Anderstalige informatie

 • Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks via  www.rijksoverheid.nl
 • Informatiekaarten en posters in diverse talen (met voorleesfunctie) via: www.pharos.nl
  Pharos ontwikkelde in samenwerking met Thuisarts.nl van NHG een informatiekaart over het nieuwe Coronavirus (covid-19). Deze kaart beantwoordt de meest basale en belangrijkste vragen over het Coronavirus op een zo begrijpelijk mogelijke manier, met beelden. De informatiekaart is beschikbaar in de volgende acht talen en heeft nu ook een voorleesfunctie: Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Pools, Nederlands, Somalisch, Tigrinya en Turks. 
  Op basis van de informatiekaart van Pharos heeft het COA deze in meerdere talen laten vertalen zoals bijvoorbeeld in het Armeens, Frans en Russisch, te downloaden via deze link. Als u rechtsboven de taal selecteert, ontvangt u de informatie in de desbetreffende taal. In de Nederlandse versie is ook Spaans opgenomen. www.mycoa.nl

  Er is ook een poster beschikbaar. Op deze poster staat wat mensen zelf kunnen doen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals handen wassen. Deze poster is beschikbaar in het Arabisch, Chinees, Engels, Nederlands, Pools, Tigrinya en Turks. 

  Aanmelden voor updates informatiekaart en posters Pharos

  Pharos actualiseert in samenwerking met Thuisarts.nl de informatie op deze kaart en poster regelmatig, n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. U kunt zich aanmelden voor de contactlijst, dan wordt u op de hoogte gehouden over updates van de informatie.

 • Het Rode Kruis biedt flyers over hoe u uzelf en anderen te beschermen, hoe om te gaan met stress en flyers voor kwetsbare mensen in diverse talen: www.rodekruis.nl
 • Inforium Corona.
  Via deze site kunt u allerlei betrouwbare informatie vinden vanuit diverse bronnen. Er is o.a. materiaal in gebarentaal, diverse vertalingen en informatie voor laaggeletterden: inforium.nl
 • Coronahelpdesk Nieuwkomers
  Facebooksite C19helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur beschikbaar voor vragen over Corona, via telefoonnummer 085-5808800. Er wordt Arabisch en Tingriya gesproken.
 • Facebooksites Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond
  Op de facebookpagina’s Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond worden iedere dag posts geplaatst over het Coronavirus, in het Arabisch en Tigrinya.
 • WHO: Whatsapp chatbox in diverse talen en animatiefilm
  De World Health Organisation (WHO) is gestart met een chatbox.  In het Arabisch, Engels, Frans en Spaans kunnen via Whatsapp vragen gesteld en antwoorden verkregen worden over Corona. Ook bracht de WHO een informatieve animatie uit over het Coronavirus. Deze is beschikbaar in het Engels, als ook een versie in het Engels met Arabische ondertiteling.
 • Informatieve YouTube animatie over het Coronavirus: 
  Engels 
  Engels met Arabische ondertiteling
 • Ouderen
  Infolijn ouderen van NOOM en KBO-PCOB website netwerknoom.nl.
  Bij de infolijn werken ook mensen met een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond.
  De Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor informatie in verschillende talen: download de informatie.
 • Opvoedinformatie
  Opvoedinformatie in verschillende talen. Zo zijn er nu folders ‘Positief opvoeden in onzekere tijden: 10 opvoedtips voor ouders’, in het Arabisch, Engels, Nederlands, Spaans en Turks.
 • Eenvoudig Nederlands
  Op de website corona.Steffie.nl  is een filmpje met begrijpelijke en toegankelijke informatie beschikbaar over Corona, voor mensen met een verstandelijke beperking. Met een lees en voorleesfunctie.
 • Op de pagina ‘Begrijpelijke en toegankelijke informatie Coronacrisis’ wordt informatie verzameld gericht op doelgroepen voor wie de reguliere publiekscommunicatie moeilijk te volgen en te duiden is: laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking of met een psychische aandoening, dementerenden, jongeren met een achterstand.
 • Van animaties tot tips en posters in begrijpelijke taal. U vindt het op de site van stichting Lezen en Schrijven.
 • Spraakberichten en ander materiaal in andere talen?
  De GGD heeft spraakberichten over het Coronavirus in acht talen beschikbaar. Ook zijn er filmpjes of speciale activiteiten mogelijk. Neem hiervoor contact op met fflinterman@ggd.amsterdam.nl
 • Filmpjes over Corona in diverse talen
  GGD Noord Oost Gelderland heeft korte filmpjes gemaakt over Corona. Een gezondheidsbevorderaar geeft, samen met een tolk/sleutelpersoon, in het kort informatie en adviezen, in de volgende talen: Arabisch, Engels, Farsi, Koerdisch/Kurmanji, Somalisch, Tigrinya en Turks. Ook is er een poster met QR-codes, die de filmpjes openen op je telefoon.
 • Helpdesk Corona voor statushouders in Arabisch en Tigrynia
  Door vrijwilligers met medische achtergrond (Corona Actiecomité Statushouders, CAS) is een telefonische helpdesk ingericht voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden die Arabisch of Tigrinya spreken.
  Deze helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur beschikbaar voor vragen over Corona, via telefoonnummer 085-5808800. GGD Gelderland Zuid stelt zich beschikbaar als achterwacht. Indien de medewerker niet direct antwoord kan geven, word je teruggebeld door het specialistenteam van CAS Help Desk. De telefonische helpdesk heeft ook een facebook pagina: CAS Help Desk. Mogelijk volgt uitbreiding naar andere talen, zoals Farsi.
 • Filmpjes in Tigrinya over Corona
  Op YouTube is een filmpje beschikbaar, waarin een in de USA werkzame Eritrese arts uitleg geeft over Corona. Refugee Start Force maakte een filmpje waarin Eritrese jongeren in Nederland elkaar een hart onder de riem steken in het Tigrinya: ‘hou je aan de regels en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!’
 • Informatielijn Corona voor ouderen met migratieachtergrond
  Ouderen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB. Oudere migranten worden – indien gewenst in de eigen taal – te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft.
  De Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Filmpje Corona in het Berbers
  Stichting Samra maakte een filmpje met informatie over het Corona-virus in het Berbers (Tamazight-Tarifit). Informatie over psychische gevolgen van isolatie en quarantaine.
 • Arq Centrum ‘45
  Arq Centrum ’45 ontwikkelde verschillende folders, gericht op psychosociale aspecten van de gevolgen van Corona. Te vinden op deze pagina (www.impact-kenniscentrum.nl/nl/covid-19)  Hier vind je de volgende folders:
  • Folder in het Nederlands: De coronacrisis doorkomen wanneer je PTSS hebt
  • Folder in het Nederlands: Mogelijke psychosociale reacties bij sociale onthouding
  • Folder in het Nederlands: Mogelijke psychosociale reacties bij isolatie door besmetting met coronavirus.