GGD Amsterdam

Tabaksontmoedigingsbeleid

8 november 2021

De GGD en de gemeente Amsterdam slaan de handen ineen met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen bewoners(organisaties) en gemeentelijke partners voor een rookvrije stad. Dat staat in het beleidsprogramma ‘Samen naar een Rookvrij Amsterdam’, dat eind 2019 in de gemeenteraad is vastgesteld. Het doel van het programma is drieledig: voorkomen dat jongeren beginnen met roken, stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken en het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving.

Meer dan een kwart van de Amsterdammers rookt. Terwijl roken met stip op 1 staat als te voorkomen doodsoorzaak. En iedere week beginnen nieuwe kinderen met roken. Dat is een slechte zaak. We hebben de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om onder meer scholen, speeltuinen en sportevenementen rookvrij te maken. Maar het is tijd voor een volgende stap, en dat kunnen we niet alleen.

Rookvrije omgeving

Zien roken, doet roken. Daarom werkt de gemeente aan op een rookvrije omgeving door het aanwijzen van rookvrije zones, o.a. rondom schoolterreinen, openbaar vervoer en op terrassen. De gemeente kiest hierbij in de eerste instantie voor ontmoedigen en stimuleren in plaats van verbieden en handhaven. Mocht dit niet effectief genoeg zijn, dan gaat ze over tot het instellen van een rookverbod. Om zelf het goede voorbeeld te geven worden alle gemeentegebouwen en de zones rondom de ingangen rookvrij. Daarnaast is er ondersteuning voor medewerkers die stoppen met roken.

Lokale initiatieven verbinden

De Amsterdamse Alliantie zal lokale initiatieven verbinden en stimuleren en het voortouw nemen bij nieuwe initiatieven om de stad rookvrij te maken. Ook bewoners worden daarbij betrokken, onder andere met een stadsbrede bijeenkomst. Daarnaast komt er een website met informatie over alle campagnes en projecten en met tips en handleidingen voor een rookvrije omgeving.

Zie ook de Notitie 'Samen naar een rookvrij Amsterdam' (PDF, 533 kB).

Meer informatie over Rookvrij Amsterdam

Kijk ook op ggd.amsterdam.nl/rookvrij voor meer informatie en tips om tot een rookvrije omgeving te komen.

Lijst

Factsheet Roken in Amsterdam

Hoe staat Amsterdam ervoor wat betreft de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord? Hoeveel jongeren, volwassenen en zwangeren roken er? De antwoorden op deze vragen vindt u in de factsheet "Roken in Amsterdam." (PDF, 439 kB)