Pad tot huidige pagina

Scholen en corona

Lijst

De basisscholen zijn open, en ook het voortgezet onderwijs en het MBO openen (deels) hun deuren. Om dit alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn de regels voor het bron- en contactonderzoek bij kinderen en jongeren aangescherpt. U vindt ze op deze pagina, net als de informatie over het scholenteam van GGD Amsterdam.

Laatste update: 22 juli 2021

Lijst

Voor zomerscholen gelden bij een besmetting dezelfde regels als voor de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Afbeelding

Scholenteam van GGD Amsterdam

GGD Amsterdam heeft een speciaal scholenteam. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team zitten verschillende disciplines waaronder Jeugdgezondheidszorg, Hygiëne & Inspectie, Infectieziekten en het Bron- en contactonderzoek.

Jeugdartsen en -verpleegkundigen

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het scholenteam. Dit team is doordeweeks bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur en in het weekend van 10.00 -17.00 uur via het keuzemenu voor scholen op 020 - 555 5202. Jeugdartsen en -verpleegkundigen van dit team denken mee over specifieke situaties en stemmen af met het BCO-team voor eventuele aanvullende maatregelen. Indien nodig is er ook overleg met de afdeling Infectieziekten.

Voor meer algemene adviezen omtrent corona of vragen over verzuim tgv corona kunnen scholen contact opnemen met de vaste jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.

Webinars

GGD Amsterdam organiseert ook webinars voor onderwijspersoneel en Q&A’s voor ouders. Dit laatste kan handig zijn als er veel zorgen leven onder ouders of als er onrust is op school.

Wat te doen bij een besmetting op school?

Bij een positieve testuitslag neemt de GGD Amsterdam zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon voor een bron- en contactonderzoek (BCO). Gaat het om een kind of leerkracht, dan nemen we ook contact op met de school. Op deze manier willen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen.

De regels voor het BCO zijn onlangs aangescherpt, met name voor kinderen en jongeren. Hieronder vindt u per schooltype de nieuwste regels.

Basisschool (primair onderwijs)

Basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en kinderdagverblijven zijn weer open. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zijn er extra richtlijnen van de overheid en is het bron- en contactonderzoek voor kinderen aangescherpt. Ook is er nieuw beleid bij verkoudheidsklachten.

Meer informatie voor basisscholen


Voortgezet onderwijs

Vanaf 31 mei mogen V(S)O scholen weer volledig open. Jongeren van 13-18 jaar (op het voortgezet onderwijs) hoeven geen afstand meer te houden tot elkaar.

Leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand houden van medewerkers. Ook houden medewerkers onderling nog 1,5 meter afstand. De overige preventieve maatregelen (zoals het dragen van mondkapjes in de gangen) blijven gelden, net als de basisregels. Leerlingen en medewerkers worden dringend verzocht om 2 keer in de week thuis een preventieve zelftest te doen.

Zelftesten in het voortgezet onderwijs

Vanaf 19 april stellen de ministeries van VWS en OC&W sneltesten beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. De zelftesten kunnen gebruikt worden voor het preventief en risicogericht testen. Scholen kunnen met de GGD bellen voor advies op 020 - 555 5202

Preventief testen - zelftest thuis

 • Doelgroep: alle medewerkers en leerlingen
 • Inzet: in de thuissituatie. Medewerkers en leerlingen doen thuis-, preventief- een zelftest 2 keer in de week. Als er geen klachten zijn. Meer informatie hierover leest u op de website van Les op Afstand.
 • Bij een positieve uitslag gaat de leerling of medewerker in isolatie en belt met de GGD voor het maken van een testafspraak bij de GGD.

Risicogericht testen - zelftest op school

 • Doelgroep: leerlingen en docenten die 'overige contacten' zijn.
 • Inzet: direct testen, zo snel mogelijk na bekend worden van de besmetting van een leerling of medewerker. Dat is meestal op dag 1 t/m 4 na het laatste contact met de besmettelijke persoon. En daarna ook als test op dag 5. Voor het informeren van de leerlingen en hun ouders voorafgaand aan de zelftest kunt u deze brief (PDF, 60 kB) gebruiken.
 • Bij een positieve uitslag: Is er op uw school een leerling met een positieve uitslag van een zelftest die onder begeleiding is afgenomen op school? Volg dan onderstaande stappen:
  • Stuur de leerling direct naar huis en volg de instructies in de handreiking.
  • Neem contact op met het scholenteam van de GGD voor advies: 020 - 555 5202.

Een leerling is positief getest

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige medewerkers en klasgenoten mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om meteen én op dag 5 een coronatest bij de GGD  of een zelftest te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders en leerling en bespreekt:

 • Tot wanneer het positief geteste kind in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling buiten school op een dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad met vrienden of docenten? Dan gaan zij ook in quarantaine.
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt het coronascholenteam contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten en de vrienden die in quarantaine gaan.

