Pad tot huidige pagina

Scholen en corona

Lijst

Op 25 januari 2022 is het quarantainebeleid voor kinderen tot en met 17 jaar in het onderwijs versoepeld. Dit betekent dat het quarantaineadvies voor kinderen, groepen en klassen die momenteel in quarantaine zitten vervalt. De bestaande adviezen met betrekking tot testen bij klachten, isolatie bij een positieve (zelf)test, en preventief zelftesten blijven onverminderd van kracht.

Laatste update: 28 januari 2022

Wel of niet naar school?

Lijst

Er zijn een aantal handige hulpmiddelen om te bepalen of uw kind naar school kan:

Blijf thuis bij klachten

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet iedereen met coronaklachten thuisblijven. De belangrijkste klachten zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Mondkapjes in het onderwijs

Medewerkers dragen een mondkapje bij verplaatsingen. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast dragen medewerkers en studenten van het mbo, hbo en de universiteit hun mondkapje ook als ze zitten.

Het advies is om een medisch mondkapje (type II) te gebruiken. Zorg dat het mondkapje de neus, mond en kin bedekt. Raak het kapje alleen aan met schone handen en gooi het na gebruik in de prullenbak. Gebruik geen zelfgemaakt of stoffen mondkapje.

Afbeelding

Preventieve zelftesten

Medewerkers doen minstens 2 keer per week thuis een preventieve zelftest, ook als ze gevaccineerd zijn. Dit geldt ook voor:

  • leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het basisonderwijs,
  • leerlingen van het voortgezet onderwijs, en
  • studenten van het mbo, hbo en de universiteit.

Medewerkers, leerlingen en studenten die in de afgelopen 8 weken een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt, hoeven niet te testen zonder klachten.

Zelftesten bestellen

Informeer bij de school naar zelftesten of bestel ze zelf met behulp van je schoolaccount via zelftestonderwijs.nl. Hier staat ook meer informatie over zelftesten.

Zelftest positief?

Is de zelftest positief? Ga dan meteen in isolatie. Huisgenoten gaan in quarantaine. Maak een afspraak bij de GGD voor een hertest, en laat de school weten dat de zelftest positief is.

Scholenteam van GGD Amsterdam

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het scholenteam. Dit team bestaat o.a. uit jeugdartsen, -verpleegkundigen en bron- en contactonderzoekers. Zij denken mee over specifieke situaties en geven advies. Indien nodig is er ook overleg met de afdeling Infectieziekten. Voor meer algemene adviezen omtrent corona of vragen over verzuim tgv corona kunnen scholen contact opnemen met de vaste jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.

Contact en veelgestelde vragen

Het scholenteam is bereikbaar via 020 - 555 5202 (optie 2). De tijden zijn ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur, in het weekend 10.00 -17.00 uur.

Door het grote aantal besmettingen kan het druk kan zijn aan de telefoon. Daarom geven we u hier de antwoorden op de meestgestelde vragen. Wilt u alleen  iets doorgeven? Mail dan naar CoronaOmloopartsJGZ@ggd.amsterdam.nl.

Lijst

Wanneer moet een klas of groep op school in quarantaine?

Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas. Kinderen die klachten hebben, moeten wel thuis blijven. Met een negatieve zelftest mag de leerling weer naar school, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen. De GGD kan waar nodig nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Zijn er situaties dat de school moet sluiten i.v.m. oplopende coronabesmettingen?

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk onderwijs (fysiek) te laten doorgaan. Om praktische of organisatorische redenen kan het schoolbestuur besluiten een groep of klas thuisonderwijs te geven of de hele school te sluiten. De GGD kan waar nodig soms nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Hoe kan een medewerker uit het onderwijs en kinderopvang een testafspraak maken met voorrang?

Medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs krijgen nog steeds voorrang bij de testlocaties. Het prioriteitsnummer is 0800 – 8101, dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur.

Meer informatie over testen met voorrang voor zorg en onderwijs

Mag een medewerker die huisgenoot of nauw contact is van iemand met corona buiten de klas/groep les geven op school of werken in de kinderopvang?

Er zijn aparte quarantaineregels voor volwassenen. Een volwassene hoeft niet in quarantaine als hij/zij:

  • meer dan 7 dagen geleden een booster heeft gehad, óf
  • recent zelf een infectie met corona heeft doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test), óf
  • werkt in een essentieel bedrijfsproces. Overleg in dat geval met uw werkgever of leidinggevende over de richtlijnen die hiervoor gelden. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wel geldt dat als de medewerker klachten krijgt, hij/zij een (zelf)test doet en thuis blijft tot de uitslag bekend is.

Meer informatie over wanneer iemand een nauw contact is, leest u op de pagina over het bron- en contactonderzoek.

Wanneer mag iemand na een coronabesmetting weer naar school?

Na een positieve test blijft iemand minimaal 7 dagen thuis. Bij klachten telt u vanaf de dag dat de klachten begonnen. Zonder klachten telt u vanaf de dag van de positieve test. Is de positief geteste persoon na 7 dagen ook minimaal 24 uur klachtenvrij, dan mag diegene weer naar school. Het is niet nodig om een (zelf) test te laten zien met een negatieve uitslag.

Besmettingen op school

Lijst

Bij een positieve testuitslag vragen we de leerling of de ouders om zo snel mogelijk de school te informeren.

