Nieuwsbrief Suicidepreventie 2018

Nieuwsbrief Suicidepreventie 2018

Lijst

Suïcidepreventie is maatwerk en maakt structureel deel uit van het preventie aanbod van de GGD Amsterdam. In 2017 waren al successen geboekt, maar het Amsterdamse team heeft niet op haar lauweren gerust. Dit jaar werd er flink doorgepakt om de Amsterdamse aanpak nog breder uit te dragen, zodat meer mensen geholpen kunnen worden. Daarbij werd er ook extra aandacht besteed aan professionele ontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden. Lees meer over het Amsterdamse suïcidepreventieprogramma in deze nieuwsbrief.


In deze nieuwsbrief

 • Suïcidepreventie: investeren in heden en in de toekomst

 • Dalende trend
 • Amsterdamse aanpak als nieuwsitem op AT5

 • Opsteker
 • Groepen voor nabestaanden? Essentieel!

 • Gatekeeperstrainingen erg gewild

 • Suïcidepreventie bij jongeren

 • Casemanagement is maatwerk
 • Succesvolle conferentie in Pakhuis De Zwijger
 • Internationale belangstelling voor Amsterdamse aanpak

 • Nieuwe app gelanceerd om gesprek over zelfdoding aan te gaan

 • Jan Mokkenstorm: inspirator en oprichter van 113 Zelfmoordpreventie

Suïcidepreventie: investeren in heden en in de toekomst

De uitvoering van het project Suïcidepreventie Amsterdam begon in 2011. Maar daarvoor  was er al veel werk verricht ter voorbereiding.

In september 2010 verscheen het rapport ‘Suïcidepreventie: een lokaal plan van aanpak’ waarin werd uitgelegd welke rol de gemeente in de lokale suïcidepreventie kan spelen. De keuze voor een integraal aanpak, gericht op verschillende niveaus van preventie en verschillende doelgroepen, werd beargumenteerd op basis van de aanbevelingen in het Beleidsadvies van het Trimbos-instituut (2007), literatuuronderzoek,  focusgroepen en interviews met experts , professionals en nabestaanden.

Lees meer.


Dalende trend

In de afgelopen jaren is er een dalende trend in  Amsterdam als het gaat om het aantal suïcidegevallen; in 2017 ging het om 94 gevallen, hetgeen neerkomt op 11,1 per 100.000 inwoners. Lyna Polikar, coördinator van de Amsterdamse aanpak: “Ons team is dagelijks bezig met suïcidepreventie en wij hopen dat wij met onze aanpak een structurele bijdrage leveren aan de dalende trend.”

Aandachtspunt in Amsterdam blijft de stijging van het aantal verwarde personen en gedwongen opnames. Deze zorgelijke ontwikkeling duidt namelijk op meer mensen in geestelijke nood.  Suïcidepreventie en zorg  blijven daarom noodzakelijk.


Amsterdamse aanpak als nieuwsitem op AT5

De aanpak van de Amsterdamse Suïcidepreventie krijgt steeds meer aandacht in het land. Zowel professionals als Amsterdammers lezen én zien meer over de wijze waarop Amsterdammers kunnen terugvallen op een vangnet, waarbij specifieke aandacht en zorg centraal staan. De GGD speelt hierbij een cruciale rol en dat ontgaat ook de lokale media niet; AT5 schonk  meermalen aandacht aan de Amsterdamse Suïcidepreventie, zowel op hun website als op de beeldbuis.  Monique van Raan vertelde haar verhaal als professional maar ook als Amsterdamse die suïcide in haar naaste omgeving heeft meegemaakt. Het thema is én blijft gevoelige en zware materie. Maar de AT5 uitzendingen  tonen op een heldere wijze hoe er vanuit de GGD actief en proactief wordt gedacht om mensen in (geestelijke) nood te helpen.

Bron: https://www.at5.nl/artikelen/185360/suicidepreventieprogramma-lijkt-te-werken-minder-zelfdodingen-in-de-stad


Opsteker

Elaa, een zorgorganisatie die zich richt op geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam en Almere, is ook erg positief gestemd over de wijze waarop Amsterdam het thema suïcide aanpakt. Zie een alinea in een nieuwsbericht op hun website.

lees meer


Groepen voor nabestaanden? Essentieel!

