Pad tot huidige pagina

Scholen en corona

Lijst

De basisscholen zijn open, en ook het voortgezet onderwijs en het MBO openen (deels) hun deuren. Om dit alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn de regels voor het bron- en contactonderzoek bij kinderen en jongeren aangescherpt. U vindt ze op deze pagina, net als de informatie over het scholenteam van GGD Amsterdam.

Laatste update: 30 maart 2021

Afbeelding

Scholenteam van GGD Amsterdam

GGD Amsterdam heeft een speciaal scholenteam. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team zitten verschillende disciplines waaronder Jeugdgezondheidszorg, Hygiëne & Inspectie, Infectieziekten en het Bron- en contactonderzoek.

Jeugdartsen en -verpleegkundigen

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het scholenteam. Dit team is doordeweeks bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur en in het weekend van 10.00 -17.00 uur via het keuzemenu voor scholen op 020 - 555 5202. Jeugdartsen en -verpleegkundigen van dit team denken mee over specifieke situaties en stemmen af met het BCO-team voor eventuele aanvullende maatregelen. Indien nodig is er ook overleg met de afdeling Infectieziekten.

Voor meer algemene adviezen omtrent corona of vragen over verzuim tgv corona kunnen scholen contact opnemen met de vaste jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.

Webinars

GGD Amsterdam organiseert ook webinars voor onderwijspersoneel en Q&A’s voor ouders. Dit laatste kan handig zijn als er veel zorgen leven onder ouders of als er onrust is op school.

Wat te doen bij een besmetting op school?

Bij een positieve test neemt de GGD Amsterdam zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon voor een bron- en contactonderzoek (BCO). Gaat het om een kind of leerkracht, dan nemen we ook contact op met de school. Op deze manier willen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen.

De regels voor het BCO zijn onlangs aangescherpt, met name voor kinderen en jongeren. Hieronder vindt u per schooltype de nieuwste regels.

Basisschool (primair onderwijs)

Basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en kinderdagverblijven zijn weer open. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zijn er extra richtlijnen van de overheid en is het bron- en contactonderzoek voor kinderen aangescherpt. Ook is er nieuw beleid bij verkoudheidsklachten.

Meer informatie voor basisscholen


Voortgezet onderwijs

Afstandsregel: jongeren van 13 tot 18 jaar (op het voortgezet onderwijs) moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot volwassenen. Medewerkers houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

Zijn er 2 of meer positief geteste leerlingen in een klas of jaarlaag? Neem dan als school direct contact op met het scholenteam van GGD Amsterdam om te bespreken of er extra maatregelen nodig zijn.

Een leerling is positief getest

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige medewerkers en klasgenoten mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om op korte termijn een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt:

 • Hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling buiten school op een dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad met vrienden? Dan gaan zij ook in quarantaine.
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert de nauwe contacten en de vrienden die ook in quarantaine gaan.

Dit doet de school

Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste leerling. Ook de docenten waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

2 of meer positief geteste leerlingen

Zijn er 2 of meer positief geteste leerlingen in een klas of jaarlaag? Dan neemt de school direct contact op met het scholenteam van de GGD om te bespreken of er extra maatregelen nodig zijn.

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Zij worden door de GGD gebeld. Deze regels gelden ook voor vrienden die buiten school op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter contact hebben gehad.  De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling.

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste medewerker zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om op korte termijn een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten.

Dit doet de school

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Zij worden door de GGD geïnformeerd.


MBO

Afstandsregel: de algemene basisregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden geldt voor alle studenten en medewerkers op het MBO, ongeacht hun leeftijd.

Een student is positief getest

De positief geteste student gaat thuis in isolatie. Mede-studenten en medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om op korte termijn een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de student en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste student in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten
 • Of de student in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de student zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten.

Dit doet de school

Is de student in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste student en de medewerkers die geen nauw contact met de student hebben gehad. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken.

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medestudenten en medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste student. Zij worden door de GGD geïnformeerd.

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en studenten die in nauw contact met deze medewerker zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om op korte termijn een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten.

Dit doet de school

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden vallen onder de overige contacten en ontvangen deze brief.

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medewerkers en studenten die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Zij worden door de GGD geïnformeerd.

Informatie voor ouders

Naar school?

Check met de handige beslisboom van BOINK of uw neusverkouden kind (t/m groep 8) naar school en/of de kinderopvang kan.

CoronaMelder

In de veelgestelde vragen van de CoronaMelder staat hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs de app het beste kunnen gebruiken.

YouTube

Video's voor jongeren:

Sneltesten

We krijgen bij de GGD veel vragen over het gebruik van sneltesten bij mensen zonder klachten. Daarom zetten we de feiten op een rij.

Ventilatie in scholen

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Het verkleint ook de kans op de verspreiding van ziekteverwekkers. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van corona. Volgens het RIVM is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie. Er zijn wel aanvullende technieken voor ventilatie geformuleerd.

De website lesopafstand.nl biedt actuele informatie over de richtlijnen voor ventilatie in verband met corona. Deze website is een initiatief van onder andere het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-Raad en de MBO-Raad.

Adviezen voor hygiëne

De GGD Amsterdam heeft voor het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs hygiëneprotocollen opgesteld. Deze worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie en/of wijzigingen in de coronamaatregelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Algemene vragen over corona kunt u stellen bij het landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur). Voor specifieke vragen voor de GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.