Suïcidepreventie bij jongeren

Op 8 mei 2018 heft Lyna Polikar als expert deelgenomen aan een thematische avond over suïcidaliteit bij jongeren in Pakhuis de Zwijger. Er was veel belangstelling voor dit thema en nog belangrijker: de zaal was vol met jongeren.

Landelijk was er in 2017 een forse toename van suïcides onder jongeren. De media hadden ook veel aandacht hieraan besteed. Het aantal zelfdodingen onder (voornamelijk oudere)  tieners, 81,  was in 2017  bijna twee keer zoveel dan de 48 jongerensuïcides in 2016.

Gatekeepers
Hoewel er geen stijging van suïcides onder jongeren in Amsterdam merkbaar is, blijft suïcidepreventie bij deze leeftijdscategorie heel belangrijk. Schoolartsen en schoolverpleegkundigen worden sinds 2011 dan ook standaard getraind als gatekeepers. Daarnaast zijn veel mentoren en andere hulpverleners op verschillende scholen in Amsterdam ook getraind als gatekeepers. Onder de groep van (nieuwe) gatekeepers vallen ook schoolcoördinatoren, coördinatoren Voortgezet Onderwijs,  zorgteams voortgezet- en beroepsonderwijs,  OKT’s, medewerkers van Jeugdbescherming , studentendecanen en mentoren van de VU, UvA en HvA.

Zorgpad
Binnen het screeningsinstrument voor leerlingen voortgezet onderwijs “Jij en je gezondheid” is een zorgpad voor suïcidepreventie bij jongeren ontwikkeld in samenwerking met de Crisisdienst van de GGZ, de Jeugd GGZ en de jeugdartsen en verpleegkundigen. Leerlingen vanaf 12 jaar met (verhoogde kans op) problemen worden actief opgespoord, ondersteund door de jeugdverpleegkundige en zo nodig toegeleid naar passende effectieve preventieprogramma’s of zorg.