Korthagenhuis Amersbos

Scenario’s en maatregelen voor VVT-sector t.b.v. de Omikron-variant

De VVT-sector bereidt zich voor op een grote stijging in het aantal coronabesmettingen, mede als gevolg van de Omikron-variant. Hiervoor is een VVT-Tiger-Team opgericht met experts vanuit de VVT-sector zelf en GGD Amsterdam. Het Tiger-Team heeft drie scenario’s uitgewerkt (gunstig, realistisch en ongunstig) en deze vertaald naar alarmfase 1 t/m 3.

In onderstaand document vindt u een matrix met per scenario de belangrijkste maatregelen die kunnen bijdragen aan uitbraakbestrijding, om zo de zorgcontinuïteit in de langdurige zorgsector zoveel mogelijk te waarborgen. De matrix is bedoeld als toolbox voor bestuurders en/of managers binnen de langdurige ouderenzorg (VVT), de langdurige zorg binnen VGZ en GGZ en de Thuiszorg.

Op een later moment zal het Tiger-Team zich ook richten op de langere termijn en nadenken over toekomstige versoepelingen, exit-strategieën, een roadmap, etc.

Rol van GGD Amsterdam

GGD Amsterdam heeft in deze een adviserende en faciliterende rol. De verantwoordelijkheid voor beleidsbeslissingen, uiteindelijke keuzes voor bepaalde maatregelen en interventies blijven liggen bij de besturen en het management van de organisaties/instellingen zelf.

Goed om te weten: de matrix is een levend document, en zal regelmatig worden aangevuld. Check daarom altijd of u de laatste versie heeft.

Download de matrix, versie 12 januari 2022 (PDF, 332 kB)