Pad tot huidige pagina

Stand van zaken rondom coronavaccins

Lijst

De landelijke coronavaccinatiecampagne is gestart. Het is een immense operatie waarbij miljoenen Nederlanders worden gevaccineerd om het coronavirus eronder te krijgen. Inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland kunnen hiervoor onder andere terecht bij de GGD Amsterdam.

Afbeelding

Lijst

Bij de start richt de vaccinatiecampagne zich allereerst op het beschermen van de meest kwetsbare groepen en het verlagen van de druk op de zorg. Daarom worden onderstaande groepen als eerste gevaccineerd.

Ouderen vanaf 80 jaar

Ouderen vanaf 80 jaar worden uitgenodigd voor de coronavaccinatie. Mensen van 90 jaar en ouder krijgen de uitnodiging deze via de huisarts. De rest ontvangt de brief van het RIVM per post.

Ouderen die naar de vaccinatielocatie in de RAI kunnen komen, worden door de GGD gevaccineerd. Niet-mobiele ouderen ontvangen de vaccinatie van de huisarts.

Praktische informatie over vaccineren in de RAI voor ouderen

Zorgmedewerkers

Mensen die werken in de verpleeghuizen, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en Wmo- huishoudelijke ondersteuning krijgen via hun werkgever een uitnodiging om zich te laten vaccineren bij de GGD.

Medewerkers uit de directe COVID- en acute zorg (spoedeisende hulp en IC) worden in het ziekenhuis gevaccineerd.

Praktische info over vaccineren voor zorgmedewerkers

Afbeelding

Coronavaccin van Pfizer/BioNTech in verpakking.

Vragen over coronavaccins en vaccinatie

We krijgen veel vragen binnen over coronavaccins en de vaccinatie in ons land. Veel mensen willen bijvoorbeeld weten wanneer ze aan de beurt zijn en of ze gevaccineerd kunnen worden als ze bepaalde medicijnen gebruiken. Daarom hebben we een aantal goede informatiebronnen op een rij gezet. Hier vindt u het antwoord op deze en vele andere vragen over de coronavaccins.

De rol van GGD Amsterdam

GGD Amsterdam is op 11 januari gestart met vaccineren. Daarnaast bereiden we ons voor op de grootschalige vaccinatie van de volgende groepen. Uiteindelijk kunnen alle inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen.

Wanneer bent u aan de beurt?

De overheid bepaalt de volgorde van vaccineren. Op coronavaccinatie.nl vindt u de landelijke vaccinatiestrategie en een tijdlijn. U ziet op deze website ook wanneer u aan de beurt bent.

Contact

  • Heeft u algemene vragen over het coronavirus en de coronavaccinaties? Of wilt u weten wanneer u aan de beurt bent? Bel dan het landelijke nummer 0800 - 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur).
  • Voor specifieke vragen aan de GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.