Pad tot huidige pagina

Meldingsplicht voor sneltestaanbieders

Alle organisaties die corona(snel)testen afnemen zijn wettelijk verplicht om positieve testuitslagen te melden bij de GGD. COVID-19 is namelijk een meldingsplichtige ziekte volgens de Wet publieke gezondheid.

Wanneer dit niet (of niet zorgvuldig) gebeurt kan de GGD geen bron- en contactonderzoek uitvoeren, is er minder zicht op het aantal besmettingen en verliezen we de grip op de verspreiding van het virus.

Corona(snel)testen buiten GGD-locaties

Er gelden strenge richtlijnen voor testlocaties. In de landelijke uitgangspunten van het ministerie van VWS staat beschreven aan welke eisen (commerciële) aanbieders van corona(snel)testen moeten voldoen.

Het toezicht op het testen en het testproces ligt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanbieders die zich niet aan de landelijke kaders en richtlijnen houden kunnen bij hen gemeld worden.

Rol van GGD Amsterdam bij (commerciële) sneltesten

Sneltestaanbieders kunnen contact opnemen met de GGD Amsterdam voor overleg 020 - 555 5202 (ma t/m zo 08.00 - 20.00 uur). We benaderen ook zelf sneltestaanbieders die bij ons bekend zijn om bijvoorbeeld informatie te geven over de meldingsplicht. We houden geen toezicht en zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en het testproces op locaties die niet van de GGD zijn.

Goed om te weten: De GGD is continu bezig om de testcapaciteit uit te breiden. Op korte termijn gaan we in Amsterdam gratis sneltesten aanbieden. Deze sneltesten zullen de PCR-test gefaseerd vervangen.

Melding van positieve testuitslagen bij de GGD

Aanbieders van corona(snel)testen zijn wettelijk verplicht om positieve testuitslagen te melden bij de GGD van de woonplaats van de geteste persoon. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dit formulier (PDF, 117 kB). Daarbij moet de sneltestaanbieder voldoen aan de AVG en de privacy van de geteste personen waarborgen. In de landelijke uitgangspunten staat beschreven waarom melden belangrijk is en waar u verder rekening mee dient te houden bij het melden.