Kriebels in je buik

Kriebels in je Buik is een lesprogramma voor relationele en seksuele vorming in alle leerjaren van het basisonderwijs in Amsterdam.

De lessen ondersteunen leerlingen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling, passend bij de leeftijd en belevingswereld. Ze zijn onderverdeeld in vier thema’s:

  • Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
  • Voorplanting en gezinsvorming
  • Sociale en emotionele ontwikkeling
  • Weerbaarheid

Specifieke thema’s die o.a. aan bod komen, zijn:

Wensen en grenzen, het eigen lichaam, zelfbeeld, verschillen tussen jongens en meisjes, vriendschap, verliefdheid, relatievorming, seksuele diversiteit, veranderingen in de puberteit, sociale media, en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De GGD verzorgt de ondersteuning van basisscholen bij het borgen van het thema in het lesprogramma, de bijscholing van nieuwe docenten en het informeren aan ouders over de seksuele ontwikkeling.

Doel

Met lessen over seksuele en relationele vorming op school krijgen leerlingen meer kennis over hun eigen lichaam, worden zij zich bewust van verschillen in normen en waarden, leren zelf verantwoorde keuzes te maken en respectvol met elkaar om te gaan. Dit leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren, en uiteindelijk ook minder schooluitval en een beter toekomstperspectief.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen uit alle leerjaren waar niet of nauwelijks aandacht is voor positieve seksuele vorming. Intermediaire doelgroepen zijn de leerkrachten die de lessen verzorgen en ouders/verzorgers.

Ouderbijeenkomst

De ouderbijeenkomsten zijn gericht op kennis over seksuele ontwikkeling en uitwisselen van tips door ouders onderling. Er kan ook gekozen worden voor een bijeenkomst met interactief theater, hier kunnen ouders het effect van ingebrachte tips zien.

Meer informatie

Heeft u interesse in het lespakket of een ouderbijeenkomst? Of wilt u meer informatie? Mail naar gezondeschool@ggd.amsterdam.nl

Aanmeldformulier relationele en seksuele vorming

Wilt u ondersteuning? Vul het Aanmeldformulier in!