Hieronder leggen we de basisbegrippen van het BCO uit. Ook vindt u hier meer informatie per schooltype. Het is wel goed om u te realiseren dat een BCO altijd maatwerk is.

Lijst

Besmettelijke periode

Bij klachten:

  • Begin van de besmettelijke periode is 2 dagen voor de start van de klachten
  • De besmettelijke periode eindigt minimaal 7 dagen na start van de eerste klachten én pas als de persoon 24 uur klachtenvrij is.

Zonder klachten (asymptomatisch):

  • Begin van de besmettelijke periode is op de testdatum;
  • De besmettelijke periode eindigt 7 dagen na de testafname.

Voorbeeld 1: u wordt krijgt op zondag coronaklachten (verkoudheid, keelpijn, koorts of andere klachten). U bent dan vanaf de vrijdag ervoor besmettelijk (de hele dag) .

Voorbeeld 2: u heeft geen klachten en doet op zondag een zelftest met een positieve uitslag. U bent dan vanaf zondag besmettelijk (de hele dag).

Nauwe contacten

Nauwe contacten zijn mensen buiten de huisgenoten die op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m contact hebben gehad met een positief getest persoon. Ook kortere contacten met een hoog risico vallen hieronder, zoals zoenen of in het gezicht hoesten of niezen.

Overige contacten

Overige contacten zijn mensen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte op meer dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met een positief getest persoon. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand.

Basisschool (primair onderwijs)

De quarantaineregels voor kinderen zijn versoepeld. Kinderen en tieners tot en met 17 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met een besmettelijk persoon.

Uiteraard blijft het advies gelden dat zij bij (ook milde!) klachten wel thuisblijven en zich (laten) testen. Met een negatieve zelftest mag de leerling naar school, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen. Ook is het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na de laatste risicovolle blootstelling

Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas. De GGD kan waar nodig nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Lijst

Een leerling of medewerker op school is besmet met corona

De besmette leerling of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. De ouder of medewerker informeert ook de school.

Meer informatie over het bron-en contactonderzoek bij een positieve test

Informeren van de klasgenootjes/medewerkers bij besmettingen in de klas

Zijn in een klas/groep leerlingen of medewerkers besmet met corona, dan kan de school zelf de andere klasgenoten informeren. Leerlingen en medewerkers van die klas/groep hoeven niet in quarantaine. Voor het informeren van de leerlingen kunt u deze brief gebruiken.

Medewerkers die op school een nauw contact zijn van een andere volwassenen krijgen wel een quarantaine advies. U kunt hiervoor deze brief gebruiken. In de brief staan ook de uitzonderingen voor quarantaine.

Informeren van leerlingen, medewerkers en GGD bij een quarantaine

De quarantaine regels voor kinderen 0-17 jaar zijn veranderd. Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas. De GGD kan waar nodig nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Voortgezet onderwijs

Lijst

Een leerling of medewerker op school is besmet met corona

De besmette leerling of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. De ouder of medewerker informeert ook de school.

Meer informatie over het bron-en contactonderzoek bij een positieve test

Informeren van klasgenootjes en medewerkers bij besmettingen in de klas

Zijn in een klas/groep leerlingen of medewerkers besmet met corona, dan kan de school zelf de andere klasgenoten (zowel nauwe als overige contacten) informeren. De leerlingen hoeven niet in quarantaine. Voor het informeren van leerlingen kunt u deze brief gebruiken.

Medewerkers gaan na of zij nauw contact zijn van de positief geteste persoon, of een overig contact.

Informeren van leerlingen, medewerkers en GGD bij een quarantaine

De quarantaine regels voor kinderen 0-17 jaar zijn veranderd. Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas.  De GGD kan waar nodig nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Lijst

Een student of medewerker op school is besmet met corona

De besmette student of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. Ook informeert de student de opleiding.

Meer informatie over het bron-en contactonderzoek bij een positieve test

Informeren van de studenten/medewerkers bij besmettingen in de klas

De quarantaine regels voor kinderen 0-17 jaar zijn veranderd. Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas. De GGD kan waar nodig nog wel quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Onderwijspersoneel en studenten op mbo, hbo of wo van 18 jaar en ouder volgen het algemene beleid van volwassenen volgens het BCO-protocol.

Hoger onderwijs (hbo's en universiteiten)

Er zijn extra voorzorgsmaatregelen voor hbo's en universiteiten. Deze kunnen veranderen, al naar gelang de coronasituatie. Check daarom regelmatig de meest actuele regels en maatregelen voor het hoger onderwijs. Via onderstaande link vindt u informatie over wat te doen bij een coronabesmetting.

Gesprek over vaccineren

Wel of niet vaccineren is een eigen keuze. We vinden het belangrijk dat jongeren deze keuze maken op basis van betrouwbare informatie. Een open gesprek over vaccineren kan hen hierbij helpen, het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals school.

We hebben een overzicht gemaakt van de beschikbare materialen die in de klas gebruikt kunnen worden. Ook kunt u bij ons een aanvraag doen, bijvoorbeeld voor een coronacollege, of een webinar voor ouders en docenten.

Lesmateriaal en het aanbod van de GGD >


De algemene basisregels op een rij

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Algemene vragen over corona kunt u stellen bij het landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur). Voor specifieke vragen voor de GGD Amsterdam verwijzen we u naar de contactpagina.

De GGD Amsterdam heeft voor het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs hygiëneprotocollen opgesteld. Deze worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie en/of wijzigingen in de coronamaatregelen.