Pad tot huidige pagina

Bron- en contactonderzoek

4 maart 2021

Bent u positief getest op het coronavirus? Dan voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Hiermee voorkomen we dat het virus verder wordt verspreid. De contacten die risico lopen krijgen advies op maat over de te volgen stappen.

Het brononderzoek draait om de vraag waar u het coronavirus mogelijk heeft opgelopen. Met deze informatie kunnen we achterhalen of meer mensen op dezelfde manier besmet zijn. Bij het contactonderzoek brengen we al uw contacten, vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten tot nu, in kaart. Deze verdelen we drie groepen: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Per groep gelden verschillende maatregelen.

1. Huisgenoten

Dit zijn mensen die in hetzelfde huis leven als de positief geteste persoon.

Quarantaine voor huisgenoten:

Alle huisgenoten gaan meteen in thuisquarantaine. Hoe lang deze duurt, hangt af van de woonsituatie. Als huisgenoten zich aan alle quarantaineregels kunnen houden, gaan ze 10 dagen in quarantaine, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste persoon. Lukt dit niet, dan blijven huisgenoten nog 10 dagen in quarantaine nadat de positief geteste persoon uit isolatie mag. Ze blijven dan dus minimaal 17 dagen in quarantaine.

Testen voor huisgenoten

  • Huisgenoten kunnen 5 dagen na het laatste risicovolle contact een coronatest bij de GGD doen. Is de testuitslag negatief, dan mogen ze weer naar buiten.
  • Krijgt een huisgenoot klachten? Maak dan een afspraak voor een coronatest via het telefoonnummer dat hij/zij van de bron- en contactonderzoeker heeft gekregen.

2. Nauwe contacten

Dit zijn personen buiten het huishouden die op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon. Ook kortere contacten met een hoog risico vallen hieronder. Denk aan zoenen of in het gezicht hoesten of niezen.

Quarantaine voor nauwe contacten:

Nauwe contacten gaan 10 dagen in thuisquarantaine, vanaf het laatste contact. Ze mogen onder andere niet naar het werk of naar school, en geen bezoek ontvangen.

Testen voor nauwe contacten:

  • Nauwe contacten kunnen 5 dagen na het laatste risicovolle contact een coronatest bij de GGD doen. Is de testuitslag negatief, dan mogen ze weer naar buiten.
  • Krijgt een nauw contact klachten? Maak dan een afspraak voor een coronatest via het telefoonnummer dat hij/zij van de bron- en contactonderzoeker heeft gekregen.

3. Overige contacten

Dit zijn mensen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte meer dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten.

Overige contacten moeten extra opletten:

Overige contacten ontvangen een brief met informatie en leefregels. Zij krijgen het advies om zich aan de al bestaande regels te houden en gedurende 10 dagen extra alert te zijn op hun gezondheid.

Testen voor overige contacten:

  • Overige contacten krijgen het advies om op korte termijn een afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD Amsterdam, ook zonder klachten.
  • Krijgt een overige contact klachten? Maak dan een afspraak voor een coronatest via het telefoonnummer dat hij/zij van de bron- en contactonderzoeker heeft gekregen.

Isolatie en quarantaine

Onze BCO-onderzoekers hebben video's gemaakt om uit te leggen wat u wel en niet mag doen in isolatie en quarantaine. Er zijn video's voor jongeren/studenten, volwassenen en engelstaligen. Een voorbeeld ziet u hieronder, op het YouTube-kanaal van de GGD Amsterdam vindt u alle video's over isolatie en quarantaine.

Buitenlands bron- en contactonderzoek

Het kan ook gebeuren dat iemand in Nederland onderdeel is van een buitenlands bron- en contactonderzoek. Bijvoorbeeld omdat hij bij een recent verblijf in het buitenland in contact is geweest met een besmet persoon. Omdat de persoon in Nederland is, gelden de Nederlandse regels. Dit betekent dat de GGD contact opneemt en adviezen en leefregels geeft die passen bij de mate van contact met de besmette persoon.

Meer informatie

  • De leefregels voor besmette personen, huisgenoten, nauwe en overige contacten staan op de website van het RIVM (ook in Arabisch, Engels, Duits, Pools, Roemeens en Turks).
  • De Rijksoverheid heeft een brochure gemaakt met informatie over isolatie en quarantaine (ook in Arabisch, Engels, Pools, Spaans en Turks).

Voor vragen over het bron- en contactonderzoek:

  • Landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).
  • Voor specifieke vragen voor de GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.