Pad tot huidige pagina
basisschool gaat weer open na lockdown.

Basisschool veilig open

21 september 2021

Basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en scholen voor speciaal onderwijs zijn open. U vindt hier een overzicht van de actuele coronaregels.

Bekijk de coronaregels in het onderwijs vanaf 25 september

Advies voor preventieve zelftesten

Medewerkers die niet-beschermd zijn, worden dringend verzocht om 2 keer in de week thuis een preventieve zelftest te doen. Hoe u zo'n test het beste kunt afnemen, leggen we uit in deze video.

Een positief geteste leerling/leerkracht

In het bron- en contactonderzoek op school wordt een onderscheid gemaakt tussen beschermd (immuun) en niet-beschermd (niet-immuun). Iemand is beschermd als hij/zij:

 • meer dan 14 dagen geleden de tweede prik van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer of Moderna heeft gehad, of
 • meer dan 28 dagen geleden een prik met Janssen heeft gehad, of
 • meer dan 14 dagen geleden één vaccinatie (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) heeft gehad en daarvoor COVID-19 heeft doorgemaakt, of
 • de afgelopen 6 maanden COVID-19 heeft doorgemaakt.

Vanaf 20 september 2021 hoeven leerlingen niet meer in quarantaine als een klasgenoot of leraar COVID-19 heeft. In sommige gevallen zal nog wel quarantaine worden geadviseerd. Hieronder vindt u het actuele advies voor kinderen (0-12 jaar) en medewerkers bij een besmetting op school.

Advies voor de leerlingen 0-12 jaar

Als een leerling of de leerkracht van een groep positief test, worden de andere leerlingen en hun ouders geïnformeerd dat er een besmetting in de groep is. De leerlingen krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat. Leerlingen die geen klachten hebben mogen naar school komen.

In sommige gevallen geldt nog wel een quarantaine advies, zoals:

 • bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas. Overleg met het scholenteam van de GGD als er 3 of meer besmettingen zijn op school.
 • als kinderen nauw contact hebben gehad met de positief geteste persoon in de privésfeer. Bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd.

Bekijk de informatiebrief voor leerlingen van het RIVM.

Als een gezinslid een verhoogd risico heeft op een ernstig beloop van COVID-19, is het raadzaam dat de ouder contact opneemt met de GGD, bij voorkeur met de jeugdarts van de school.

Advies voor medewerkers die nauw contact zijn


Nauwe contacten zijn mensen met wie de positief geteste persoon (tijdens de besmettelijke periode) op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact heeft gehad.

 1. De medewerker is immuun/beschermd: medewerkers die immuun zijn krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat. Medewerkers die geen klachten hebben, mogen naar het werk komen.
 2. De medewerkers is niet immuun/beschermd: medewerkers die niet-immuun zijn, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij kunnen op of na dag 5 na het laatste risicovolle contact een test doen. Als de uitslag negatief is, mogen ze eerder uit quarantaine.

Denk naast de vaste leerkracht ook aan:

 • Luizenouders, leesouders, logopedisten en andere externe helpers op school die nauw contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.
 • Medewerkers in de koffiekamer of tijdens een vergadering die nauw contact hebben gehad met een positief geteste medewerker.

Bekijk de informatiebrief voor nauwe contacten in kinderopvang en scholen van het RIVM.

Advies voor medewerkers die overig (niet nauw) contact zijn

Overige contacten zijn mensen met wie de positief geteste persoon (tijdens de besmettelijke periode) langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte op meer dan 1,5 meter afstand contact heeft gehad. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand.

Medewerkers die een overig (niet nauw) contact op school zijn, wordt geadviseerd hun gezondheid in de gaten te houden en te testen bij klachten.

Wie doet wat bij een besmetting op school?


Dit doet de school

De school informeert de ouders en de medewerkers bij een besmetting. Als er meerdere besmettingen zijn op school, neemt de school contact op met de GGD.  Mogelijk is aanvullend beleid (zoals quarantaine) nodig.

Om vertraging in het proces zo veel mogelijk te beperken vragen wij de school om onderstaande informatie uit te vragen bij de positief geteste leerling of leerkracht:

 • Is de persoon positief getest op corona?
 • Heeft de persoon wel/geen klachten die passen bij corona?
 • Wat was de eerste ziektedag?
 • Wanneer was de persoon op school?

Daarna neemt de school contact op met het scholenteam van de GGD. Op basis van bovenstaande informatie kan de GGD een advies geven. Door snel en adequaat te handelen kunnen we de verspreiding van het coronavirus stoppen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de besmette leerling of de besmette medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste persoon in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling of medewerker buiten school op een dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad met vrienden die niet-beschermd zijn? Dan gaan zij ook in quarantaine.
 • Of de persoon in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders/informeert de medewerker de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert de nauwe contacten die ook in quarantaine gaan.

Goed om te weten: een bron- en contactonderzoek is maatwerk. Het kan dus zijn dat het uiteindelijke GGD-advies iets anders uitvalt.

Een testafspraak maken kan via 0800 - 1202 of www.coronatest.nl.