Maria Hoeffnagel , werkzaam bij Prezens, is groepsleider van groepen voor nabestaanden. Vanaf het begin van het project werkt Prezens samen met de GGD. Wij stelden aan haar 5 vragen over haar ervaringen in het werkveld van suïcidepreventie.

Lees meer.


Gatekeeperstrainingen erg gewild

In 2018 werd al aandacht besteed aan de gatekeeperstrainingen en bleken verschillende organisaties geïnteresseerd te zijn. Daarom staan er in 2019 wederom trainingen gepland, waarbij ook de VraagMaar app van 113 Zelfmoordpreventie als ondersteuning toegevoegd wordt.

lees meer


Suïcidepreventie bij jongeren

Op 8 mei 2018 heft Lyna Polikar als expert deelgenomen aan een thematische avond over suïcidaliteit bij jongeren in Pakhuis de Zwijger. Er was veel belangstelling voor dit thema en nog belangrijker: de zaal was vol met jongeren.

lees meer


Casemanagement is maatwerk

Als casemanager van het Amsterdamse Suïcidepreventie team levert Monique van Raan elke keer weer maatwerk. Er bestaat namelijk geen standaardsituatie of -procedure om iemand met suïcidale gedachten te helpen.

In het preventietraject komt Van Raan in actie wanneer er twijfels bestaan over de continuïteit van zorg. Of wanneer de betrokkene bijna letterlijk in een zwart gat valt, omdat er helemaal geen zorg geregeld is. Als mensen wel goed in zorg zijn, komt er geen verzoek voor casemanagement. Mensen moeten wel toestemming geven dat de GGD contact met ze mag opnemen. Het gaat immers over het doorspelen van persoonsgegevens, ook in dit soort gevallen.

lees meer


Succesvolle conferentie in Pakhuis De Zwijger

In februari van dit jaar vond de conferentie Amsterdamse aanpak suïcidepreventie in Pakhuis De Zwijger plaats. De avond werd geopend door de Wethouder Eric van den Burg die het belang benadrukte van suïcidepreventie, georganiseerd en gesteund door de gemeente. Daarnaast sprak hij zijn  grote waardering uit voor de aanpak van het team Suïcidepreventie Amsterdam.

Tijdens de conferentie werden de verschillende onderdelen van de Amsterdamse aanpak toegelicht.

Bronnen: https://dezwijger.nl/programma/amsterdamse-suicidepreventiehttps://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/evenementen/2018/02/amsterdamse-aanpak/


Internationale belangstelling voor Amsterdamse aanpak

Foto: Pixabay, Skitterphoto

Ook in het buitenland valt de Amsterdamse aanpak op; op 19 september j.l. was Lyna Polikar een van de sprekers op een Duits symposium voor suïcidepreventie. Tijdens deze bijeenkomst werd de Amsterdamse aanpak beschouwd als een goed voorbeeld, hoe deze problematiek benaderd kan worden. Er was veel belangstelling naar de wijze waarop het Amsterdamse team de suïcidepreventie georganiseerd heeft.

Bron:https://www.suizidprophylaxe.de/fileadmin/dateien/tagungen/2018_DGS_Herbsttagung-Programm.pdf


Nieuwe app gelanceerd om gesprek over zelfdoding aan te gaan

Op vrijdag 2 november j.l. lanceerde 113 Zelfmoordpreventie een nieuw middel in de strijd tegen zelfmoord: de VraagMaar-app. Deze app is vooral bedoeld voor mensen die de indruk krijgen, dat iemand in hun omgeving mogelijk suïcidale gedachten heeft.

lees meer


Jan Mokkenstorm: inspirator en oprichter van 113 Zelfmoordpreventie

Psychiater Jan Mokkenstorm strijdt al decennia voor minder suïcidegevallen.Na zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht, werd Jan Mokkenstorm (1962) in de Amsterdamse Valeriuskliniek opgeleid tot psychiater en psychotherapeut.

lees meer


Colofon

Teksten: Annemies Gort (Tekstburo Gort) en Lyna Polikar

Copyright: Tekstovername? Graag maar met naams- en bronvermelding
Redactieadres: nieuwsbriefsuïcidepreventie@ggd.amsterdam.nl

U kunt zich aan- of afmelden op de volgende pagina.