Pad tot huidige pagina
basisschool gaat weer open na lockdown.

Basisschool veilig open

8 juni 2021

Basisscholen, kinderdagverblijven en scholen voor speciaal onderwijs zijn weer open. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zijn er extra maatregelen en is het bron- en contactonderzoek voor kinderen aangescherpt.

Een positief geteste leerling/leerkracht

Na een positieve test start de GGD een bron- en contactonderzoek op maat. Gaat het om een kind of leerkracht op de basisschool? Dan is er ook contact met de school. Samen bekijken we of het mogelijk is om te achterhalen wie de nauwe contacten van de positief geteste persoon zijn geweest.

 • Kunnen we de nauwe contacten op school inventariseren? Dan gaan alleen zij in quarantaine. Zij ontvangen hierover een brief van GGD Amsterdam.
 • Is dit niet mogelijk, dan gaat de hele klas inclusief de leerkracht in quarantaine.
 • Bij meerdere besmettingen in een klas gaat de hele klas in quarantaine.

Dit doet de school

Om vertraging in het proces zo veel mogelijk te beperken vragen wij de school om onderstaande informatie uit te vragen bij de positief geteste leerling of leerkracht:

 • Is de persoon positief getest op corona?
 • Heeft de persoon wel/geen klachten die passen bij corona?
 • Wat was de eerste ziektedag?
 • Wanneer was de persoon op school?

Daarna neemt de school zo snel mogelijk contact op met het scholenteam van de GGD. Op basis van bovenstaande informatie kan de GGD een versneld advies geven. Door snel en adequaat te handelen kunnen we de verspreiding van het coronavirus stoppen.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt:

 • Hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling buiten school op een dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad met vrienden? Dan gaan zij ook in quarantaine.
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

De GGD informeert de nauwe contacten die ook in quarantaine gaan.

Bron- en contactonderzoek op school

De regels voor het bron- en contactonderzoek (BCO) zijn aangepast. Kinderen gaan nu, net als volwassenen, in quarantaine na nauw contact met een positief getest persoon. Ook is het advies om kinderen vaker te testen. Hierdoor wordt beter zicht gehouden op de verspreiding van het coronavirus.

In het bron- en contactonderzoek op school wordt een onderscheid gemaakt tussen nauwe en overige contacten. Ook de besmettelijke periode is belangrijk.

Nauwe contacten op school

Nauwe contacten zijn mensen met wie de positief geteste persoon (tijdens de besmettelijke periode) op één dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact heeft gehad. Nauwe contacten op school zijn bijvoorbeeld:

 • Kinderen die met de positief geteste persoon in hetzelfde groepje zaten.
 • Kinderen die nauw hebben samengewerkt met de positief geteste persoon.
 • Kinderen die tijdens de pauzes intensief contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.
 • Luizenouders, leesouders, logopedisten en andere externe helpers op school die nauw contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.
 • Medewerkers in de koffiekamer of tijdens een vergadering die nauw contact hebben gehad met een positief geteste medewerker.

Belangrijk om te weten: een bron- en contactonderzoek is maatwerk. Bovenstaande punten zijn slechts voorbeelden, de situatie kan per school verschillen.

Overige contacten

Overige contacten zijn mensen met wie de positief geteste persoon (tijdens de besmettelijke periode) langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte op meer dan 1,5 meter afstand contact heeft gehad. Of korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand.

Besmettelijke periode

Iemand is besmettelijk vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten.

Nauwe contacten: in quarantaine

Alle nauwe contacten gaan in quarantaine. Medewerkers kunnen direct 2 testen inplannen via het nummer dat ze van de GGD krijgen: test 1 (zo snel mogelijk) om een mogelijke infectie met het coronavirus vast te stellen en test 2 (op de 5e dag van de quarantaine) om eerder uit quarantaine te kunnen. Kinderen doen alleen test 2 op de 5e dag van de quarantaine.

 • Test 1 of test 2 geeft een positieve uitslag: de GGD neemt contact op voor een bron- en contactonderzoek. De quarantaine wordt isolatie.
 • Test 1 geeft een negatieve uitslag: er is op dat moment (nog) geen infectie, maar het nauwe contact mag nog niet uit quarantaine. Hij/zij kan nog ziek of besmettelijk worden.
 • Test 2 geeft een negatieve uitslag: het nauwe contact mag weer uit quarantaine. Hij/zij moet nog wel 5 dagen alert blijven op het ontstaan van coronaklachten en contact met kwetsbare personen vermijden.

Ontstaan er tussentijds klachten? Maak dan direct een afspraak voor een coronatest.

Leerlingen en medewerkers die zich niet laten testen op dag 5, maken de volledige quarantaineperiode van 10 dagen af.

Overige contacten: extra testen

Overige contacten hoeven niet in quarantaine en mogen naar school en kinderopvang komen. Wel is het dringend advies om zich te laten testen op of na de 5e dag na het contact met de positief geteste persoon, ook zonder klachten. Overige contacten hoeven niet thuis te blijven om te wachten op de testuitslag. Ontstaan er tussentijds klachten? Maak dan direct een afspraak voor een coronatest.