Pad tot huidige pagina

Corona in cijfers in Amsterdam-Amstelland

Lijst

In dit coronadashboard deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers over het aantal afgenomen coronatesten en vastgestelde coronabesmettingen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam (ook in stadsdelen), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Afbeelding

Positief geteste personen

Week 01 | laatste update: 13 januari 2021

Per gemeente

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf.

Per stadsdeel van Amsterdam

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf.

Duiding van de cijfers

In week 1 (4 januari t/m 10 januari) is het aantal positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland met 12% gedaald vergeleken met de week daarvoor.  Het aantal meldingen binnen onze veiligheidsregio nam af in de gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn en nam toe in de gemeente Amstelveen. De gemeenten  Aalsmeer, Amsterdam, Diemen en Amstelveen bevonden  zich tussen de risiconiveaus ‘Ernstig’ en ‘Zeer Ernstig’, gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn bevonden zich tussen de risiconiveaus ‘Zorgelijk’ en ‘Ernstig’.

Binnen Amsterdam werd een toename gezien in stadsdeel Centrum en een afname in alle overige stadsdelen. Nieuw-West bevond zich boven het risiconiveau ‘Zeer Ernstig’, de overige stadsdelen bevonden zich tussen de risiconiveaus ‘Ernstig’ en ‘Zeer Ernstig’.

Risiconiveaus en bijbehorende signaalwaarden

  • Zeer ernstig: > 250*
  • Ernstig: 150 - 250*
  • Zorgelijk: 50 - 150*
  • Waakzaam: < 50*

* positieve testen per 100.000 inwoners

Per gemeente (per 100.000 inwoners)

Deze grafiek is ook te downloaden als leesbare pdf.

Goed om te weten

Het aantal positieve testen is een belangrijk aspect bij het bepalen van het risiconiveau, maar niet het enige. Er wordt ook gekeken naar zaken als de snelheid van de verspreiding, de beschikbaarheid van de zorg, en het bron- en contactonderzoek. Meer informatie over risiconiveaus vindt u in het landelijk dashboard.

Per stadsdeel (per 100.000 inwoners)

Deze grafiek is ook te downloaden als leesbare pdf.

Afbeelding

Testen op GGD-locaties

Week 01 | laatste update: 13 januari 2021

Per gemeente

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf.

Per stadsdeel van Amsterdam

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf.

Duiding van de cijfers

Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich bij een GGD-testlocatie laat testen is afgenomen ten opzichte van vorige week. Het percentage testen met een positieve uitslag is gelijk gebleven. De daling in testen werd gezien in alle gemeenten binnen onze veiligheidsregio en in alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam.

Het aantal afgenomen testen ligt op dit moment ver onder het niveau van begin december. Er worden relatief minder mensen getest in Noord, Nieuw-West en Zuidoost in vergelijking met de overige stadsdelen .

Verloop per gemeente (per 100.000 inwoners)

Deze grafiek is ook te downloaden als leesbare pdf.

Verloop per stadsdeel (per 100.000 inwoners)

Deze grafiek is ook te downloaden als leesbare pdf.

Disclaimer

De gerapporteerde cijfers in het coronadashboard van het aantal positieve coronameldingen zijn op basis van coronatesten uitgevoerd door zowel GGD Amsterdam als andere partijen. Sommige besmettingen worden later gemeld, daarom worden de gegevens van voorgaande weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met corona zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in de Veiligheidsregio waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.


De gerapporteerde cijfers over het aantal afgenomen testen bevatten het aantal inwoners uit Amsterdam–Amstelland dat zich laat testen bij een GGD–testlocatie. Dit hoeft niet per se een testlocatie in Amsterdam te zijn. Dit is dus exclusief coronatesten die worden gedaan door huisartsen, ziekenhuizen en andere aanbieders.

Meer informatie