Pad tot huidige pagina

Scholen en corona

Lijst

Wat moet u doen bij een of meer besmettingen op school? En wanneer mag een kind wel of niet naar school met klachten? Het antwoord op deze en andere vragen over corona vindt u op deze pagina. Scholen uit de regio kunnen met hun vragen ook terecht bij het scholenteam van GGD Amsterdam.

Laatste update: 12 juli 2022

Geen quarantaine-advies meer bij contact met iemand met corona

Vanaf 19 april 2022 vervalt het advies om in quarantaine te gaan als u in de buurt was van iemand met corona. Het is wel belangrijk om na contact met een positief getest persoon extra alert te zijn op klachten en gedurende 10 dagen na het contact kwetsbare personen te vermijden. Krijgt u klachten? Blijf thuis en doe direct een coronatest, ook als u gevaccineerd of hersteld bent. Ga bij een positieve testuitslag meteen in isolatie.

Wel of niet naar school?

Lijst

Er zijn een aantal handige hulpmiddelen om te bepalen of uw kind naar school kan:

Blijf thuis bij klachten

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet iedereen met coronaklachten thuisblijven. De belangrijkste klachten zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Zelftesten

Leerlingen, studenten en onderwijspersoneel die geen klachten hebben, hoeven niet meer 2 keer per week te testen voor de zekerheid. Wel is het belangrijk dat scholen zelftesten voor schoolgaande kinderen laagdrempelig beschikbaar houden en dat scholen zelftesten stimuleren bij leerlingen en medewerkers met klachten.

Bij klachten: blijf thuis en doe een test!

Blijf bij klachten die passen bij corona thuis en doe een zelftest. Is de zelftest positief? Ga dan meteen in isolatie en laat de school weten dat de zelftest positief is.

Vanaf 11 april geldt er geen advies meer om bij een positieve zelftest te hertesten bij de GGD.

Scholenteam van GGD Amsterdam

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het scholenteam. Dit team bestaat o.a. uit jeugdartsen, -verpleegkundigen en bron- en contactonderzoekers. Zij denken mee over specifieke situaties en geven advies. Indien nodig is er ook overleg met de afdeling Infectieziekten. Voor meer algemene adviezen omtrent corona of vragen over verzuim tgv corona kunnen scholen contact opnemen met de vaste jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.

Contact en veelgestelde vragen

U kunt het scholenteam bellen op 020 - 555 5202 (optie 2). De tijden zijn ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen is het scholenteam niet bereikbaar.

Hieronder geven we de antwoorden op de meestgestelde vragen. Wilt u iets doorgeven? Mail dan naar CoronaOmloopartsJGZ@ggd.amsterdam.nl.

Lijst

Wanneer moet een klas of groep op school in quarantaine?

Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas. Kinderen die klachten hebben, moeten thuisblijven en een zelftest doen. Met een negatieve zelftest mag de leerling weer naar school, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen. De GGD kan waar nodig nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Zijn er situaties dat de school moet sluiten i.v.m. oplopende coronabesmettingen?

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk onderwijs (fysiek) te laten doorgaan. Om praktische of organisatorische redenen kan het schoolbestuur besluiten een groep of klas thuisonderwijs te geven of de hele school te sluiten. De GGD kan waar nodig soms nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Kan een medewerker uit het onderwijs en kinderopvang een testafspraak maken met voorrang?

Medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs hebben geen voorrang meer bij coronatesten bij de GGD. Zij kunnen bij klachten gewoon een zelftest doen.

Meer informatie over zelftesten.

Mag een medewerker die huisgenoot of nauw contact is van iemand met corona buiten de klas/groep les geven op school of werken in de kinderopvang?

Ja, dat mag. Vanaf 19 april 2022 vervalt het advies om in quarantaine te gaan als iemand in de buurt was van iemand met corona. Om besmettingen en verspreiding van het virus tegen te gaan, is het belangrijk om na contact met een positief getest persoon:

  • extra alert te zijn op klachten,
  • direct te testen bij klachten en
  • contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het contact met de positieve persoon te vermijden.

Bij een positieve testuitslag is het advies altijd in isolatie te gaan. Bij klachten is het advies thuis te blijven tot er een negatieve testuitslag is. Ook als iemand gevaccineerd of hersteld is.

Wanneer mag iemand na een coronabesmetting weer naar school?

Zodra de isolatie voorbij is mag iemand weer naar school.

Is iemand getest met klachten dan duurt de isolatie maximaal 10 dagen, geteld vanaf de datum dat de klachten begonnen. Iemand mag eerder uit isolatie als het minimaal 5 dagen geleden is dat de klachten (koorts, hoesten, keelpijn en neusverkouden) begonnen én er 24 uur geen klachten meer zijn.

Het kan zijn dat iemand géén klachten had toen er getest werd of een zelftest deed en dat er ook geen klachten zijn ontstaan. Dan duurt de isolatie 5 dagen, geteld vanaf de testdatum. Krijgt iemand tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona, dan gaat er een nieuwe isolatieperiode in en telt het aantal dagen vanaf de datum dat de klachten begonnen.

Het is niet nodig om een zelftest te laten zien met een negatieve uitslag.

Besmettingen op school

Lijst

Bij een positieve zelftestuitslag vragen we de leerling of de ouders om zo snel mogelijk de school te informeren.

Hieronder leggen we de basisbegrippen van het bron- en contactonderzoek (BCO) uit. Ook vindt u hier meer informatie per schooltype. Het is wel goed om u te realiseren dat een BCO altijd maatwerk is.

Lijst

Besmettelijke periode

Bij klachten:

  • Begin van de besmettelijke periode is 2 dagen voor de start van de klachten
  • De besmettelijke periode eindigt minimaal 5 dagen na start van de eerste klachten én pas als de persoon 24 uur klachtenvrij is.

Zonder klachten (asymptomatisch):

  • Begin van de besmettelijke periode is op de testdatum;
  • De besmettelijke periode eindigt 5 dagen na de testafname.

Voorbeeld 1: U krijgt op zondag coronaklachten (verkoudheid, keelpijn, koorts of andere klachten) en doet een zelftest met een positieve uitslag. U bent dan vanaf de vrijdag ervoor besmettelijk (de hele dag) .

Voorbeeld 2: U heeft geen klachten en doet op zondag een zelftest met een positieve uitslag. U bent dan vanaf zondag besmettelijk (de hele dag).

Nauwe contacten

Nauwe contacten zijn mensen buiten de huisgenoten die op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m contact hebben gehad met een positief getest persoon. Ook kortere contacten met een hoog risico vallen hieronder, zoals zoenen of in het gezicht hoesten of niezen.

Overige contacten

Overige contacten zijn mensen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte op meer dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met een positief getest persoon. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand.

Basisschool (primair onderwijs)

Vanaf 19 april 2022 geldt er geen advies meer om in quarantaine te gaan na  nauw contact met een besmettelijk persoon. Dit geldt zowel voor leerlingen als medewerkers. Wel blijft het advies om bij (ook milde!) klachten thuis te blijven en een coronatest te doen. Bijeen negatieve zelftest mag de leerling of medewerker naar school komen, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen. Ook is het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na de laatste risicovolle blootstelling.

Lijst

Een leerling of medewerker op school is besmet met corona

De besmette leerling of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. De ouder of medewerker informeert ook de school.

Meer informatie over het bron-en contactonderzoek bij een positieve test

Informeren van de leerlingen en medewerkers bij 1 of 2 besmettingen in de klas

Het is belangrijk dat de school haar medewerkers en (ouders) van leerlingen informeert wanneer een leerling of medewerker op school besmet is met corona. Zo kan iedereen die (mogelijk) in contact is geweest met deze persoon extra goed letten op klachten en contact met kwetsbare personen vermijden. U kunt hiervoor deze brief gebruiken.

Informeren van leerlingen en medewerkers bij een uitbraak (3 of meer besmettingen)

Er is sprake van een uitbraak als er binnen een groep of klas drie of meer besmettingen zijn (zowel leerlingen als medewerkers) binnen 7 dagen. Er geldt in zo’n geval geen quarantaine-advies meer voor de hele groep. Wel blijft het belangrijk dat de school (ouders van) leerlingen informeert met deze brief. De GGD kan in bijzondere gevallen nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Overleg bij twijfel met de scholenlijn.

Quarantaine regels voor medewerkers in het basisonderwijs:

Vanaf 19 april 2022 vervalt het advies om in quarantaine te gaan als iemand in de buurt was van iemand met corona. Om besmettingen en verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om na contact met een positief getest persoon: extra alert te zijn op klachten, direct te testen bij klachten en contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het contact met de positieve persoon te vermijden. Bij een positieve testuitslag is het advies altijd in isolatie te gaan. Bij klachten is het advies thuis te blijven tot er een negatieve testuitslag is. Ook als iemand gevaccineerd of hersteld is..

Voortgezet onderwijs

Vanaf 19 april 2022 geldt er geen advies meer om in quarantaine te gaan na  nauw contact  met een besmettelijk persoon. Dit geldt zowel voor leerlingen als medewerkers. Wel blijft het advies dat zij bij (ook milde!) klachten thuisblijven en zich testen. Met een negatieve zelftest mag de leerling of medewerker naar school komen, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen. Ook is het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na de laatste risicovolle blootstelling.

Lijst

Een leerling of medewerker op school is besmet met corona

De besmette leerling of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. De ouder of medewerker informeert ook de school.

Meer informatie over het bron-en contactonderzoek bij een positieve test

Informeren van leerlingen en medewerkers bij 1 of 2 besmettingen in de klas

Zijn in een klas/groep leerlingen of medewerkers besmet met corona, dan is het belangrijk dat de school de andere klasgenoten (zowel nauwe als overige contacten) informeert. Voor het informeren van leerlingen kunt u deze brief van het RIVM gebruiken. Voor het informeren van medewerkers kunt u deze brief gebruiken.

Informeren van leerlingen en medewerkers bij een uitbraak (3 of meer besmettingen)

Er is sprake van een uitbraak als er binnen een groep of klas drie of meer besmettingen zijn (zowel leerlingen als medewerkers) binnen 7 dagen. Voor leerlingen geldt in zo’n geval geen quarantaine-advies meer voor de hele groep. Wel blijft het belangrijk dat de school (ouders van) leerlingen informeert met deze brief van het RIVM. Voor het informeren van medewerkers kunt u deze brief gebruiken.

De GGD kan in bijzondere gevallen nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Overleg bij twijfel met de scholenlijn.

Quarantaine regels voor medewerkers in het voortgezet onderwijs:

Vanaf 19 april 2022 vervalt het advies om in quarantaine te gaan als iemand in de buurt was van iemand met corona. Om besmettingen en verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om na contact met een positief getest persoon: extra alert te zijn op klachten, direct te testen bij klachten en contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het contact met de positieve persoon te vermijden. Bij een positieve testuitslag is het advies altijd in isolatie te gaan. Bij klachten is het advies thuis te blijven tot er een negatieve testuitslag is. Ook als iemand gevaccineerd of hersteld is.

Lijst

Een student of medewerker op school is besmet met corona

De besmette student of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. Ook informeert de student de opleiding.

Meer informatie over het bron-en contactonderzoek bij een positieve test

Informeren van de studenten/medewerkers bij besmettingen in de klas

De quarantaine regels voor kinderen 0-17 jaar zijn veranderd. Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas. De GGD kan waar nodig nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Onderwijspersoneel en studenten op mbo, hbo of wo van 18 jaar en ouder volgen het algemene beleid van volwassenen volgens het BCO-protocol.

Hoger onderwijs (HBO / universiteit)

Lijst

Een student of medewerker op school is besmet met corona

De besmette student of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. Ook informeert de student of medewerker de opleiding.

Meer informatie over het bron-en contactonderzoek bij een positieve test

Wel of niet naar de universiteit/hogeschool?

Wat te doen als een huisgenoot coronaklachten heeft? Of na terugkomst uit het buitenland? Met de handige quarantainecheck (NL/EN) van de Rijksoverheid kunnen studenten en medewerkers zelf checken wanneer ze in quarantaine moeten of zich moeten laten testen.

Informeren van de studenten/medewerkers bij besmettingen

Als een student of medewerker zich meldt met een positieve coronatestuitslag, dan kan de onderwijsinstelling de medestudenten en/of medewerkers met een brief waarschuwen om alert te zijn op klachten. Deze brief kan worden gestuurd aan de studenten en collega’s waar degene mogelijk contact mee heeft gehad in de 48 uur voorafgaand aan de eerste klachten of positieve test. Bekijk de voorbeeldbrief

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.