Pad tot huidige pagina

Corona(besmetting) in het hoger onderwijs

3 januari 2022

Er zijn extra voorzorgsmaatregelen voor hbo's en universiteiten. Deze kunnen veranderen, al naar gelang de coronasituatie. Check daarom regelmatig de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele regels en maatregelen voor het hoger onderwijs. Op deze pagina vindt u informatie over wat te doen bij een coronabesmetting.

Preventief testen in het hoger onderwijs

Studenten en medewerkers worden dringend verzocht om 2 keer per week thuis een preventieve zelftest te doen. Deze zijn gratis te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Is de zelftest positief? Ga dan direct in isolatie en neem contact op met de GGD voor een hertest. Meer informatie over zelftesten.

Wat te doen bij een besmetting in het hoger onderwijs

De positief geteste persoon gaat thuis in isolatie en krijgt advies van de GGD.  Een student of medewerker waarschuwt zelf iedereen waarmee hij/zij nauw contact gehad heeft in de besmettelijke periode. Deze mensen moeten in quarantaine. Als een student of medewerker in de besmettelijke periode op school geweest is, dan informeert hij/zij zelf de school hierover.

Hieronder vindt u de specifieke adviezen voor de nauwe en overige contacten op school.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerde contacten. Concreet betekent dit dat het advies voor iedereen hetzelfde is.

Nauwe contacten

Een student of medewerker waarschuwt zelf iedereen waarmee hij/zij nauw contact gehad heeft in de besmettelijke periode. Studenten  en medewerkers die in nauw contact met de positief geteste persoon zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.

Bovendien geldt het volgende testadvies:

 • Meteen een zelftest. Testen is belangrijk om het virus zo snel mogelijk op te sporen en de verspreiding te stoppen. Daarom doe je meteen een zelftest nadat je hebt gehoord dat je in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft.
  • Is de zelftest positief? Ga dan direct in isolatie. Ook je huisgenoten blijven thuis. Neem contact op met de GGD voor een hertest via 0800-1202 of coronatest.nl.
  • Is de zelftest negatief? Dan blijf je nog wel in quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en alsnog ziek kunt worden.
 • Op dag 5 een coronatest bij de GGD. Doe 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, een coronatest bij de GGD. Is de testuitslag negatief dan mag je uit quarantaine. Een testafspraak bij de GGD maak je via 0800-1202 of coronatest.nl.
 • Testen bij klachten: krijgt je klachten die passen bij corona, doe dan meteen een zelftest. Ook als je eerder negatief getest bent of als je opnieuw gezondheidsklachten hebt. Als de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD voor een hertest. Blijf thuis tot de testuitslag bekend is. Ook je huisgenoten blijven thuis.

Een testafspraak bij de GGD maak je via 0800 - 1202 of coronatest.nl.

Adviezen overige contacten

Studenten en medewerkers die een overig (niet nauw) contact op school zijn, krijgen het advies om hun gezondheid in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij corona, Doe dan meteen een zelftest. Ook als je eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft.

Is de zelftest positief? Maak dan meteen een afspraak bij de GGD voor een hertest. Is de testuitslag van de GGD ook positief, ga dan meteen in isolatie. Ook je huisgenoten blijven thuis. Een testafspraak bij de GGD maak je via 0800-1202 of coronatest.nl.

Samenwerking tussen hogeschool/universiteit en de GGD

Dit doet de GGD

De GGD neemt indien mogelijk contact op met de positief geteste persoon en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste persoon in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor huisgenoten en nauwe contacten.

De GGD neemt contact op met de universiteit/hogeschool als zij geïnformeerd zijn over onderlinge en voortgaande transmissie. De GGD geeft dan adviezen en leefregels voor overige studenten en medewerkers. De hogeschool/universiteit neemt contact op met de GGD indien er meerdere besmettingen zijn. De GGD kan adviseren dat bepaalde groepen in quarantaine gaan.

De adviezen die de GGD geeft zijn altijd leidend.

Dit doet de universiteit/hogeschool

Een student of medewerker meldt zelf de positieve uitslag aan de onderwijsinstelling. Is de student en/of medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan adviseert GGD Amsterdam de onderwijsinstelling om de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste student of medewerker te informeren. Dat kan met onderstaand bericht.

De besmettelijke periode is tot 48 uur voorafgaand aan de start van klachten of de positieve test.

Overleg met de GGD als er  meerdere besmettingen in een klas/ leerjaar zijn.

Bericht dat universiteit of hogeschool kan gebruiken bij een besmetting

Beste student,
Je krijgt deze brief omdat je op de campus bij iemand in de buurt bent geweest die corona heeft. In deze brief geven wij je meer informatie en regels om op te volgen. Zo help je voorkomen dat de mensen om jou heen besmet raken.

Wat betekent dit voor jou?

Je kunt besmet zijn met het coronavirus. Omdat die kans klein is, mag je wel naar school zolang je geen klachten hebt. Houd je gezondheid de komende 10 dagen extra goed in de gaten. Krijg je klachten die bij corona passen zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Doe dan meteen een zelftest. Ook als je eerder negatief getest bent of als je opnieuw gezondheidsklachten hebt. Heb je kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan een testafspraak bij de GGD. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.

Bij een positieve zelftest maak je meteen een testafspraak bij de GGD voor een hertest. Blijf thuis tot je de testuitslag weet. Je huisgenoten blijven ook thuis.

Een testafspraak bij de GGD maak je via 0800-1202 of coronatest.nl.

Denk aan de basisregels en volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.

Leefregels

Het is belangrijk dat je de leefregels opvolgt. Zo help je voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om jou heen besmet raken.

Activiteiten

Als je geen klachten hebt, mag je naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten.

Hygiëne

 • Was regelmatig je handen met water en zeep en doet dit in ieder geval:
  o na hoesten en niezen
  o nadat je op het toilet bent geweest
  o voor het (bereiden van) eten.
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heb je geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van je elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna je handen.

Heb je nog vragen over het coronavirus of twijfel je over je klachten, bel dan met de GGD in jouw regio. GGD Amsterdam: 020-55 55 202.

Wel of niet naar de universiteit/hogeschool?

Wat te doen als een huisgenoot coronaklachten heeft? Of na terugkomst uit het buitenland? Met de handige quarantainecheck (NL/EN) van de Rijksoverheid kunnen studenten en medewerkers zelf checken wanneer ze in quarantaine moeten of zich moeten laten testen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met GGD Amsterdam. We helpen u graag verder.

Informatie over vaccineren: