Pad tot huidige pagina

Situatie regio Amsterdam-Amstelland

Lijst

De GGD Amsterdam deelt wekelijks informatie over het aantal positief geteste personen en het aantal afgenomen coronatesten in de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland.

Laatste update: 30 september 2020

Aantal positief geteste personen - week 39

In week 39 (21 t/m 27 september) is het aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 15% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regiogemeenten is het aantal positief geteste personen gestegen en de grootste relatieve stijgingen waren te zien in  Diemen, Aalsmeer en Uithoorn.

Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positief geteste personen in week 39 gestegen ten opzichte van week 38.  De verschillen tussen stadsdelen lijken minder groot te worden, waarbij stadsdeel Noord relatief nog steeds een wat lager aantal besmettingen laat zien.

Het aantal testen met positieve uitslag in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in week 38 en 39, in absolute aantallen en per 10.000 inwoners:

Per gemeente

Deze tabel is ook als leesbare pdf te downloaden

Per stadsdeel van Amsterdam

Deze tabel is ook als leesbare pdf te downloaden

Lijst

Lees de duiding van deze cijfers van eerdere weken

Duiding van de cijfers van week 38

In week 38 (14 t/m 20 september) is het aantal testen met een positieve uitslag in Amsterdam met 57% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de meeste regiogemeenten is het aantal positieven gestegen en de grootste stijging was daarbij te zien in Amstelveen. In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is het aantal nieuwe positieven stabiel gebleven. Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positieven in week 38 gestegen ten opzichte van week 37. De grootste stijging in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Nieuw-West. In Noord steeg het relatieve aantal besmettingen het minste.

Duiding van de cijfers van week 37

In week 37 (7 t/m 13 september) is het aantal coronameldingen in Amsterdam met 63% gestegen ten opzichte van de week ervoor. Ook in de meeste regiogemeenten is het aantal positieven gestegen, met uitzondering van Ouder-Amstel en Aalsmeer: in de gemeente Ouder-Amstel is het aantal positieven licht gedaald en de gemeente Aalsmeer is het gelijk gebleven. De grootste stijging na gemeente Amsterdam was te zien in gemeente Amstelveen. In alle stadsdelen van Amsterdam is het aantal gevonden positieven in week 37 gestegen ten opzichte van week 36. De grootste stijging in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Zuid. In stadsdeel Zuidoost was het relatieve aantal besmettingen het hoogst.

Duiding van de cijfers van week 36

In week 36 (31 augustus t/m 6 september) is het aantal coronameldingen in Amsterdam met 32% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de regiogemeenten is het aantal positieven ook gestegen. De grootste stijging na gemeente Amsterdam was te zien in gemeente Aalsmeer. In alle stadsdelen is het aantal gevonden positieven in week 36 gestegen en alleen in Oost ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van week 35. De grootste stijging in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Zuidoost.

Duiding van de cijfers van week 35

In week 35 (24 t/m 30 augustus) was het aantal positieve coronameldingen in Amsterdam 15% lager dan in de week ervoor. In de andere regiogemeenten is het aantal positieven gedaald (Amstelveen en Aalsmeer) of ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van week 34 (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). In alle stadsdelen is het aantal gevonden positieven gedaald of ongeveer gelijk gebleven in week 35 ten opzichte van week 34. De grootste absolute daling in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Nieuw West.

Duiding van de cijfers van week 34

Het aantal positieve COVID-19-testuitslagen in Amsterdam is in week 34 (17-23 augustus) licht gedaald ten opzichte van week 33. In de regiogemeenten is het aantal positieven in Diemen sterk gedaald, en in Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel licht gestegen. Voor Amstelveen is het aantal positieven gelijk gebleven. In de meeste stadsdelen is het aantal positieve uitslagen ongeveer gelijk gebleven of gedaald, behalve in Zuidoost. In dit stadsdeel is het aantal positieve testuitslagen de afgelopen week het sterkst gestegen ten opzichte van de andere stadsdelen.

Duiding van de cijfers van week 33

Het aantal positieve COVID-19-testuitslagen in Amsterdam is in week 33 (10-16 augustus) vergelijkbaar met week 32 (2-9 augustus). Inzoomend op de stadsdelen van Amsterdam is te zien dat het absolute aantal positieve testen in zowel Nieuw-West als West het hoogste is. Stadsdeel Nieuw-West heeft per 10.000 inwoners de meeste positieve besmettingen. In stadsdeel Centrum zijn in week 33 minder inwoners met een positieve testuitslag dan in week 32.


Aantal afgenomen testen op GGD-testlocaties - week 39

Het aantal inwoners van Amsterdam dat zich in een GGD-testlocatie laat testen is deze week toegenomen. Mensen uit de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn hebben zich deze week minder laten testen; in alle andere regiogemeenten hebben meer mensen zich laten testen ten opzichte van vorige week.

Binnen Amsterdam laten mensen uit stadsdeel Centrum en daarna Zuid zich (per 10.000 inwoners) het meeste testen op een GGD-testlocatie. Mensen uit Zuidoost en uit Nieuw-West  hebben zich niet vaker laten testen in week 39 en laten zich (per 10.000 inwoners) dan ook nog steeds het minste testen bij een GGD-testlocatie.

Het aantal bewoners van Amsterdam-Amstelland dat zich op corona heeft laten testen door de GGD in week 38 en 39, in absolute aantallen en per 10.000 inwoners:

Per gemeente

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf

Per stadsdeel van Amsterdam

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf

Lijst

Lees de duiding van deze cijfers van eerdere weken

Duiding van de cijfers van week 38

Het aantal inwoners van Amsterdam dat zich in een GGD-testlocatie laat testen is deze week licht toegenomen. Mensen uit de gemeente Ouder-Amstel hebben zich ook meer laten testen; in alle andere regiogemeenten hebben relatief minder mensen zich laten testen ten opzichte van vorige week.  Wanneer er naar het relatieve aantal testen per gemeente en per 10.000 inwoners wordt gekeken, kan geconstateerd worden dat mensen uit Aalsmeer zich het minst laten testen op een GGD-locatie. Binnen Amsterdam laten mensen uit stadsdeel Zuid en daarna Oost zich (per 10.000 inwoners) het meeste testen op een GGD-testlocatie. Mensen uit Zuidoost en uit Noord laten zich het minste testen bij een GGD-testlocatie.

Duiding van de cijfers van week 37

Het aantal inwoners van Amsterdam Amstelland dat zich in een GGD-testlocatie laat testen stabiliseert.  Dit is mede het gevolg van de beperkte mogelijkheid tot opschalen van het aantal testafspraken door het landelijk tekort aan testcapaciteit en ook door het grotere beroep door inwoners uit andere regio’s op de teststraten in regio Amsterdam-Amstelland. Mensen uit de gemeente Aalsmeer hebben zich meer laten testen. In alle andere gemeenten hebben relatief minder mensen zich laten testen ten opzichte van vorige week. Wanneer er naar het relatieve aantal testen per gemeente en per 10.000 inwoners wordt gekeken, kan geconstateerd worden dat mensen uit Amstelveen zich het minst laten testen op een GGD-locatie. Binnen Amsterdam laten mensen uit stadsdeel Zuid en daarna Oost zich het meeste testen op een GGD-testlocatie. Mensen uit Zuidoost , Nieuw-West en Noord laten zich het minste testen bij een GGD-testlocatie.

Duiding van de cijfers van week 36

Het aantal inwoners van Amsterdam Amstelland dat zich op een GGD-testlocatie laat testen stijgt nog elke week. Vooral in de regiogemeenten hebben relatief meer mensen zich laten testen ten opzichte van vorige week. Wanneer er naar het relatieve aantal testen per gemeente en per 10.000 inwoners wordt gekeken, kan geconstateerd worden dat mensen uit Ouder-Amstel zich het vaakst laten testen op een GGD-locatie. Binnen Amsterdam laten mensen uit stadsdeel Zuid zich het meeste testen op een GGD-testlocatie. Mensen uit Zuidoost en in iets mindere mate mensen uit Nieuw-West en Noord laten zich het minste testen bij een GGD-testlocatie. In de regiogemeenten is te zien dat mensen uit Aalsmeer zich het minst laten testen bij een GGD-testlocatie.

Duiding van de cijfers van week 35

Het absolute aantal inwoners van Amsterdam Amstelland dat zich in een GGD-teststraat laat testen stijgt nog elke week. Wanneer er naar het relatieve aantal testen per gemeente en per 10.000 inwoners wordt gekeken, kan geconstateerd worden dat mensen uit Amsterdam zich het vaakst laten testen op een GGD-locatie. Binnen Amsterdam laten mensen uit stadsdeel Zuid zich het meeste testen op een GGD-testlocatie. Mensen uit Zuidoost en in iets mindere mate mensen uit Nieuw-West en Noord laten zich het minste testen bij een GGD-testlocatie. In de regiogemeenten is te zien dat mensen uit Uithoorn zich het minst laten testen bij een GGD-testlocatie wanneer er gekeken wordt naar het aantal testen per 10.000 inwoners.

Disclaimer

De gerapporteerde cijfers van het aantal positieve coronameldingen zijn op basis van coronatesten uitgevoerd door zowel GGD Amsterdam als andere partijen. Sommige besmettingen worden later gemeld, daarom worden de gegevens van voorgaande weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met corona zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in de Veiligheidsregio waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.


De gerapporteerde cijfers over het aantal afgenomen testen bevatten het aantal inwoners uit Amsterdam–Amstelland dat zich laat testen bij een GGD–testlocatie. Dit hoeft niet per se een testlocatie in Amsterdam te zijn. Dit is dus exclusief coronatesten die worden gedaan door huisartsen, ziekenhuizen en andere aanbieders.

Meer informatie