Pad tot huidige pagina

Zorgprofessionals en zorg- en welzijnsinstellingen

Lijst

Het zijn pittige tijden voor de zorg. Binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. De GGD Amsterdam krijgt veel vragen van zorgprofessionals en zorg- en welzijnsinstellingen over het coronavirus en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op deze pagina vindt u actuele en relevante informatie die regelmatig wordt bijgewerkt.

Afbeelding

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Richtlijnen en instructies voor veilig gebruik

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners buiten het ziekenhuis. De GGD Amsterdam heeft deze vertaald in een korte instructies voor het veilig aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bestelproces voor huisartsen, zorginstellingen, GGZ en ZZP'ers in de zorg

Huisartsen, zorg- en GGZ-instellingen en ZZP'ers in de zorg kunnen de persoonlijke beschermingsmiddelen via de reguliere kanalen inkopen. Bij acute nood kunt u een beroep doen op het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). De aanvraag hiervan loopt via het aanvraagportaal van Mediq.

Mantelzorgers, pgb-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg

Mantelzorgers, zorgverleners die vanuit een pgb worden gefinancierd en vrijwilligers in de palliatieve zorg kunnen bij de huisarts een elektronisch recept aanvragen op naam van de cliënt. Met dit recept kunnen zij een gratis PBM-pakket ophalen bij de apotheek.  Dit pakket bevat: handschoenen, mondneusmaskers type IIR, halterschorten, een bril en een flacon desinfectans.

De richtlijnen zijn te vinden op  de website van de Rijksoverheid.

GGD-informatiemateriaal

De GGD Amsterdam heeft veel informatiemateriaal ontwikkeld dat u in uw eigen communicatie kunt gebruiken. Zo zijn er posters en flyers over verschillende onderwerpen en in verschillende talen, animaties met pictogrammen en video's.

Thuisbemonstering

De GGD Amsterdam voert dagelijks een klein aantal thuisbemonsteringen uit. Omdat dit erg arbeidsintensief is, gaat hier een strenge triage aan vooraf.  Wilt u een thuisbemonstering aanvragen voor een van uw patiënten? Neem dan contact ons op via 020 - 555 5105, ma t/m zo 08.00 – 20.00 uur. Het is niet de bedoeling dat patiënten zelf gaan bellen met de GGD Amsterdam.

RIVM app

Met de app heeft u altijd de LCI-richtlijnen (en draaiboeken, verpleegkundig stappenplannen en publieksinformatie) bij de hand, zelfs offline. Lees meer op: lci.rivm.nl/app

Updates voor huisartsen en VVT

De updates worden verstuurd als er nieuws is. De laatste versies vindt u hier terug.

Hygiënemaatregelen voor: