GGD Amsterdam

Tabaksontmoediging

De GGD en de gemeente Amsterdam slaan de handen ineen met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, bewoners en gemeentelijke partners voor een rookvrije stad. Dat staat in het beleidsprogramma ‘Samen naar een Rookvrij Amsterdam’, dat eind 2019 in de gemeenteraad is vastgesteld.

Dit zijn de doelen van het beleid:

1. Het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving

Zien roken doet roken. Om echt te voorkomen dat jongeren beginnen met roken is het belangrijk dat jongeren opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving. Daarmee beschermen we onze kinderen tegen schadelijk meeroken en ook tegen de verleiding om zelf te gaan roken. Een rook- en tabaksvrije omgeving maakt het voor rokers ook makkelijker om te stoppen. Bovendien versterkt het de norm dat roken niet normaal is en dat tabaksproducten geen normale producten zijn.

De gemeente werkt aan een rookvrije omgeving door het aanwijzen van rookvrije zones, o.a. rond schoolterreinen, openbaar vervoer en op terrassen. De gemeente kiest hierbij in de eerste instantie voor ontmoedigen en stimuleren in plaats van verbieden en handhaven. Mocht dit niet effectief genoeg zijn, dan gaat ze over tot het instellen van een rookverbod. Om zelf het goede voorbeeld te geven worden alle gemeentegebouwen en de zones rondom de ingangen rookvrij. Daarnaast is er ondersteuning voor medewerkers die stoppen met roken.

2. Voorkomen dat jongeren beginnen met roken

Jongeren groeien op in een gezin, gaan naar school en nemen deel aan allerlei sociale activiteiten waarin roken al dan niet de norm is. Het terugdringen van roken onder jongeren vraagt dan ook om een brede inzet gericht op de directe leefomgeving van de jongeren. De ambitie is dat in 2030 geen enkele Amsterdamse jongere meer rookt. Zij zijn de rookvrije generatie. Om dit te bereiken zijn er verschillende activiteiten gericht op een rookvrije start, rookvrij spelen en sporten en rookvrij onderwijs.

3. Stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken

Roken is een ernstige verslaving. Rokers hebben gemiddeld meerdere pogingen nodig om te stoppen. Een belangrijk onderdeel van het realiseren van een rookvrije generatie en een rookvrij Amsterdam is het stimuleren van rokers om te stoppen met roken en hen daarbij te ondersteunen. Ook de gemeente heeft een belangrijke rol in het goede voorbeeld geven en de rookvrije boodschap uitdragen. De ambitie is dat in 2040 minder dan 5% van de inwoners van Amsterdam van 18 jaar en ouder rookt.

Samen met regionale en landelijke initiatieven

Een rookvrije samenleving realiseren lukt ons als GGD niet alleen. Dat hoeft ook niet, want er zijn al veel organisaties actief op dit gebied:

  • In het Amsterdams Rookalarm is een groot deel van de zorginstellingen in de regio vertegenwoordigd.
  • We zijn onderdeel van het netwerk Nederland Rookvrij. Hierin zijn de organisaties verenigd die zich inzetten voor een rookvrije generatie en de ambities van het Nationaal Preventieakkoord. De ambities van dit Nationaal Preventieakkoord zijn dat in 2040 0% van de jongeren en zwangere vrouwen rookt en dat minder dan 5% van de inwoners van 18 jaar en ouder rookt. Hoe  Amsterdam ervoor staat met de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord leest u in de factsheet Roken in Amsterdam 2021 (PDF, 439 kB).
  • We zijn als samenwerkingspartner verbonden aan verschillende landelijke onderzoeken, zoals die van het Trimbos Instituut en het Amsterdam UMC.

Meer informatie