Pad tot huidige pagina

Bron- en contactonderzoek

29 oktober 2020

Is iemand positief getest op het coronavirus? Dan voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Hiermee voorkomen we dat het virus verder wordt verspreid. De contacten die risico lopen krijgen advies op maat over de te volgen stappen.

Het brononderzoek draait om de vraag waar de besmette persoon het coronavirus mogelijk heeft opgelopen. Met deze informatie kunnen we achterhalen of meer mensen op dezelfde manier besmet zijn.

Contacten en voorzorgsmaatregelen

Bij het contactonderzoek brengen we de contacten van de besmette persoon in kaart. Hierbij gaat het om alle contacten vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten tot nu. Deze worden onderverdeeld in huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Per groep gelden verschillende maatregelen.

In principe brengt de besmette persoon zijn contacten zelf op de hoogte van de maatregelen. De GGD Amsterdam levert hiervoor input en communicatiemateriaal.

Huisgenoten

Dit zijn de mensen die in hetzelfde huis leven als de besmette persoon.

Maatregelen

Huisgenoten gaan 10 dagen in thuisquarantaine. Ze mogen onder andere niet naar het werk of naar school, en geen bezoek ontvangen.

Nauwe contacten

Dit zijn personen buiten het huishouden die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon. Ook kortere contacten met een hoog risico vallen hieronder. Denk aan zoenen of in het gezicht hoesten.

Maatregelen

Nauwe contacten gaan 10 dagen in thuisquarantaine, vanaf het laatste contact. Ze mogen onder andere niet naar het werk of naar school, en geen bezoek ontvangen.

Overige contacten

Dit zijn mensen die langer dan 15 minuten contact hebben gehad, maar wel op minimaal 1,5 m afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten.

Maatregelen

Overige contacten ontvangen een brief met informatie en leefregels. Zij krijgen het advies om zich aan de al bestaande regels te houden en alert te zijn op hun gezondheid.

Stappenplan: wat u moet doen...

Isolatie en quarantaine

Onze BCO-onderzoekers hebben video's gemaakt om uit te leggen wat u wel en niet mag doen in isolatie en quarantaine. Er zijn video's voor jongeren/studenten, volwassenen en engelstaligen. Een voorbeeld ziet u hieronder, op het YouTube-kanaal van de GGD Amsterdam vindt u alle video's over isolatie en quarantaine.

Buitenlands bron- en contactonderzoek

Het kan ook gebeuren dat iemand in Nederland onderdeel is van een buitenlands bron- en contactonderzoek. Bijvoorbeeld omdat hij bij een recent verblijf in het buitenland in contact is geweest met een besmet persoon. Omdat de persoon in Nederland is, gelden de Nederlandse regels. Dit betekent dat de GGD contact opneemt en adviezen en leefregels geeft die passen bij de mate van contact met de besmette persoon.

Meer informatie

De leefregels voor besmette personen, huisgenoten, nauwe en overige contacten staan op de website van het RIVM (ook in Arabisch, Engels, Duits, Pools, Roemeens en Turks).

Voor vragen over het bron- en contactonderzoek:

  • Landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).
  • Voor specifieke vragen voor de GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.