Pad tot huidige pagina

Scholen en corona

Lijst

Op de website Onderwijs en Kinderopvang van de Rijksoverheid vindt u veel informatie over corona. Onderwijsinstellingen uit de regio kunnen met hun vragen over corona terecht bij GGD Amsterdam.

Laatste update: 11 januari 2023

Wel of niet naar school?

Lijst

Er zijn een aantal handige hulpmiddelen om te bepalen of uw kind naar school kan:

Coronaklachten? Doe een zelftest

Voor zowel leerlingen als medewerkers op school geldt het advies om bij (ook milde!) klachten thuis te blijven en een corona(zelf)test te doen. De belangrijkste klachten die passen bij corona zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. Ook als u gevaccineerd bent, is zelftesten een goed idee. Want u kunt het virus nog steeds bij u dragen en anderen besmetten. Zie voor meer informatie over zelftesten de site van de Rijksoverheid.

Na contact met iemand met corona

Het is belangrijk om na contact met een positief getest persoon extra alert te zijn op klachten en gedurende 10 dagen na het laatste contact kwetsbare personen te vermijden. Krijgt u klachten? Blijf thuis en doe direct een coronatest, ook als u gevaccineerd of hersteld bent.

Als de zelftest negatief is

De leerling of medewerker mag naar school komen, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen.

Als de zelftest positief is

Met een positieve zelftest heeft iemand corona. Een test bij de GGD is niet meer nodig. Als u een positieve corona test hebt, ga dan meteen in isolatie en informeer uw contacten. Doe de check om te kijken wat u precies moet doen.

De medewerker of (de ouders van) de leerling informeren dus zelf hun contacten over de positieve zelftest. Het is belangrijk om (ouders van) leerlingen eraan te herinneren dat het belangrijk is om ook de school hierover te informeren.

Beschikbaar stellen van zelftesten op school

Leerlingen, studenten en onderwijspersoneel die geen klachten hebben, hoeven niet meer 2 keer per week te testen voor de zekerheid. Wel is het belangrijk dat scholen zelftesten beschikbaar stellen. Zo houden we de drempel om te testen klein.

Op www.lesopafstand.nl staat uitgelegd hoe scholen zelftesten kunnen bestellen.

Vragen over corona

Tot december 2022 was het corona scholenteam actief. Op dit moment is er geen apart corona scholenteam nodig. De schoolleiding kan met vragen terecht bij de corona bellijn: 020 - 555 5202 . Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

Voor meer algemene vragen over verzuim door corona of de gezondheid van leerlingen kunnen scholen contact opnemen met de vaste jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lijst

Wanneer moet een klas of groep op school in quarantaine?

Er geldt geen quarantaine-advies meer voor de hele groep bij veel besmettingen in een groep of klas. Kinderen die klachten hebben, moeten thuisblijven en een zelftest doen. Met een negatieve zelftest mag de leerling na 5 dagen en mits klachtenvrij weer naar school. Het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen.

De GGD kan in uitzonderlijke gevallen  quarantaine van een groep of klas adviseren. Dat is een advies op maat.

Zijn er situaties dat de school moet sluiten i.v.m. oplopende coronabesmettingen?

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk onderwijs (fysiek) te laten doorgaan. Om praktische of organisatorische redenen kan het schoolbestuur besluiten een groep of klas thuisonderwijs te geven of de hele school te sluiten.

Kan een medewerker uit het onderwijs en kinderopvang een testafspraak maken met voorrang?

Medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs hebben geen voorrang meer bij coronatesten bij de GGD. Zij kunnen bij klachten een zelftest doen. Zie voor meer informatie over zelftesten de site van de Rijksoverheid.

Mag een medewerker die huisgenoot of nauw contact is van iemand met corona buiten de klas/groep les geven op school of werken in de kinderopvang?

Ja, dat mag. Wel is het belangrijk de gezondheid extra goed in de gaten te houden en een test te doen als er klachten ontstaan. Vermijd contact met ouderen en kwetsbaren tot 10 dagen na de het laatste contact met de persoon die corona heeft. Zie ook:  https://mijnvraagovercorona.nl/.

Wanneer mag iemand na een coronabesmetting weer naar school?

Zodra de isolatie voorbij is mag iemand weer naar school. Het is niet nodig om een zelftest te laten zien met een negatieve uitslag. Kijk op https://mijnvraagovercorona.nl/  bij “mijn (zelf)test is positief ” om te bepalen hoelang de isolatie duurt.

Besmettingen op school

Lijst

Bij een positieve zelftest moet de medewerker of leerling in isolatie. De medewerker of (de ouders van) de leerling informeren zelf hun contacten over de positieve zelftest. Het is belangrijk om (ouders van) leerlingen eraan te herinneren dat zij ook de school daarover informeren.

Hieronder vindt u meer informatie per schooltype.

Basisschool (primair onderwijs) en voortgezet onderwijs

Als er 1 of meer besmettingen (leerlingen en/of medewerkers) in de klas zijn., informeer dan de hele klas. Zo kan iedereen die (mogelijk) in contact is geweest met deze persoon/personen extra goed letten op klachten en contact met kwetsbare personen vermijden. U kunt hiervoor deze brieven gebruiken:

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HBO/universiteit)

Als een student of medewerker zich meldt met een positieve coronatestuitslag, dan kan de onderwijsinstelling de medestudenten en/of medewerkers met een brief waarschuwen om alert te zijn op klachten. Deze brief kan worden gestuurd aan de studenten en collega’s waar degene mogelijk contact mee heeft gehad in de 48 uur voorafgaand aan de eerste klachten of positieve test.

Onderwijspersoneel en studenten op MBO , HBO of universiteit volgen het algemene beleid van volwassenen volgens het BCO-protocol.

Zie voor meer informatie: https://mijnvraagovercorona.nl/

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.