Suïcidecijfers 2018

In 2018 hebben 88 Amsterdammers zelfmoord gepleegd. Dit is 10,3 per 100.000 inwoners. Het cijfer ligt opnieuw iets lager dan het landelijk gemiddelde van 10, 6 per 100.000 inwoners.

De afgelopen vijf jaar waren er naar verhouding minder of evenveel zelfdodingen in Amsterdam als in de rest van Nederland. Dit is opmerkelijk, omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden.

Tot 2014 waren de gemiddelde suïcidecijfers voor Amsterdam veel hoger dan het gemiddelde cijfer voor Nederland. De GGD Amsterdam is in 2011 gestart met haar suïcidepreventie programma. Destijds lag het cijfer met 13,5 per 100.000 inwoners nog 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Sinds de start van het preventieprogramma is er een dalende trend in Amsterdam te zien.

Het aantal zelfdodingen in Nederland is in 2018 met bijna 5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. 1.829 Nederlanders beëindigden in 2018 zelf hun leven. Dat waren er 88 minder dan in 2017, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het is de grootste landelijke daling van het zelfdodingscijfer sinds 2007.

Cijfers zelfdoding Amsterdam vs. Nederland