Wat kunt u aan anderen meegeven over corona

Communicatiemiddelen preventie en publieksvragen Nederlandstalig

(Bron: RIVM)
Deze middelen kunt u gebruiken om anderen te informeren over de maatregelen, die iedereen moet nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op de middelen staan ook het telefoonnummer en de website voor vragen over het virus.

Communicatiemiddelen Nederlands:

Speciaal voor laaggeletterden:

Over zwangerschap en bevallen:

> Zie ook informatiematerialen voor anderstaligen