Pad tot huidige pagina

Scholen en corona

Lijst

Het aantal coronameldingen in de regio Amsterdam-Amstelland stijgt. Hierdoor krijgen steeds meer scholen in de regio te maken met leerlingen of medewerkers die positief zijn getest voor COVID-19. Op deze pagina vindt u informatie over de richtlijnen bij een besmetting op school. Daarnaast kunt u meer lezen over het belang van goede ventilatie en hygiëne.

Laatste update: 19 oktober 2020

Afbeelding

Besmetting op school

De GGD Amsterdam neemt altijd zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon. Hiermee willen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. Door het grote aantal coronameldingen is de werkwijze van het bron- en contactonderzoek (BCO) momenteel aangepast. We werken nu meer samen met de (ouders van) de besmette persoon. Ook de school levert een waardevolle bijdrage.

Hoe het BCO rondom een school precies verloopt verschilt per schooltype. Dit komt omdat er per leeftijdscategorie andere regels gelden omtrent het afstand houden. Hieronder kunt u per schooltype zien wat dit voor uw school betekent.

Goed om te weten:

Een positief geteste leerling/student of medewerker is geen medische reden om  de school te sluiten.

Zijn er 3 of meer positief geteste leerlingen/studenten in een klas? Neem dan contact op met de GGD om te bespreken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Primair onderwijs

Afstandsregel: kinderen spelen nauwelijks een rol bij de verspreiding van het coronavirus. Daarom hoeven jonge kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand te houden. Niet tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen.

Een leerling is positief getest

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Klasgenoten mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Ook leerkrachten en andere medewerkers die contact met het positief geteste kind hebben gehad kunnen naar school, maar moeten hun gezondheid extra in de gaten houden.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt:

 • Hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

Dit wordt van school verwacht

Is het kind in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de groep van het positief geteste kind en de medewerkers die contact met het kind hebben gehad. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. De kinderen uit de klas van de positief geteste medewerker mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten hebben die passen bij COVID-19. Ook collega’s die niet nauw in contact zijn geweest kunnen naar school, maar moeten hun gezondheid extra in de gaten houden.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt::

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de medewerker zelf zijn nauwe contacten. Dit gebeurt met de brief voor nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

Dit wordt van school verwacht

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de groep van de positief geteste medewerker. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Collega’s die nauw contact zijn (>15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Nauwe contacten worden door de medewerker zelf geïnformeerd.


Voortgezet onderwijs

Afstandsregel: jongeren van 13 tot 18 jaar (op het voortgezet onderwijs) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.

Een leerling is positief getest

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige medewerkers en klasgenoten mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt:

 • Hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

Dit wordt van school verwacht

Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste leerling. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. Nauwe contacten worden door de ouders van de leerling geïnformeerd.

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste medewerker zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de medewerker zelf zijn nauwe contacten. Dit gebeurt met de brief voor nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

Dit wordt van school verwacht

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de brieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld:

Medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (>15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Nauwe contacten worden door de positief geteste medewerker geïnformeerd.


MBO

Afstandsregel: de algemene basisregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden geldt voor alle studenten op het MBO, ongeacht hun leeftijd.

Een student is positief getest

De positief geteste student gaat thuis in isolatie. Mede-studenten en medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de student en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste student in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de student zelf zijn nauwe contacten. Dit gebeurt met de brief voor nauwe contacten.
 • Of de student in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de student zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

Dit wordt van school verwacht

Is de student in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste student en de medewerkers die geen nauw contact met de student hebben gehad. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken.

Medestudenten en medewerkers die in nauw contact met de student zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste student. Nauwe contacten worden door de student zelf geïnformeerd.

Een medewerker is positief getest

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Medewerkers en studenten die in nauw contact met deze medewerker zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. De overige studenten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de medewerker in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de privé-situatie.
 • De nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de medewerker zelf zijn nauwe contacten. Dit gebeurt met de brief voor nauwe contacten.
 • Of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

Dit wordt van school verwacht

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de studenten uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker. Hiervoor kunt u de brief voor overige contacten gebruiken. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden vallen onder de overige contacten en ontvangen deze brief.

Medewerkers en studenten die nauw contact zijn (>15 minuten <1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Nauwe contacten worden door de medewerker geïnformeerd.


Ondersteuning vanuit de GGD Amsterdam

Het is niet nodig om als school een eigen protocol op te stellen voor het geval iemand op school besmet raakt met het coronavirus. Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus razendsnel gaan, loopt u de kans dat het protocol snel veroudert. De GGD Amsterdam opereert altijd vanuit de meest actuele medische richtlijnen en werkt samen met alle scholen in de regio.

Jeugdartsen en -verpleegkundigen

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het team jeugdartsen en - verpleegkundigen van de GGD Amsterdam. Zij zijn bereikbaar via het keuzemenu voor scholen op 020 - 555 5202. Zij denken met scholen mee over hun specifieke situatie en stemmen af met het BCO voor eventuele aanvullende maatregelen. Scholen kunnen ook contact opnemen met hun vaste jeugdarts.

Webinars

Daarnaast organiseert de GGD Amsterdam ook webinars voor onderwijspersoneel en Q&A’s voor ouders. Dit laatste kan handig zijn als er veel zorgen leven onder ouders of als er onrust op school is.

Ventilatie in scholen

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Het verkleint ook de kans op de verspreiding van ziekteverwekkers. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van corona. Volgens het RIVM is het vooralsnog niet nodig om af te wijken van de huidige eisen voor ventilatie. Er zijn wel aanvullende technieken voor ventilatie geformuleerd.

De website lesopafstand.nl biedt actuele informatie over de richtlijnen voor ventilatie in verband met corona. Deze website is een initiatief van onder andere het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-Raad en de MBO-Raad.

Adviezen voor hygiëne

De GGD Amsterdam heeft voor het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs hygiëneprotocollen opgesteld. Deze worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie en/of wijzigingen in de coronamaatregelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Gaan er leerlingen, studenten of medewerkers in de herfstvakantie naar een oranje of rood gebied? In onze veelgestelde vragen leest u de actuele regels voor quarantaine.