Pad tot huidige pagina

Hygiënemaatregelen tijdens corona

22 juli 2021

De GGD Amsterdam heeft de Nederlandse maatregelen voor coronapreventie vertaald in een aantal richtlijnen en protocollen. Hiermee kunnen bedrijven, instellingen en organisaties veilig en verantwoord hun werk doen.

De documenten zijn per sector gegroepeerd. Onder het kopje 'Algemeen - publieke ruimte' vindt u maatregelen die voor alle sectoren gelden. Daarnaast zijn er een aantal algemene do's en don'ts op het gebied van hygiëne tijdens corona.

Gebedshuizen

Hygiënemaatregelen tijdens corona voor: