Pad tot huidige pagina

Testbeleid

Vanaf 1 juni is testen op corona voor iedereen.

Heeft u lichte klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn of koorts? Vanaf 1 juni kunt u zich laten testen op corona, zodat u weet of u wel/geen corona heeft. Zo voorkomt u dat u familie en vrienden besmet.

U kunt hiervoor via een landelijk telefoonnummer een afspraak maken. Maandag 1 juni 8.00 uur zal de Rijksoverheid het telefoonnummer bekend maken. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Lees meer informatie informatie over testen per 1 juni op deze website van de Rijksoverheid

Testbeleid en voorbereidingen van de GGD

Achter de schermen werkt de GGD Amsterdam hard om voorbereid te zijn op een grote toename van het aantal patiënten met het nieuwe coronavirus. Hiervoor werkt de GGD Amsterdam nauw samen met onder meer huisartsen, ziekenhuizen, ambulancediensten, instellingen voor langdurige zorg en laboratoria in de regio Amsterdam/Amstelland. Er is nog veel onbekend over het nieuwe virus. De GGD bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM.

Meldingsplicht

Als een huisarts of arts in het ziekenhuis vermoedt dat een patiënt ziek is door het nieuwe coronavirus, dan moet de arts dat melden aan de GGD. Dit noemt men een “meldingsplicht”. De meldplicht geldt ook voor de laboratoria. De GGD helpt de arts bij het beoordelen hoe groot de kans is op het nieuwe coronavirus en of laboratoriumonderzoek nodig is. Daarbij volgt de GGD de richtlijnen van het RIVM.

Verdenking nieuw coronavirus

Het testbeleid van het RIVM is sinds 20 maart aangepast. Enkel bij hoge uitzondering kan een huisarts nog een patiënt laten testen in overleg met GGD en het laboratorium. Voor de huisartspatiënten betekent het nieuwe beleid een nog terughoudender testbeleid. Het testen van patiënten heeft namelijk geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie. Het verandert het behandelbeleid niet. Als een patiënt met een ziektebeeld verdacht voor corona naar het ziekenhuis wordt verwezen, zal in het ziekenhuis een test worden gedaan.

Sinds maandag 6 april kunnen zorgprofessionals worden getest als zij klachten hebben die wijzen op een coronavirusinfectie en onmisbaar zijn in de zorg.
Meer informatie >

Contactonderzoek

Als er bij een persoon het nieuwe coronavirus is vastgesteld vraagt de GGD aan de patiënt of familielid om via een brief van GGD de kwetsbare contacten van deze persoon te waarschuwen zodat zij extra alert zijn op hun gezondheid.

Dagelijks overleg

Het team Algemene Infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM. Ook informeert de GGD de burgemeesters in de regio als dat nodig is.

Binnen de Veiligheidsregio stemt de GGD/ GHOR af met de zorginstellingen over de benodigde maatregelen om een toestroom van patiënten op te kunnen vangen.