Pad tot huidige pagina

Grote zorgen bij GGD: aantal besmettingen loopt fors op

14 augustus 2020

De GGD Amsterdam Amstelland maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen en roept inwoners op de regels te blijven naleven. Sinds eind juli loopt het aantal besmettingen fors op. Net als in andere steden zijn er in de regio Amsterdam Amstelland verschillen te zien in het aantal positief geteste besmettingen tussen stadsdelen en de regiogemeenten.

Bekijk de actuele cijfers per stadsdeel

Het aantal besmettingen in Amsterdam loopt op van 4,5 per 10.000 inwoners in week 31 (27 juli-2 augustus) naar 8,1 per 10.000 inwoners in week 32 (2-9 augustus). Qua spreiding over de regio sluit het beeld van de afgelopen week aan bij voorgaande weken.

De GGD ziet dat het absolute aantal besmettingen in week 32 het hoogste is in stadsdeel Nieuw West en stadsdeel West (zie ook tabel). Als gekeken wordt naar het aantal besmettingen in week 32 per 10.000 inwoners scoort stadsdeel Centrum het hoogste.

De meeste besmettingen in week 32 waren in stadsdeel Nieuw West. 158 Mensen waren positief getest (zie ook tabel). Wanneer gekeken wordt naar het aantal afgenomen testen per stadsdeel, blijft het aantal Covid-19-testen in stadsdeel Zuidoost en Nieuw-West achter. Dit is zorgelijk.

De GGD ziet de meeste besmettingen op dit moment in de groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 30 jaar. Voor zover bekend lijken de meeste besmettingen binnenshuis plaats te vinden. De meeste clusters (drie besmettingen of meer met dezelfde bron) worden gevonden bij privéfeesten, zoals bruiloften en andere familiefeesten, bij illegale feesten, onder studenten en in de horeca. Naast de reguliere maatregelen bij clusters intensiveert de GGD de communicatie met speciale doelgroepen, waaronder de inwoners in de regio met een migratie-achtergrond.

Op basis van de gesprekken met positief geteste Amsterdammers en inwoners van de Amstelland-gemeenten in het kader van het bron- en contact onderzoek concludeert de GGD dat mensen moeite hebben met het naleven van de algemene coronaregels. Ook geven besmette personen soms aan moeite te hebben om mee te werken aan het BCO of zich te houden aan quarantaine-adviezen van de GGD.

De GGD benadrukt dat de stijging van het aantal besmettingen in de regio ernstig is. De GGD blijft mensen oproepen om de algemene coronamaatregelen na te leven: houd afstand, vermijd drukte, draag een mondkapje waar ‘t verplicht is, en bij milde klachten: blijf thuis en laat je testen.

Vanaf volgende week publiceert de GGD Amsterdam wekelijks actuele cijfers over de ontwikkeling van de besmettingen in de regio en de stadsdelen. Deze cijfers zijn een belangrijke basis voor de Veiligheids Regio Amsterdam Amstelland om de maatregelen in de regio aan te scherpen en in te zetten.

De Veiligheidsregio heeft de afgelopen maanden al diverse maatregelen getroffen om het aantal coronabesmettingen in te dammen, waaronder de zojuist aangescherpte horeca handhaving, het experiment met mondkapjes en continue crowdmanaging. Zie voor meer informatie: www.amsterdam.nl/corona