Let op: is de positieve testuitslag op basis van een zelftest, dat kan de GGD in sommige gevallen een hertest adviseren. De zelftest is namelijk niet bedoeld voor mensen met klachten, huisgenoten of nauwe contacten, mensen die terugkeren uit het buitenland of mensen die zijn gewaarschuwd door de Corona-app.

Dit doet de school

Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste leerling. Ook de docenten waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

2 of meer positief geteste leerlingen

Zijn er 2 of meer positief geteste leerlingen in een klas of 3 of meer in een jaarlaag? Dan neemt de school direct contact op met het scholenteam van de GGD om te bespreken of er extra maatregelen nodig zijn.

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Zij worden door de GGD gebeld. Deze regels gelden ook voor vrienden die buiten school op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter contact hebben gehad. De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. De quarantaine kan worden verkort middels een test bij de GGD vanaf dag 5 van de quarantaine.

Het testadvies voor overige contacten

Het advies voor overige contacten is om:

 1. Meteen een test te doen om te weten of je besmet bent (zie info verder) en
 2. De gezondheid gedurende 10 dagen in de gaten te houden en
 3. Een test te doen op dag 5 als je geen klachten hebt gekregen (zelftest op school of test bij de GGD) en
 4. Een test te doen bij de GGD als je wel klachten krijgt. Afspraak via landelijk nummer of via www.coronatest.nl
 5. Je te houden aan de basismaatregelen.

Direct testen overige contacten en de rol van de school

Door direct (nog dezelfde dag of een volgende dagdeel) de overige contacten te testen is sneller zicht op de verspreiding van het coronavirus. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. Het direct testen kan op de volgende manieren:

 • Het gebruiken van de zelftesten die door OCW aan uw school zijn verstrekt . Let op: de zelftesten zijn alleen geschikt voor overige contacten. Bij klachten en voor nauwe contacten is het advies onmiddellijk naar huis te gaan en bij de GGD te testen.
 • Door een afspraak te maken bij de GGD teststraat via het landelijk nummer.
 • Gebruik maken van de fastlane bij de GGD. Hiervoor moet u zich als school eerst aanmelden.

U bepaalt als school zelf of u gebruik maakt van de zelftest of de fastlane.
De GGD-teststraten zijn altijd voor iedereen beschikbaar.

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de medewerker zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om op korte termijn een coronatest bij de GGD of een zelftest te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten.

Let op: is de positieve testuitslag op basis van een zelftest, dat kan de GGD in sommige gevallen een hertest adviseren. De zelftest is namelijk niet bedoeld voor mensen met klachten, huisgenoten of nauwe contacten, mensen die terugkeren uit het buitenland of mensen die zijn gewaarschuwd door de Corona-app.

Dit doet de school

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Zij worden door de GGD geïnformeerd. De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste medewerker. De quarantaine kan worden verkort middels een test bij de GGD vanaf dag 5 van de quarantaine.

Het testadvies voor overige contacten

Het advies voor overige contacten is om:

 1. Meteen een test te doen om te weten of je besmet bent (zie info verder) en
 2. De gezondheid gedurende 10 dagen in de gaten te houden en
 3. Een test te doen op dag 5 als je geen klachten hebt gekregen (zelftest op school of test bij de GGD) en
 4. Een test te doen bij de GGD als je wel klachten krijgt. Afspraak via landelijk nummer of via www.coronatest.nl
 5. Je te houden aan de basismaatregelen.

Direct testen overige contacten en de rol van de school

Door direct (nog dezelfde dag of een volgende dagdeel) de overige contacten te testen is sneller zicht op de verspreiding van het coronavirus. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. Het direct testen kan op de volgende manieren:

 • Het gebruiken van de zelftesten die door OCW aan uw school zijn verstrekt . Let op: de zelftesten zijn alleen geschikt voor overige contacten. Bij klachten en voor nauwe contacten is het advies onmiddellijk naar huis te gaan en bij de GGD te testen.
 • Door een afspraak te maken bij de GGD teststraat via het landelijk nummer.
 • Gebruik maken van de fastlane bij de GGD. Hiervoor moet u zich als school eerst aanmelden.

U bepaalt als school zelf of u gebruik maakt van de zelftest of de fastlane.
De GGD-teststraten zijn altijd voor iedereen beschikbaar.

Gebruik fastlane voor overige contacten

Als uw school mee heeft gedaan aan de VO pilot of zich later heeft aangemeld via het scholenteam van de GGD, kunnen leerlingen voor een test terecht in de fastlane. De fastlane is op dit moment alleen beschikbaar bij de GGD-teststraten in de RAI en in Zuidoost (Anton de Komplein). In de fastlane wordt een snellere test gebruikt. De uitslag is veelal dezelfde dag bekend. Een afspraak maken gaat via een speciaal telefoonnummer. Meer informatie over deze mogelijkheid en aanmelden kan via het scholenteam 020 5555202.


