Daling suïcides in Amsterdam

13 december 2017

De afgelopen drie jaar waren er naar verhouding minder zelfdodingen in Amsterdam dan in de rest van Nederland. Dit bericht haalde afgelopen zomer de koppen van de krant. De bevindingen zijn opmerkelijk omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden. Bovendien gaat de trend in Amsterdam in tegen de stijging van landelijke cijfers.

Opsteker

De Amsterdamse aanpak spreekt aan. Juni 2017 stuurt toenmalig minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke agenda suïcidepreventie. Opvallend: in deze jaarrapportage wordt het suïcidepreventieprogramma van de GGD Amsterdam maar liefst drie keer genoemd als goed voorbeeld. In 2017 is er ook internationale belangstelling voor wat we in Amsterdam doen. Zo hebben we bezoek gehad van collega's uit Frankfurt en Litouwen die suïcidepreventie strategieën willen ontwikkelen en van onze ervaring willen leren.

Hoeveel zelfdodingen?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2016 90 Amsterdammers door zelfdoding om het leven zijn gekomen, in de rest van Nederland gaat het om 1894 mensen. Per 100.000 inwoners is het sterftecijfer 10,7 in Amsterdam en 11,1 in de overige delen van Nederland. Toen de GGD in 2011 met haar suïcidepreventieprogramma begon, lag dit cijfer met 13,5 per 100.000 inwoners nog 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Toen ging het om 106 sterfgevallen in Amsterdam en 1.647 in de rest van Nederland.