Pad tot huidige pagina
basisschool gaat weer open na lockdown.

Scholen veilig open

3 maart 2021

Basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en kinderdagverblijven zijn weer open. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zijn er extra richtlijnen van de overheid en is het bron- en contactonderzoek voor kinderen aangescherpt.

Generiek kader

Het RIVM heeft een generiek kader opgesteld voor kinderopvang en basisscholen. Hierin staan aanvullende maatregelen om de overdracht van het coronavirus op school zoveel mogelijk te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van vaste groepjes, gespreide pauzes en het dragen van mondkapjes in de gangen door leerlingen in groep 7 en 8.

Verkoudheidsklachten

Vanaf 8 februari gelden de volgende regels bij verkoudheidsklachten:

 • Kinderen op de basisschool blijven thuis en laten zich testen als ze verkouden zijn of andere klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met verkoudheidsklachten wel naar de opvang, maar moeten thuisblijven als de klachten verergeren met koorts en/of benauwdheid.
 • Is een kind onderdeel van een bron- en contactonderzoek? Dan blijft het kind altijd thuis met milde klachten en laat het zich testen, ongeacht de leeftijd.

Of kinderen tot en met groep 8 wel of niet naar kinderopvang/school kunnen, is schematisch weergegeven in deze beslisboom van BOiNK.

Bron- en contactonderzoek aangepast

De regels voor het bron- en contactonderzoek (BCO) zijn aangepast. Kinderen gaan nu, net als volwassenen, in quarantaine nadat zij nauw contact hebben gehad met een positief getest persoon. Ook is het advies om kinderen vaker te testen. Hierdoor wordt beter zicht gehouden op de verspreiding van het coronavirus.

Wat zijn nauwe contacten op school?

Nauwe contacten zijn mensen met wie de positief geteste persoon (tijdens de besmettelijke periode) op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact heeft gehad. Nauwe contacten op school zijn bijvoorbeeld:

 • Kinderen die met de positief geteste persoon in hetzelfde groepje zaten.
 • Kinderen die nauw hebben samengewerkt met de positief geteste persoon.
 • Kinderen die tijdens de pauzes intensief contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.
 • Luizenouders, leesouders, logopedisten en andere externe helpers op school die nauw contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.
 • Medewerkers in de koffiekamer of tijdens een vergadering die nauw contact hebben gehad met een positief geteste medewerker.

Belangrijk om te weten: een bron- en contactonderzoek is maatwerk. Bovenstaande punten zijn slechts voorbeelden, de situatie kan per school verschillen.

Wat zijn overige contacten?

Overige contacten zijn mensen met wie de positief geteste persoon (tijdens de besmettelijke periode) langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte op meer dan 1,5 meter afstand contact heeft gehad. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand.

Wat is de besmettelijke periode?

Iemand is besmettelijk vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten.

BCO bij positief geteste leerling/leerkracht

Bij een positieve test start de GGD direct een bron- en contactonderzoek. Gaat het om een kind of leerkracht op de basisschool? Dan nemen we contact op met de school. Samen bekijken we of het mogelijk is om te achterhalen met wie de positief geteste persoon tijdens de besmettelijke periode in nauw contact is geweest.

 • Is het mogelijk om de nauwe contacten op school te inventariseren, dan gaan alleen de nauwe contacten in quarantaine. Zij ontvangen hierover een brief van GGD Amsterdam.
 • Is het niet mogelijk, dan gaat de hele klas inclusief de leerkracht in quarantaine.
 • Bij meerdere besmettingen in een klas gaat de hele klas in quarantaine.

Belangrijk om te weten: een bron- en contactonderzoek is altijd maatwerk.

Quarantaine voor nauwe contacten

Leerlingen gaan 10 dagen in quarantaine, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste persoon. Op de 5e dag van de quarantaine kunnen ze een test doen bij de GGD. Het telefoonnummer voor de afspraak krijgen ze via het bron- en contactonderzoek. Bij een negatieve test mogen de kinderen de volgende dag weer naar school.

Ook medewerkers gaan 10 dagen in quarantaine. Zij doen 2 testen: een zo snel mogelijk en een op de 5e dag.  Is de uitslag van de test op de 5e dag negatief, dan kunnen ze weer naar school. Medewerkers kunnen met voorrang een LAMP-sneltest doen in de GGD- teststraat in de RAI.

Als leerlingen en medewerkers ervoor kiezen zich niet te laten testen op dag 5 dan maken zij de volledige quarantaineperiode van 10 dagen af.

Overzicht testen van nauwe contacten (leerlingen en medewerkers)

Nauwe contacten gaan in quarantaine. Medewerkers kunnen direct 2 testen inplannen: test 1 (zo snel mogelijk) om een mogelijke infectie met het coronavirus vast te stellen en test 2 (op de 5e dag van de quarantaine) om eerder uit quarantaine te kunnen. Kinderen doen alleen test 2 op de 5e dag van de quarantaine.

 • Test 1 of test 2 geeft een positieve uitslag: de GGD neemt contact op voor een bron- en contactonderzoek. De quarantaine wordt isolatie.
 • Test 1 geeft een negatieve uitslag: er is op dat moment (nog) geen infectie, maar het nauwe contact mag nog niet uit quarantaine. Hij/zij kan nog ziek of besmettelijk worden.
 • Test 2 geeft een negatieve uitslag: het nauwe contact mag weer uit quarantaine. Hij/zij moet nog wel 5 dagen alert blijven op het ontstaan van coronaklachten en contact met kwetsbare personen vermijden.

Ontstaan er tussentijds klachten? Maak dan direct een afspraak voor een coronatest.

Overige contacten

Overige contacten  hoeven niet in quarantaine en mogen naar school en kinderopvang komen. Wel is het dringend advies om zich te laten testen op of na de 5e dag na het contact met de positief geteste persoon, ook als zij geen klachten hebben. Overige contacten hoeven niet thuis te blijven om te wachten op de testuitslag. Ontstaan er tussentijds klachten? Maak dan direct een afspraak voor een coronatest.