Vroegsignalering

Verbeterde vroegsignalering en bespreekbaar maken van suïcidaliteit door gatekeeperstraining

Dit is een training in het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. De training is opgezet voor sleutelfiguren (gatekeepers): beroepskrachten of vrijwilligers, die via hun werk in contact kunnen komen met suïcidale mensen. Zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, schoolverpleegkundigen en schooldecanen. Maar ook politiemedewerkers, schuldhulpverleners, bewonersadviseurs en andere partijen in de periferie van de hulpverlening.


Meer informatie of aanvragen van gatekeeperstrainingen?
Neem contact op met de projectleider Lyna Polikar lpolikar@ggd.amsterdam.nl