Inzetten zorgpersoneel bij positieve test

Wijziging test- en inzetbeleid zorgmedewerkers

Het advies om te testen op SARS-CoV-2 bij klachten blijft gehandhaafd, maar er zijn enkele aanpassingen:

Testen van zorgmedewerkers zonder klachten

Het preventief testen op SARS-CoV-2 van zorgmedewerkers zonder klachten vanwege een (risico)contact met een positief getest persoon, komt te vervallen. De a priori-kans op een positieve test bij personen zonder klachten is erg laag met de huidige epidemiologie en opgebouwde immuniteit.

Type test voor zorgmedewerkers

Het uitgangspunt om altijd een NAAT (Nucleic Acid Amplification Test, waaronder PCR of TMA) vervalt. Waar eerder het advies was om rondom kwetsbare personen gebruik te maken van (PCR/TMA), volstaat nu een antigeen(zelf)test. Ter verhoging van de testgevoeligheid dient bij een negatieve uitslag en blijvende klachten, na tenminste 24 uur de antigeen(zelf)test herhaald te worden.

Reden voor deze aanpassing is de inmiddels brede immuniteit onder de bevolking en zorgverleners. Op indicatie van een zorgverlener of verzoek van de werkgever (in een ziekenhuis, zorginstelling of thuiszorg) blijft het mogelijk om te testen middels PCR/TMA.

Inzet van gezondheidszorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19

Het isolatieadvies voor zorgmedewerkers die in ziekenhuizen werken is gewijzigd. Argumentatie voor dit aangepaste beleid is dat er een grote inhaalslag in de ziekenhuiszorg nodig is en de maximale inzetbaarheid van personeel daarbij essentieel is.

Het beleid is als volgt:

Bij een negatieve SARS-CoV-2-test mag een zorgmedewerker met milde klachten aan het werk, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Als een antigeen(zelf)test is gebruikt, wordt deze bij aanhoudende klachten na tenminste 24 uur herhaald. Een zorgmedewerker met respiratoire klachten draagt een chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR gedurende de hele werkdag, tijdens contact met patiënten en collega’s, zolang de klachten aanhouden.

Bij een positieve SARS-CoV-2-test geldt in de ziekenhuizen het volgende:

  • Zorgmedewerkers die ziek zijn en zich niet fit genoeg voelen om te komen werken, gaan thuis in isolatie.
  • Zorgmedewerkers met slechts milde luchtwegklachten– mogen – als de werkgever dat noodzakelijk acht voor de continuïteit van zorg – hun isolatie onderbreken om te komen werken. Zij werken dan met een chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR gedurende de hele dienst, tijdens contact met patiënten en collega’s, zolang als de klachten aanhouden, tot minimaal dag 5 na start symptomen. Inzet van recent positief geteste zorgmedewerkers is enkel mogelijk als daartoe besloten is door de Raad van Bestuur van de instelling.
  • Daarnaast gelden enkele bijkomende adviezen voor een zorgmedewerker met respiratoire klachten en/of positief getest op SARS-CoV-2 om ook verspreiding tussen zorgmedewerkers onderling te voorkomen (bv. waar mogelijk afstand houden en drukke plekken vermijden) zie de FMS-leidraad.
  • De werkgever is verantwoordelijk voor het maken van een zorgvuldige afweging, in samenspraak met de arbodienst en de personeelsvertegenwoordiging, en houdt actief toezicht op het gebruik van mondneusmaskers en verdere naleving van de maatregelen. Maatwerk blijft essentieel; bijv. om te voorkomen dat een positief geteste zorgverlener op een afdeling met zeer kwetsbare patiënten, zoals orgaantransplantatiepatiënten of ernstige immuungecompromitteerde patiënten, komt te werken. Het is noodzakelijk dat het bestuur de noodzaak en gevolgen van een afwijking van het isolatieadvies regelmatig evalueert.

Bij een positieve SARS-CoV-2-test geldt in de verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiszorg het volgende:

  • De zorgmedewerker met klachten blijft thuis in isolatie tot ten minste 24 uur symptoomvrij EN 48 uur koortsvrij vanaf minimaal 5 dagen na start symptomen tot maximaal 10 dagen na de start van symptomen.
  • In de langdurige zorg en de thuiszorg gaat het veelal om kwetsbare patiënten, vaak met gedrags- en communicatieproblemen in een woonsituatie waar infectiepreventiemaatregelen moeilijker toe te passen en te handhaven zijn. Daarom blijft hier – net als in de rest van de maatschappij – vooralsnog het standaardadvies om bij een positieve SARS-CoV-2-test tenminste 5 dagen in isolatie te gaan en deze niet te onderbreken om te werken (zie bijlage LCI-richtlijn).

Bij een positieve SARS-CoV-2-test geldt in de huisartsenzorg en overige gezondheidszorgorganisaties buiten de ziekenhuizen het volgende:

In goed gecontroleerde situaties waarbij het patiëntencontact van korte duur is, en als men niet met zeer kwetsbare patiënten te maken heeft, kan bij het beleid voor de ziekenhuizen worden aangesloten. De werkgever is verantwoordelijk voor het maken van een zorgvuldige afweging en houdt actief toezicht op het gebruik van mondneusmaskers en verdere naleving van de maatregelen.

De relevante FMS- en LCI-richtlijn zijn of worden zo spoedig mogelijk hierop aangepast.