MBO

Afstandsregel: de algemene basisregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden geldt voor alle studenten en medewerkers op het MBO, ongeacht hun leeftijd.

Een student is positief getest

De positief geteste student gaat thuis in isolatie. Mede-studenten en medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om op korte termijn een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de student

Heb je klachten die kunnen passen bij corona?

 • Meld je ziek en ga in isolatie.
 • Doe een coronatest. Dat kan bij de GGD (0800 - 1202) of met een sneltest bij een commerciële aanbieder.
 • Let op: een zelftest is NIET geschikt als je klachten hebt.

Preventief testen

 • Er zijn zelftesten beschikbaar voor MBO-studenten en -medewerkers. Informeer bij je school of bestel ze zelf met behulp van je schoolaccount via de website zelftestonderwijs. Hier vind je ook meer informatie over zelftesten.
 • Een zelftest is NIET geschikt als je:
  • klachten hebt,
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand met corona,
  • terugkeert  uit het buitenland, of
  • als je een waarschuwing hebt ontvangen van de Corona-app.

Je hebt een positieve zelftest (met of zonder klachten)

 • Meld je ziek en ga in isolatie.
 • Overleg meteen met GGD Amsterdam (020 - 555 5202 ) om door te geven dat je zelftest positief is.
 • De GGD kan een hertest adviseren.
 • De GGD geeft ook advies over de duur van de isolatie en het informeren van je contacten.
 • Bij een betrouwbare positieve uitslag start de GGD een bron-en contactonderzoek. Mede-studenten en medewerkers waarmee je nauw contact hebt gehad (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij het coronavirus. Zij krijgen wel het advies om op korte termijn een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de student en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste student in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten
 • Of de student in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de student zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten.

Dit doet de school

Is de student in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste student en de medewerkers die geen nauw contact met de student hebben gehad. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken.

Het advies voor overige contacten is om:

 • De gezondheid gedurende 10 dagen in de gaten te houden en
 • een test te doen bij de GGD op dag 5 als je geen klachten hebt gekregen (dit mag geen zelftest zijn) en
 • een test te doen bij de GGD als je wel klachten krijgt. De afspraak maakt u via 0800 - 1202 of via www.coronatest.nl.
 • Houd u altijd aan de basismaatregelen.

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Mede-studenten en medewerkers die in nauw contact met de positief geteste leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Zij worden door de GGD gebeld. Deze regels gelden ook voor vrienden die buiten school op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter contact hebben gehad.

De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. De quarantaine kan worden verkort middels een test bij de GGD vanaf dag 5 van de quarantaine.

2 of meer positief geteste leerlingen in de klas of meer dan 3 op school?

Zijn er 2 of meer positief geteste leerlingen in een klas of 3 of meer in een jaarlaag? Dan neemt de onderwijsinstelling direct contact op met het scholenteam van de GGD om te bespreken of er extra maatregelen nodig zijn.

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en studenten die in nauw contact met deze medewerker zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Wel wordt aangeraden om op korte termijn een coronatest bij de GGD te doen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor gezinsleden en nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert ook de nauwe contacten.

Dit doet de school

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden vallen onder de overige contacten en ontvangen deze brief.

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medewerkers en studenten die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Zij worden door de GGD geïnformeerd.

Vaccineren tegen het coronavirus

Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een uitnodiging voor vaccinatie. Ook jongeren tussen 12-18 jaar krijgen een uitnodiging als zij kwetsbaar zijn. Meer weten over vaccineren? Hier vind je meer informatie:

Informatie voor ouders

Vakantie

Gaat u in de zomervakantie naar het buitenland? Houd er rekening mee dat u bij terugkeer misschien in quarantaine moet. Dit geldt ook voor uw kinderen.

Naar school?

Check met de handige beslisboom van BOINK of uw neusverkouden kind (t/m groep 8) naar school en/of de kinderopvang kan.

YouTube

Video's voor jongeren:

Sneltesten

We krijgen bij de GGD veel vragen over het gebruik van sneltesten bij mensen zonder klachten. Daarom zetten we de feiten op een rij.

Ventilatie in scholen

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Het verkleint ook de kans op de verspreiding van ziekteverwekkers. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van corona. Volgens het RIVM is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie. Er zijn wel aanvullende technieken voor ventilatie geformuleerd.

De website lesopafstand.nl biedt actuele informatie over de richtlijnen voor ventilatie in verband met corona. Deze website is een initiatief van onder andere het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-Raad en de MBO-Raad.

Adviezen voor hygiëne

De GGD Amsterdam heeft voor het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs hygiëneprotocollen opgesteld. Deze worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie en/of wijzigingen in de coronamaatregelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Algemene vragen over corona kunt u stellen bij het landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur). Voor specifieke vragen voor de GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.