgelopen zomer de koppen van de krant. De bevindingen zijn opmerkelijk, omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden. Bovendien gaat de trend in Amsterdam in tegen de stijging van landelijke cijfers.

Lees meer.


Gatekeeperstrainingen in 2017

In 2017 zijn 350 gatekeepers getraind en 31 gatekeeperstrainingen georganiseerd. In deze vaardigheidstraining leren deelnemers hoe je contact maakt met mensen die aan zelfdoding denken.

In de gatekeeperstraining leren professionals en vrijwilligers om suïcidaliteit vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken. Het is een vaardigheidstraining waarin je leert om contact te maken met mensen die suïcidaal zijn. Vervolgens is het de bedoeling dat je die persoon naar de juiste hulp leidt. De training is opgezet voor sleutelfiguren oftewel gatekeepers: beroepskrachten of vrijwilligers die via hun werk in contact komen met suïcidale mensen.

Wie zijn de gatekeepers?

In 2017 zijn diverse trainingen gegeven aan het Leger des Heils, drie groepen medewerkers en vrijwilligers die met asielzoekers en vluchtelingen werken, hulpverleners van Ouder en Kind Teams, hulpverleners van jongeren met eetstoornissen, ondersteuners van mensen met een psychiatrische beperking of met sociaaleconomische problemen, ambulante zorgmedewerkers Volksbond, medewerkers geïntegreerde voorzieningen en medewerkers van de Huizen van de Wijk. In totaal zijn er sinds het begin van het project 149 trainingen georganiseerd en 1730 gatekeepers getraind.


Blog: niet schrikken

Een tijdje terug was ik samen met Lyna Polikar uitgenodigd voor een bijeenkomst met klantmanagers van de gemeente Amsterdam om te praten over het verband tussen eenzaamheid en zelfdoding. Klantmanagers hebben de taak om mensen te activeren, ook als ze al heel lang in de bijstand zitten. Het komt regelmatig voor dat deze mensen, die langdurig thuis zitten, in een isolement raken. Ze hebben weinig sociale contacten, ze hebben geen geld voor sportactiviteiten, voor uitjes met de familie of voor buurtverenigingen. Ze hebben het gevoel dat ze niet meer van maatschappelijke betekenis zijn. Hun sociale netwerk wordt steeds kleiner. Als een klantmanager op bezoek gaat om te kijken of iemand kan worden geactiveerd, horen ze uitspraken als: ‘Waar leef ik eigenlijk nog voor?’ Er ontstaan sombere gedachten: ‘Wie zal mij nog missen, ik doe er niet meer toe.’ Zo kunnen mensen eenzaam en depressief worden.

Lees meer.


Klantmanager aan het woord

Ik weet nu dat het een kreet om hulp is.

‘Ik heb veel geleerd tijdens de bijeenkomst over eenzaamheid en suïcidepreventie. Ik weet nu welke uitspraken van klanten kunnen wijzen op gedachten over suïcide. Bijvoorbeeld: ‘Als de kinderen er niet waren, had ik allang de stekker eruit getrokken.’

Sinds 2013 ben ik klantmanager activering. Ik werk op het stadhuis, soms werk ik ook in de Huizen van de Wijk. Klanten komen naar ons toe. Ze hebben een uitkering en het is mijn taak om ze te activeren. Ik kijk waar iemand naartoe wil en daar help ik ze bij.

Lees meer.


Eenzaamheid is dodelijk gevaarlijk

Eenzaamheid is een van de belangrijke risico’s voor suïcidale gedachten, pogingen of geslaagde suïcides. Volgens Amerikaanse onderzoekers kan eenzaamheid leiden tot depressie en een verhoogd risico op zelfmoord. Ook blijkt dat eenzame mensen minder gebruik maken van gezondheidszorg, minder bewegen, sneller geneigd zijn om te gaan roken en drinken en minder goed slapen. Daarnaast kan eenzaamheid stress veroorzaken. En stress heeft weer invloed op bijvoorbeeld het immuunsysteem en de hormoonhuishouding. Bovendien kan stress leiden tot een verhoogde bloeddruk of een grotere kans op bepaalde hartaandoeningen. Volgens de Amerikaanse wetenschappers zijn voornamelijk het ongezonde gedrag, in het bijzonder het gebrek aan beweging, en de depressiviteit verantwoordelijk voor een verhoogde sterftekans onder eenzame mensen.” http://www.hpdetijd.nl/2014-09-29/hoe-dodelijk-gevaarlijk-is-eenzaamheid/


Wat doet Amsterdam om eenzaamheid te verminderen?

De gemeente Amsterdam ontwikkelt momenteel een aanpak om de eenzaamheid in de stad te bestrijden. Nu al zijn er effectieve interventies en informatie beschikbaar voor professionals en organisaties. Maart 2018 presenteert het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid haar aanpak voor de stad.

Lees meer.


Uitnodiging conferentie

Meer leren over suïcidepreventie? Op 15 februari 2018 organiseert de gemeente Amsterdam een conferentie over suïcidepreventie in Pakhuis de Zwijger. Hier worden de resultaten van het programma gepresenteerd.

U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.dezwijger.nl/agenda


Colofon

Teksten: Annemies Gort (Tekstburo Gort), Marcel Buster en Lyna Polikar

Copyright: Tekstovername? Graag maar met naams- en bronvermelding
Redactieadres: nieuwsbriefsuïcidepreventie@ggd.amsterdam.nl

U kunt zich aan- of afmelden op de volgende pagina.