Kriebels in je buik

27 februari 2019

Kriebels in je buik’ is een programma voor relationele en seksuele vorming in alle leerjaren van het basisonderwijs in Amsterdam.

De GGD verzorgt de ondersteuning van basisscholen bij het inpassen van het onderwerp in hun lesprogramma, de bijscholing van  docenten en voorlichting aan de ouders. Doel is het leggen van een basis voor gezond seksueel gedrag en vergroten van de seksuele weerbaarheid bij kinderen en daarmee het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag en soa en van ongeplande zwangerschappen op jonge leeftijd. Doelgroepen zijn basisschoolleerlingen die opgroeien in gezinnen waar relatief weinig of negatief over seksualiteit wordt gesproken.
De lessen worden gegeven aan de hand van het digitale lespakket ‘Kriebels in je buik', aangevuld met folders, brochures en boeken. ‘Kriebels in je buik' richt  zich op een gezonde seksuele ontwikkeling met  aandacht voor weerbaarheid en diversiteit.
De ouderbijeenkomsten zijn gericht op  kennis over seksuele ontwikkeling en uitwisselen van tips door ouders onderling. Er kan ook gekozen worden voor een bijeenkomst met interactief theater, hier kunnen ouders het effect van ingebrachte tips zien.
De school kan ‘Kriebels in je buik’ uitvoeren tijdens de landelijke ‘Week van de Lentekriebels’, maar kan ook kiezen voor een meer gespreide implementatie. Om goede inbedding te bevorderen onderhoudt de GGD elk jaar contact met de school.

Doel

Het leggen van een basis voor gezond seksueel gedrag en het vergroten van de seksuele weerbaarheid en daarmee het terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, soa's en ongeplande zwangerschappen op jonge leeftijd.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen uit alle leerjaren en uit gezinnen waar niet of nauwelijks aandacht is voor positieve seksuele vorming. Intermediaire doelgroepen zijn de leerkrachten die de lessen verzorgen en de ouders.