Pad tot huidige pagina

Antigeentest (sneltest) zonder klachten?

We krijgen bij de GGD Amsterdam veel vragen over het gebruik van antigeentesten (sneltesten) bij mensen zonder klachten.

Het OMT heeft 5 antigeentesten als geschikt beoordeeld. Van deze testen is voldoende vastgesteld dat ze betrouwbare resultaten geven bij mensen met klachten. Naar sneltesten voor mensen zonder coronaklachten wordt op dit moment nog onderzoek gedaan.

Wat betekent een negatieve uitslag?

Antigeentesten geven iets vaker een fout-negatieve uitslag in vergelijking met de PCR-test. Het kan dus zijn dat uw testresultaat negatief is, maar dat u toch besmet bent met het coronavirus.

Een antigeentest is geen vrijbrief. Ook bij een negatief testresultaat is het belangrijk dat u zich aan de algemeen geldende regels houdt.

LET OP! Is de uitslag negatief en valt u in een medische risicogroep? Houd dan uw gezondheid extra in de gaten. Worden uw klachten erger, neem dan contact op met de huisarts.

Waarvoor is een antigeentest NIET geschikt?

Een antigeen-sneltest is niet geschikt in de volgende situaties:

  • zit u in quarantaine, heeft u geen klachten en wilt u zich na 5 dagen laten testen? Dan moet u een PCR-test laten doen. U heeft via de CoronaMelder app of het bron- en contactonderzoek een speciaal telefoonnummer gekregen. Dit kunt u bellen om een afspraak te maken.
  • als u met kwetsbare groepen werkt (bijvoorbeeld in de zorg).
  • als u ernstig ziek bent. Neem in dat geval contact op met een arts.

Wanneer is een antigeentest WEL geschikt?

Een antigeen-sneltest is wel geschikt als u coronaklachten heeft en wilt weten of u besmet bent met het coronavirus. U kunt dan overigens ook terecht bij de GGD  Amsterdam voor een gratis PCR-test. Doet u een antigeentest bij een commerciële aanbieder, let dan goed op dat:

  • de gebruikte test is goedgekeurd door de overheid;
  • de test wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde arts;
  • positieve testresultaten worden gemeld bij de GGD door de aanbieder.

Al deze factoren hebben invloed op de betrouwbaarheid van de test en het testresultaat.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met de GGD Amsterdam.