Pad tot huidige pagina

Corona(besmetting) in het hoger onderwijs

21 september 2021

De hbo’s en universiteiten zijn weer open. Goed nieuws voor studenten en medewerkers. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen om dit zo veilig mogelijk te doen. Deze kunnen veranderen, al naar gelang de coronasituatie. Check daarom regelmatig de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele regels en maatregelen voor het hoger onderwijs. Op deze pagina vindt u informatie over wat te doen bij een coronabesmetting.

Bekijk de coronaregels in het onderwijs vanaf 25 september

Preventief testen in het hoger onderwijs

Studenten en medewerkers die niet-beschermd zijn, worden dringend verzocht om 2 keer per week thuis een preventieve zelftest te doen. Deze zijn gratis te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Is de zelftest positief? Ga dan direct in isolatie en neem contact op met de GGD voor een hertest. Meer informatie over zelftesten.

Onderscheid beschermd en niet-beschermd

Na een positieve test bij de GGD of een commerciële aanbieder, start de GGD een bron- en contactonderzoek (BCO). Hierbij maken we onderscheid tussen beschermde en niet-beschermde personen. Iemand is beschermd als hij/zij:

 • meer dan 14 dagen geleden de tweede prik van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer of Moderna heeft gehad, of
 • meer dan 28 dagen geleden een prik met Janssen heeft gehad, of
 • meer dan 14 dagen geleden één vaccinatie (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) heeft gehad en daarvoor COVID-19 heeft doorgemaakt, of
 • in de afgelopen 6 maanden COVID-19 heeft doorgemaakt.

Let op: een positieve zelftest moet altijd bevestigd worden door een test bij de GGD voordat er een BCO start.

Wat te doen bij een besmetting in het hoger onderwijs

De positief geteste persoon gaat thuis in isolatie.

 • Niet-beschermde medewerkers en studenten die nauw contact hebben gehad met de positief geteste persoon (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter), gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De quarantaine kan worden verkort met een coronatest bij de GGD op of na dag 5 na het laatste contact.
 • Beschermde medewerkers en studenten die nauw contact hebben gehad met de positief geteste persoon, hoeven niet in quarantaine en mogen naar de universiteit/hogeschool komen. Maak bij klachten direct een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.
 • De medewerkers en studenten die overig contact zijn, mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Maak bij klachten direct een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de positief geteste persoon en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste persoon in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor huisgenoten en nauwe contacten.

De GGD neemt contact op met de universiteit/hogeschool als er sprake is van onderlinge en voortgaande transmissie. De GGD geeft dan adviezen en leefregels voor overige studenten en medewerkers.

De GGD informeert zowel de beschermde als niet-beschermde nauwe contacten over quarantaine-adviezen en leefregels.

De adviezen die de GGD geeft zijn altijd leidend.

Dit doet de universiteit/hogeschool

Een student of medewerker kan de positieve uitslag zelf melden aan de onderwijsinstelling. Is de student en/of medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan adviseert GGD Amsterdam de onderwijsinstelling om de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste student of medewerker te informeren. Dat kan met onderstaand bericht.

De besmettelijke periode is tot 48 uur voorafgaand aan de start van klachten of de positieve test.

Bericht dat universiteit of hogeschool kan gebruiken bij een besmetting

Beste student,
Je krijgt deze brief omdat je op de campus bij iemand in de buurt bent geweest die corona heeft. In deze brief geven wij je meer informatie en regels om op te volgen. Zo help je voorkomen dat de mensen om jou heen besmet raken.

Wat betekent dit voor jou?

Je kunt besmet zijn met het coronavirus. Omdat die kans heel klein is, mag je wel naar school zolang je geen klachten hebt. Houd je gezondheid de komende 10 dagen extra goed in de gaten. Krijg je klachten die bij corona passen zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is, blijf je thuis en heb je geen contact met mensen buiten het huishouden.

Leefregels

Het is belangrijk dat je de leefregels opvolgt. Zo help je voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om jou heen besmet raken.

Activiteiten

Als je geen klachten hebt, mag je naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten.

Hygiëne

 • Was regelmatig je handen met water en zeep en doet dit in ieder geval:
  o na hoesten en niezen
  o nadat je op het toilet bent geweest
  o voor het (bereiden van) eten.
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heb je geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van je elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna je handen.

Heb je nog vragen over het coronavirus of twijfel je over je klachten, bel dan met de GGD in jouw regio. GGD Amsterdam: 020-55 55 202.

Wel of niet naar de universiteit/hogeschool?

Wat te doen als een huisgenoot coronaklachten heeft? Of na terugkomst uit het buitenland? Met de handige quarantainecheck (NL/EN) van de Rijksoverheid kunnen studenten en medewerkers zelf checken wanneer ze in quarantaine moeten of zich moeten laten testen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met GGD Amsterdam. We helpen u graag verder.

Informatie over vaccineren: