Pad tot huidige pagina

Bron- en contactonderzoek

26 juli 2021

Bent u positief getest op het coronavirus? Dan voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Hiermee voorkomen we dat het virus verder wordt verspreid. De contacten die risico lopen krijgen advies op maat over de te volgen stappen.

Het brononderzoek draait om de vraag waar u het coronavirus mogelijk heeft opgelopen. Met deze informatie kunnen we achterhalen of meer mensen op dezelfde manier besmet zijn. Bij het contactonderzoek brengen we al uw contacten, vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten tot nu, in kaart. Deze verdelen we drie groepen: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Bovendien wordt er onderscheid gemaakt tussen contacten die immuun en niet-immuun zijn.

U bent immuun:

 • als het meer dan 14 dagen geleden is dat u de tweede prik van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer of Moderna heeft gehad, of
 • als het meer dan 14 dagen geleden is dat u een prik met Janssen heeft gehad, of
 • als het meer dan 14 dagen geleden is dat u een vaccinatie (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) heeft ontvangen en daarvoor COVID-19 heeft gehad, of
 • als u de afgelopen 6 maanden COVID-19 heeft gehad.

Per groep gelden verschillende maatregelen.

Huisgenoten

Dit zijn mensen die in hetzelfde huis leven als de positief geteste persoon.

Niet-immune huisgenoten

Niet-immune huisgenoten gaan meteen in thuisquarantaine. Hoe lang deze duurt, hangt af van de woonsituatie.

 • Als huisgenoten zich aan alle quarantaineregels kunnen houden, gaan ze 10 dagen in quarantaine, geteld vanaf het laatste contactmoment met de positief geteste persoon.
 • Lukt dit niet, dan blijven niet-immune huisgenoten nog 10 dagen in quarantaine nadat de positief geteste persoon uit isolatie mag. Ze blijven dan dus minimaal 17 dagen in quarantaine.

Testen:

 • Niet-immune huisgenoten kunnen 5 dagen na het laatste risicovolle contact een coronatest bij de GGD doen. Is de testuitslag negatief, dan mogen ze weer naar buiten.
 • Krijgt een niet-immune huisgenoot klachten? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest via het telefoonnummer dat hij/zij van de bron- en contactonderzoeker heeft gekregen.

Immune huisgenoten

Huisgenoten die immuun zijn hoeven niet in quarantaine. Wel wordt geadviseerd om geen contact te hebben met de positief geteste persoon. Ook is het de bedoeling dat ze tot 10 dagen na het einde van de besmettelijke periode van de positief geteste persoon hun contacten zoveel mogelijk beperken. Vermijd daarbij contact met kwetsbare mensen en grote groepen en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van anderen binnen en buiten het huishouden.

Testen:

 • Immune huisgenoten wordt dringend geadviseerd om ook zonder klachten 5 dagen na de test van hun positief geteste huisgenoot een test te doen.
 • Krijgt een immune huisgenoot klachten? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest via het telefoonnummer dat hij/zij van de bron- en contactonderzoeker heeft gekregen.

Nauwe contacten

Dit zijn personen buiten het huishouden die op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon. Ook kortere contacten met een hoog risico vallen hieronder. Denk aan zoenen of in het gezicht hoesten of niezen.

Niet-immune nauwe contacten

Niet-immune nauwe contacten gaan 10 dagen in thuisquarantaine, geteld vanaf het laatste contactmoment. Ze mogen dus onder andere niet naar het werk of naar school, en geen bezoek ontvangen.

Testen:

 • Niet-immune nauwe contacten kunnen 5 dagen na het laatste risicovolle contact een coronatest bij de GGD doen. Is de testuitslag negatief, dan mogen ze weer naar buiten.
 • Krijgt een nauw contact klachten? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest via het telefoonnummer dat hij/zij van de bron- en contactonderzoeker heeft gekregen.

Immune nauwe contacten

Nauwe contacten die immuun zijn hoeven niet in quarantaine. Het is wel de bedoeling dat ze tot 10 dagen na het einde van de besmettelijke periode van de positief geteste persoon hun contacten zoveel mogelijk beperken. Vermijd daarbij contact met kwetsbare mensen en grote groepen en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van anderen binnen en buiten het huishouden.

Testen:

 • Krijgt een immuun nauw contact klachten? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest via het telefoonnummer dat hij/zij van de bron- en contactonderzoeker heeft gekregen.

Overige contacten

Dit zijn mensen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte meer dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten.

Overige contacten lopen slechts een klein risico op besmetting. Zij krijgen daarom in principe geen bericht meer van de GGD en hoeven zich niet te laten testen.  In een aantal situaties, zoals de zorg en de kinderopvang, worden overige contacten nog wel geïnformeerd.

Zorgmedewerkers

Voor zorgmedewerkers wordt bij elk bron- en contactonderzoek een advies op maat gegeven. Dit kan dus afwijken van bovenstaande regels

Isolatie en quarantaine

Onze BCO-onderzoekers hebben video's gemaakt om uit te leggen wat u wel en niet mag doen in isolatie en quarantaine. Er zijn video's voor jongeren/studenten, volwassenen en Engelstaligen. Een voorbeeld ziet u hieronder, op het YouTube-kanaal van de GGD Amsterdam vindt u alle video's over isolatie en quarantaine.

Buitenlands bron- en contactonderzoek

Het kan ook gebeuren dat iemand in Nederland onderdeel is van een buitenlands bron- en contactonderzoek. Bijvoorbeeld omdat hij bij een recent verblijf in het buitenland in contact is geweest met een besmet persoon. Omdat de persoon in Nederland is, gelden de Nederlandse regels. Dit betekent dat de GGD contact opneemt en adviezen en leefregels geeft die passen bij de mate van contact met de besmette persoon.

Meer informatie

 • De leefregels voor besmette personen, huisgenoten, nauwe en overige contacten staan op de website van het RIVM (ook in Arabisch, Engels, Duits, Pools, Roemeens en Turks).
 • De Rijksoverheid heeft een brochure gemaakt met informatie over isolatie en quarantaine (ook in Arabisch, Engels, Pools, Spaans en Turks).

Voor vragen over het bron- en contactonderzoek:

 • Landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).
 • Voor specifieke vragen voor GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.