Pad tot huidige pagina

Bron- en contactonderzoek

25 juli 2020

Is iemand positief getest op het coronavirus? Dan voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Zo willen we voorkomen dat het virus verder wordt verspreid. De contacten die risico lopen krijgen advies op maat over de te volgen stappen.

Een bron- en contactonderzoek (BCO) bestaat uit twee onderdelen: een onderzoek naar de bron van de besmetting en het in kaart brengen van de contacten.

Onderzoek naar de bron van besmetting

We onderzoeken waar de besmette persoon het coronavirus mogelijk heeft opgelopen. Met deze informatie kunnen we achterhalen of meer mensen op dezelfde manier besmet zijn.

In kaart brengen van contacten

Bij het contactonderzoek brengen we de contacten van de besmette persoon in kaart. Hierbij gaat het om alle contacten vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten tot nu. Deze worden onderverdeeld in drie groepen:

  • Huisgenoten: mensen die in hetzelfde huis leven.
  • Nauwe contacten: personen buiten het huishouden die langer dan 15 minuten en op minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon. In deze categorie vallen ook mensen die korter contact hadden, maar wel een hoog risico lopen; omdat ze hebben gezoend met de besmette persoon bijvoorbeeld, of omdat er in hun gezicht is gehoest.
  • Overige contacten: mensen die langer dan 15 minuten contact hebben gehad op minimaal 1,5 m afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten.

Voorzorgsmaatregelen voor contacten

We bellen de huisgenoten om hen te informeren en uit te leggen wat ze moeten doen. Huisgenoten gaan 14 dagen in thuisquarantaine. Ze mogen niet naar het werk of naar school, en ook geen bezoek ontvangen.

Ook de nauwe contacten worden door ons gebeld en krijgen het dringende advies om 14 dagen thuis te blijven. De overige contacten ontvangen een brief met informatie en leefregels.

Voor alle contacten geldt: krijgt u klachten die passen bij het coronavirus? Neem dan direct contact op met 0800 – 1202 om een afspraak te maken voor een coronatest.

Buitenlands bron- en contactonderzoek

Het kan ook gebeuren dat iemand in Nederland onderdeel is van een buitenlands bron- en contactonderzoek. Bijvoorbeeld omdat hij bij een recent verblijf in het buitenland in contact is geweest met een besmet persoon. Omdat de persoon in Nederland is, gelden de Nederlandse regels. Dit betekent dat de GGD contact opneemt en adviezen en leefregels geeft die passen bij de mate van contact met de besmette persoon.

Meer informatie

De leefregels voor besmette personen, huisgenoten, nauwe en overige contacten staan op de website van het RIVM (ook in Arabisch, Engels, Duits, Pools, Roemeens en Turks).

Voor vragen over het bron- en contactonderzoek:

  • Landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).
  • GGD Amsterdam: 020 - 555 5202 (ma t/m vrij van 09.00 - 20.00 uur, za en zo 10.00 -17.00 uur). E-mail: coronavragen@ggd.amsterdam.nl.