Opsteker

Elaa, een zorgorganisatie die zich richt op geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam en Almere, is ook erg positief gestemd over de wijze waarop Amsterdam het thema suïcide aanpakt. Zie een alinea in een nieuwsbericht op hun website

"De Amsterdamse aanpak spreekt aan. Juni 2017 stuurt toenmalig minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke agenda suïcidepreventie. Opvallend: in deze jaarrapportage wordt het suïcidepreventieprogramma van de GGD Amsterdam maar liefst drie keer genoemd als goed voorbeeld. In 2017 is er ook internationale belangstelling voor wat we in Amsterdam doen. Zo zijn collega's uit Frankfurt en Litouwen op bezoek geweest die suïcidepreventie strategieën willen ontwikkelen en van de Amsterdamse ervaring willen leren.”

Bron: NHG StiP-cursus Suïcidepreventie


In het verleden is er een aanzet geweest om Amsterdamse huisartsen als gatekeepers te trainen, maar dit initiatief moet weer aangewakkerd worden om zoveel mogelijk huisartsen erbij te betrekken. Een voordeel nu is dat een speciaal voor huisartsen door het NHG ontwikkelde training beschikbaar is , de NHG StiP-cursus Suïcidepreventie Dit is essentieel voor een breed uitgevoerde suïcidepreventie, zodat meer Amsterdammers in geestelijke nood gebruik kunnen maken van het vangnet. Lyna Polikar,  projectleider Suïcidepreventie, heeft dit onderwerp hoog op haar agenda 2019 staan. Zij zal met een onderzoeker van het NIVEL bekijken hoe zij Elaa hierin kunnen ondersteunen.