Pad tot huidige pagina

Hygiënemaatregelen tijdens corona

3 augustus 2020

De GGD Amsterdam heeft de Nederlandse maatregelen voor coronapreventie vertaald in een aantal richtlijnen en protocollen. Hiermee kunnen bedrijven, instellingen en organisaties veilig en verantwoord hun werk doen.

De documenten zijn per sector gegroepeerd. Onder het kopje 'Algemeen - publieke ruimte' vindt u maatregelen die voor alle sectoren gelden.

Daarnaast zijn er een aantal algemene do's en don'ts op het gebied van hygiëne tijdens corona en aanvullende maatregelen om ook tijdens warme dagen de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Gebedshuizen

Hygiënemaatregelen tijdens corona voor:

Scholen en kinderopvang

Hygiënemaatregelen tijdens corona voor: