Pad tot huidige pagina

Scholen en corona

Lijst

Wat moet u doen wanneer een of meerdere leerlingen positief zijn getest op het coronavirus? En wat zijn de contactgegevens van het Scholenteam van GGD Amsterdam? Op deze pagina leest u het antwoord op deze en andere vragen over het coronavirus en scholen (basisschool, voortgezet onderwijs en MBO).

Laatste update: 04 oktober 2021

Afbeelding

Scholenteam van GGD Amsterdam

GGD Amsterdam heeft een speciaal scholenteam. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team zitten verschillende disciplines waaronder Jeugdgezondheidszorg, Hygiëne & Inspectie, Infectieziekten en het Bron- en contactonderzoek.

Jeugdartsen en -verpleegkundigen

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het scholenteam. Dit team is doordeweeks bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur en in het weekend van 10.00 -17.00 uur via het keuzemenu voor scholen op 020 - 555 5202. Jeugdartsen en -verpleegkundigen van dit team denken mee over specifieke situaties en stemmen af met het BCO-team voor eventuele aanvullende maatregelen. Indien nodig is er ook overleg met de afdeling Infectieziekten.

Voor meer algemene adviezen omtrent corona of vragen over verzuim tgv corona kunnen scholen contact opnemen met de vaste jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.

Webinars

GGD Amsterdam organiseert ook webinars voor onderwijspersoneel en Q&A’s voor ouders. Dit laatste kan handig zijn als er veel zorgen leven onder ouders of als er onrust is op school.

Wel of niet vaccineren? Ga het gesprek aan

Wel of niet vaccineren is een eigen keuze. We vinden het belangrijk dat jongeren deze keuze maken op basis van betrouwbare informatie. Een open gesprek over vaccineren kan hen hierbij helpen, het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals school.

We hebben een overzicht gemaakt van de beschikbare materialen die in de klas gebruikt kunnen worden. Ook kunt u bij ons een aanvraag doen, bijvoorbeeld voor een coronacollege, of een webinar voor ouders en docenten.

Lesmateriaal en het aanbod van de GGD >

Wat te doen bij een besmetting op school?

Bij een positieve testuitslag neemt de GGD Amsterdam zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon voor een bron- en contactonderzoek (BCO). Gaat het om een kind of leerkracht, dan nemen we ook contact op met de school. Op deze manier willen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Nieuw: onderscheid tussen beschermd en niet-beschermd

In het BCO wordt onderscheid gemaakt tussen beschermd en niet-beschermd. Iemand is beschermd als hij/zij:

 • meer dan 14 dagen geleden de tweede prik van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer of Moderna heeft gehad, of
 • meer dan 28 dagen geleden een prik met Janssen heeft gehad, of
 • meer dan 14 dagen geleden één vaccinatie (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) heeft gehad en daarvoor COVID-19 heeft doorgemaakt, of
 • de afgelopen 6 maanden COVID-19 heeft doorgemaakt.

Hieronder vindt u per schooltype de actuele regels. Het is wel goed om te realiseren dat een BCO altijd maatwerk is.

Basisschool (primair onderwijs)

De scholen voor het (speciaal) basisonderwijs zijn geopend. Om de verspreiding van het coronavirus op scholen te voorkomen, gelden er, naast de basisregels ook extra maatregelen.


Voortgezet onderwijs

De V(S)O scholen zijn volledig open. Jongeren van 13-18 jaar (op het voortgezet onderwijs) hoeven geen afstand meer te houden tot elkaar, en ook niet tot de medewerkers.

Leerlingen en medewerkers die niet-beschermd zijn, worden dringend verzocht om 2 keer in de week thuis een preventieve zelftest te doen.

Bekijk de coronaregels in het onderwijs vanaf 25 september

Lijst

Preventieve zelftesten in het voortgezet onderwijs

De ministeries van VWS en OC&W stellen sneltesten beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. De zelftesten kunnen gebruikt worden voor het preventief testen. Scholen kunnen met de GGD bellen voor advies op 020 - 555 5202.

 • Doelgroep: alle medewerkers en leerlingen die niet beschermd zijn,
 • Inzet: in de thuissituatie. Medewerkers en leerlingen doen 2x in de week thuis preventief een zelftest, als er geen klachten zijn. Meer informatie hierover leest u op de website van Les op Afstand.
 • Bij een positieve uitslag gaat de leerling of medewerker in isolatie en belt met de GGD voor het maken van een testafspraak bij de GGD.

Een leerling is positief getest

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie.

 • Niet-beschermde medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.
 • Beschermde medewerkers en klasgenoten hoeven niet in quarantaine en mogen naar school. Maak bij klachten direct een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.
 • De overige medewerkers en klasgenoten mogen ook gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders en leerling en bespreekt:

 • Tot wanneer het positief geteste kind in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling buiten school op een dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad met vrienden of docenten die niet-beschermd zijn? Dan gaan zij ook in quarantaine.
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt het coronascholenteam contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten en de vrienden die in quarantaine gaan.

Let op: is de positieve testuitslag op basis van een zelftest, dan kan de GGD een hertest adviseren. De zelftest is namelijk niet bedoeld voor mensen met klachten, huisgenoten of nauwe contacten, mensen die terugkeren uit het buitenland of mensen die zijn gewaarschuwd door de Corona-app.

Dit doet de school

Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste leerling. Ook de docenten waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

2 of meer positief geteste leerlingen

Zijn er 2 of meer positief geteste leerlingen in een klas of 3 of meer in een jaarlaag? Dan neemt de school direct contact op met het scholenteam van de GGD om te bespreken of er extra maatregelen nodig zijn.

Niet-beschermde nauwe contacten gaan in quarantaine

Niet-beschermde medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Zij worden door de GGD gebeld. Deze regels gelden ook voor vrienden die buiten school op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter contact hebben gehad. De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. De quarantaine kan worden verkort middels een test bij de GGD vanaf dag 5 van de quarantaine.

Advies voor overige contacten

Overige contacten die beschermd zijn en geen klachten hebben, hoeven zich niet te laten testen. Voor de overige contacten die niet-beschermd zijn is het advies om de gezondheid gedurende 10 dagen in de gaten te houden en bij klachten een test te doen bij de GGD. Een afspraak maken kan via het landelijke nummer of www.coronatest.nl

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie.

 • Niet-beschermde medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.
 • Beschermde medewerkers en klasgenoten hoeven niet in quarantaine en mogen naar school. Maak bij klachten direct een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.
 • De overige medewerkers en klasgenoten mogen ook gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten.

Let op: is de positieve testuitslag op basis van een zelftest, dan kan de GGD een hertest adviseren. De zelftest is namelijk niet bedoeld voor mensen met klachten, huisgenoten of nauwe contacten, mensen die terugkeren uit het buitenland of mensen die zijn gewaarschuwd door de Corona-app.

Dit doet de school

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Niet-beschermde nauwe contacten gaan in quarantaine

Niet-beschermde medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter), gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Zij worden door de GGD geïnformeerd. De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste medewerker. De quarantaine kan worden verkort middels een test bij de GGD vanaf dag 5 van de quarantaine.

Advies voor overige contacten

Overige contacten die beschermd zijn en geen klachten hebben, hoeven zich niet te laten testen. Voor de overige contacten die niet-beschermd zijn is het advies om de gezondheid gedurende 10 dagen in de gaten te houden en bij klachten een test te doen bij de GGD. Een afspraak maken kan via het landelijke nummer of www.coronatest.nl

Hoe staat het met de pilot aanpak sneltesten van GGD Amsterdam ?

Afgelopen schooljaar deden 12 VO-scholen mee aan de pilot. De pilot richtte zich op het testen van leerlingen die een overig contact zijn (categorie 3). De regels van het bron- van contact onderzoek zijn per 23-8-2021 veranderd en testen is niet meer nodig bij een overig contact (categorie 3) zonder klachten. Daarmee vervalt zowel het risicogericht testen op school als de Fastlane voor leerlingen in de RAI.


MBO

Sinds maandag 30 augustus is het MBO weer verder open. Studenten en docenten hoeven geen 1,5 meter afstand te houden op de onderwijsinstelling. Wel geldt een aantal voorwaarden.

Leerlingen en medewerkers die niet-beschermd zijn, worden dringend verzocht om 2 keer in de week thuis een preventieve zelftest te doen.

Bekijk de coronaregels in het onderwijs vanaf 25 september

Een student is positief getest

De positief geteste student gaat thuis in isolatie.

 • Niet-beschermde medewerkers en studenten die in nauw contact met de student zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De quarantaine kan worden verkort met een coronatest bij de GGD op of na dag 5 na het laatste contact.
 • Beschermde medewerkers en studenten hoeven niet in quarantaine en mogen naar school. Maak bij klachten direct een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.
 • De overige medewerkers en klasgenoten mogen ook gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de student

Heb je klachten die kunnen passen bij corona?

 • Meld je ziek en ga in isolatie.
 • Doe een coronatest. Dat kan bij de GGD (0800 - 1202) of met een sneltest bij een commerciële aanbieder.
 • Let op: een zelftest is NIET geschikt als je klachten hebt.

Preventief testen

 • Ben je niet-beschermd? Dan is het advies om je twee keer per week preventief te testen met een zelftest.  Informeer bij je school of bestel ze zelf met behulp van je schoolaccount via de website zelftestonderwijs. Hier vind je ook meer informatie over zelftesten.
 • Een zelftest is NIET geschikt als je:
  • klachten hebt,
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand met corona,
  • terugkeert  uit het buitenland, of
  • als je een waarschuwing hebt ontvangen van de Corona-app.

Je hebt een positieve zelftest (met of zonder klachten)

 • Meld je ziek en ga in isolatie.
 • Overleg meteen met GGD Amsterdam (020 - 555 5202 ) om door te geven dat je zelftest positief is.
 • De GGD kan een hertest adviseren.
 • De GGD geeft ook advies over de duur van de isolatie en het informeren van je contacten.
 • Bij een betrouwbare positieve uitslag start de GGD een bron-en contactonderzoek. Niet-beschermde mede-studenten en medewerkers waarmee je nauw contact hebt gehad (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De duur kan verkort worden door een GGD test op of na dag 5 na het laatste contact. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij het coronavirus. Zij krijgen het advies om bij klachten een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de student en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste student in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.

De GGD neemt contact op met school als

 • De student in de besmettelijke periode op school is geweest en als de student hiervoor toestemming geeft.
 • De GGD geeft dan adviezen en leefregels voor overige studenten en medewerkers.
 • Daarnaast kunnen de aan school verbonden jeugdartsen naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert zowel de beschermde als niet-beschermde nauwe contacten over quarantaine-adviezen en leefregels.

Dit doet de school

Is de student in de besmettelijke periode op school geweest? Dan adviseert GGD Amsterdam om de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste student en de medewerkers die geen nauw contact met de student hebben gehad wel te informeren. Hiervoor kunt u als voorbeeld deze VO-brief gebruiken.

Het advies voor overige contacten is o.a. om:

 • De gezondheid gedurende 10 dagen extra goed in de gaten te houden en een coronatest te doen bij de GGD of een sneltest bij een commerciële aanbieder als er klachten ontstaan.

Niet-beschermde nauwe contacten gaan in quarantaine

Niet-beschermde medestudenten en medewerkers die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Zij worden door de GGD gebeld.

De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. De quarantaine kan worden verkort door een test bij de GGD vanaf dag 5 na het laatste contact.

