Pad tot huidige pagina

Situatie regio Amsterdam-Amstelland

Lijst

De GGD Amsterdam deelt wekelijks informatie over het aantal positief geteste personen en het aantal afgenomen coronatesten in de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland.

Laatste update: 28 oktober 2020

Aantal positief geteste personen - week 43

In week 43 (19 t/m 25 oktober) is het absolute aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 13% gestegen ten opzichte van de week ervoor. De grootste relatieve stijging in de regiogemeenten was te zien in Aalsmeer. In Uithoorn is het aantal positieven gelijk gebleven, bij een toename in aantal testen.

De grootste relatieve stijging van het aantal positief geteste personen in week 43 was binnen Amsterdam in de stadsdelen Nieuw-West en Noord. Dit wordt deels verklaard doordat meer mensen uit deze stadsdelen zich in week 43 hebben laten testen dan de week ervoor. In stadsdelen Centrum en Zuidoost nam het aantal meldingen af, wat in Centrum samenhangt met een daling in het aantal testen.

Het aantal testen met positieve uitslag in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in week 42 en 43, in absolute aantallen en per 10.000 inwoners:

Per gemeente

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf

Per stadsdeel van Amsterdam

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf

Lijst

Bekijk het aantal positief geteste personen in eerdere weken

Aantal testen met positieve uitslag regio Amsterdam-Amstelland - week 31 t/m 41 (PDF, 77 kB)

Lijst

Lees de duiding van deze cijfers van eerdere weken

Week 42

In week 42 (12 t/m 18 oktober) is het absolute aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 20% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regiogemeenten is het aantal positief geteste personen gestegen. De grootste relatieve stijging was te zien in Amstelveen en Uithoorn.

Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positief geteste personen in week 42 gestegen ten opzichte van week 41. De grootste relatieve stijging was in Noord en Zuidoost.

Week 41

In week 41 (5 t/m 11 oktober) is het absolute aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 39% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regiogemeenten is het aantal positief geteste personen gestegen. De grootste relatieve stijging was te zien in Ouder-Amstel en Uithoorn .

Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positief geteste personen in week 41 gestegen ten opzichte van week 40. In Nieuw-West was de stijging het hoogst (60%), in dit stadsdeel zijn momenteel ook in absolute zin de meeste besmettingen.

Week 40

In week 40 (28 t/m 4 oktober) is het absolute aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 18% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regiogemeenten is het aantal positief geteste personen gestegen. De grootste relatieve stijging was te zien in Aalsmeer, hier is het absolute en relatieve aantal positief geteste personen verdubbeld.
Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positief geteste personen in week 40 gestegen ten opzichte van week 39. De verschillen tussen stadsdelen worden wederom minder groot, waarbij per 10.000 inwoners in stadsdeel Noord het minste aantal besmettingen zijn en in West het meeste besmettingen.

Week 39

In week 39 (21 t/m 27 september) is het aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 15% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regiogemeenten is het aantal positief geteste personen gestegen en de grootste relatieve stijgingen waren te zien in  Diemen, Aalsmeer en Uithoorn. Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positief geteste personen in week 39 gestegen ten opzichte van week 38.  De verschillen tussen stadsdelen lijken minder groot te worden, waarbij stadsdeel Noord relatief nog steeds een wat lager aantal besmettingen laat zien.

Week 38

In week 38 (14 t/m 20 september) is het aantal testen met een positieve uitslag in Amsterdam met 57% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de meeste regiogemeenten is het aantal positieven gestegen en de grootste stijging was daarbij te zien in Amstelveen. In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is het aantal nieuwe positieven stabiel gebleven. Binnen Amsterdam is in alle stadsdelen het aantal positieven in week 38 gestegen ten opzichte van week 37. De grootste stijging in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Nieuw-West. In Noord steeg het relatieve aantal besmettingen het minste.

Week 37

In week 37 (7 t/m 13 september) is het aantal coronameldingen in Amsterdam met 63% gestegen ten opzichte van de week ervoor. Ook in de meeste regiogemeenten is het aantal positieven gestegen, met uitzondering van Ouder-Amstel en Aalsmeer: in de gemeente Ouder-Amstel is het aantal positieven licht gedaald en de gemeente Aalsmeer is het gelijk gebleven. De grootste stijging na gemeente Amsterdam was te zien in gemeente Amstelveen. In alle stadsdelen van Amsterdam is het aantal gevonden positieven in week 37 gestegen ten opzichte van week 36. De grootste stijging in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Zuid. In stadsdeel Zuidoost was het relatieve aantal besmettingen het hoogst.

Week 36

In week 36 (31 augustus t/m 6 september) is het aantal coronameldingen in Amsterdam met 32% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de regiogemeenten is het aantal positieven ook gestegen. De grootste stijging na gemeente Amsterdam was te zien in gemeente Aalsmeer. In alle stadsdelen is het aantal gevonden positieven in week 36 gestegen en alleen in Oost ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van week 35. De grootste stijging in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Zuidoost.

Week 35

In week 35 (24 t/m 30 augustus) was het aantal positieve coronameldingen in Amsterdam 15% lager dan in de week ervoor. In de andere regiogemeenten is het aantal positieven gedaald (Amstelveen en Aalsmeer) of ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van week 34 (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). In alle stadsdelen is het aantal gevonden positieven gedaald of ongeveer gelijk gebleven in week 35 ten opzichte van week 34. De grootste absolute daling in het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Nieuw West.

Week 34

Het aantal positieve COVID-19-testuitslagen in Amsterdam is in week 34 (17-23 augustus) licht gedaald ten opzichte van week 33. In de regiogemeenten is het aantal positieven in Diemen sterk gedaald, en in Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel licht gestegen. Voor Amstelveen is het aantal positieven gelijk gebleven. In de meeste stadsdelen is het aantal positieve uitslagen ongeveer gelijk gebleven of gedaald, behalve in Zuidoost. In dit stadsdeel is het aantal positieve testuitslagen de afgelopen week het sterkst gestegen ten opzichte van de andere stadsdelen.

Week 33

Het aantal positieve COVID-19-testuitslagen in Amsterdam is in week 33 (10-16 augustus) vergelijkbaar met week 32 (2-9 augustus). Inzoomend op de stadsdelen van Amsterdam is te zien dat het absolute aantal positieve testen in zowel Nieuw-West als West het hoogste is. Stadsdeel Nieuw-West heeft per 10.000 inwoners de meeste positieve besmettingen. In stadsdeel Centrum zijn in week 33 minder inwoners met een positieve testuitslag dan in week 32.


Aantal afgenomen testen op GGD-testlocaties - week 43

In week 43 (19 t/m 25 oktober) is het aantal inwoners van Amsterdam dat zich in een GGD-teststraat laat testen licht toegenomen (2%). In alle regiogemeenten hebben meer mensen zich laten testen ten opzichte van vorige week (10-18% toename per gemeente). Het aantal per dag afgenomen testen is sinds vrijdag 23 oktober ruim lager dan de beschikbare testcapaciteit.

Binnen Amsterdam is het aantal geteste personen in de stadsdelen Nieuw-West en Noord relatief het meest gestegen. In stadsdelen Centrum en, in mindere mate, West nam het aantal testen af. Uit de stadsdelen West, Oost en Zuid laten relatief de meeste inwoners zich testen op een GGD-testlocatie. Mensen uit Zuidoost laten zich het minste testen, al zien we in dat stadsdeel wel een gestaag stijgende trend.

Het aantal bewoners van Amsterdam-Amstelland dat zich op corona heeft laten testen door de GGD in week 42 en 43, in absolute aantallen en per 10.000 inwoners:

Per gemeente

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf

Per stadsdeel van Amsterdam

Deze tabel is ook te downloaden als leesbare pdf

Disclaimer

De gerapporteerde cijfers van het aantal positieve coronameldingen zijn op basis van coronatesten uitgevoerd door zowel GGD Amsterdam als andere partijen. Sommige besmettingen worden later gemeld, daarom worden de gegevens van voorgaande weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met corona zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in de Veiligheidsregio waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.


De gerapporteerde cijfers over het aantal afgenomen testen bevatten het aantal inwoners uit Amsterdam–Amstelland dat zich laat testen bij een GGD–testlocatie. Dit hoeft niet per se een testlocatie in Amsterdam te zijn. Dit is dus exclusief coronatesten die worden gedaan door huisartsen, ziekenhuizen en andere aanbieders.

Meer informatie