2 of meer positief geteste studenten in de klas of meer dan 3 in een jaarlaag?

Zijn er 2 of meer positief geteste studenten in een klas of 3 of meer in een opleidingsjaar? Dan neemt de onderwijsinstelling direct contact op met het scholenteam van de GGD om te bespreken of er extra maatregelen nodig zijn.

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie.

 • Niet-beschermde medewerkers en studenten die in nauw contact met de student zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De quarantaine kan worden verkort met een coronatest bij de GGD op of na dag 5 na het laatste contact.
 • Beschermde medewerkers en klasgenoten hoeven niet in quarantaine en mogen naar school. Maak bij klachten direct een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.
 • De overige medewerkers en klasgenoten mogen ook gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert zowel de beschermde als niet-beschermde nauwe contacten over quarantaine-adviezen en leefregels.

Dit doet de school

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan adviseert GGD Amsterdam om de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker die geen nauw contact met de medewerker hebben gehad wel te informeren. Hiervoor kunt u als voorbeeld deze VO-brief gebruiken.

Ook adviseert GGD Amsterdam om de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, maar die wel onder de overige contacten vallen te informeren. Hiervoor kunt u als voorbeeld deze VO-brief gebruiken.

Het advies voor overige contacten is o.a. om:

 • De gezondheid gedurende 10 dagen extra goed in de gaten te houden en een coronatest te doen bij de GGD of een sneltest bij een commerciële aanbieder als er klachten ontstaan.

Niet-beschermde nauwe contacten gaan in quarantaine

Niet-beschermde medewerkers en studenten die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste medewerker. Zij worden door de GGD geïnformeerd.

De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. De quarantaine kan worden verkort door een test bij de GGD vanaf dag 5 na het laatste contact.

Hoger onderwijs (hbo's en universiteiten)

De hbo’s en universiteiten zijn weer open. Goed nieuws voor studenten en medewerkers. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen om dit zo veilig mogelijk te doen. Deze kunnen veranderen, al naar gelang de coronasituatie. Check daarom regelmatig de meest actuele regels en maatregelen voor het hoger onderwijs. Via onderstaande link vindt u informatie over wat te doen bij een coronabesmetting.


De algemene basisregels op een rij

Informatie voor ouders

Wel of niet naar school?

 • Check met de beslisboom van BOINK of uw neusverkouden kind (t/m groep 8) naar school kan.
 • Voor oudere kinderen en volwassenen is er de quarantainecheck.

Zelftesten

Voor welke situaties is een zelftest geschikt? En wanneer kunt u (of uw kind) beter naar de GGD gaan om een coronatest te doen? We zetten het voor u op een rij.

Contact met GGD Amsterdam

Ouders kunnen met vragen over corona en de coronaprik bellen met 020 - 555 52 02 (dagelijks 08.00- 20.00 uur). Anderstalige Amsterdammers kunnen met hun vragen over coronavaccinatie bellen met een medisch specialist van de GGD. Het telefoonnummer is 06-34 26 49 38. Dit zijn de tijden:

 • Dinsdag 09 - 12 uur: Marokkaans Arabisch
 • Zondag 12.30 - 15.30 uur: Turks

Ventilatie in scholen

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Het verkleint ook de kans op de verspreiding van ziekteverwekkers. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van corona. Volgens het RIVM is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie. Er zijn wel aanvullende technieken voor ventilatie geformuleerd.

De website lesopafstand.nl biedt actuele informatie over de richtlijnen voor ventilatie in verband met corona. Deze website is een initiatief van onder andere het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-Raad en de MBO-Raad.

Adviezen voor hygiëne

De GGD Amsterdam heeft voor het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs hygiëneprotocollen opgesteld. Deze worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie en/of wijzigingen in de coronamaatregelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Algemene vragen over corona kunt u stellen bij het landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur). Voor specifieke vragen voor de GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.